Здавалка
Главная | Обратная связь

Форматування параграфів (абзаців)

Оформлення документу

Форматування шрифту,форматування параграфів,встановлення табуляторів.

1.Зареєструватись та відкрити WORD. Відкрити файл з іменем lab2 із своєї папки!В кінці документу розпочати нову сторінку командою Вставка-Разрыв-со следующей страницы.Задати розмір шрифту 14 пт.Набрати точну копію (із збереженням всіх шрифтів,відступів,табуляторів та інших параментрів форматування тексту) пункту 2 і 3 індивідуального завдання із заголовком.При наборі цих пунктів текст,що набирається,одночасно служить інстуркцією до дій,тому його слід попередгьо уважно і вдумливо прочитати.Усі відступи в тексті задавати за допомогою табуляторів або абзацних відступів,але ні в якому разі не за допомогою пробілів.Уважно прочитати пункт 4 даної інстуркції,а потім в кінці набрати пункти 5 і 6,використовуючи пояснення з пункту 4 і точно відображаючи їх зовнішній вигляд.

 

2.Форматування шрифту.

Для зміни характеристик шрифту необхідно спочатку вказати (виділити)фрагмент тексту,якого ці зміни стосуватимуться.Для детального опису оформлення шрифту слід скористатися командою Шрифтз пункту менюФормат.При цьому з’явиться вікноШрифт,у якому за допомогою відповідних списків,що розкриваються та віконечок,у яких ставити ”галочки” за допомогою клацання мишкою (вони називаються check box) виберіть:

 

Размеррозмір шрифту.

Подчеркиваниеспосіб підкреслення вибраного фрагменту.

Одинарноеоднією лінією.

Только словаоднією лінією тільки слова(без пробілів).

Двойноеподвійною лінією.

Пунктирноепунктирною лінією.

Толстой линиейпотовщеною лінією.

Цветколір.

Эффектыспеціальні ефекти.

зачеркнутыйперекреслений.

верхний индекс вище від загального рівня.

нижний индекс нище від загального рівня.

скрытыйсхований текст(коментарі).

малые прописныеБУКВАМИ ПРОМІЖНОГО РОЗМІРУ.

все прописныеБУКВАМИ ВЕРХНЬОГО РІГІСТРУ.

 

Для детального опису оформлення шрифту слід скористатися командою Шрифтз пункту менюФорматі вибрати пункту вкладкуИнтервал у вікніШрифту,де за допомогою відповідних списків,котрі розкриваються та check box виберіть:

 

Интервалвіддаль між символами у вибраному фрагменті

Обычныйнормальна.

Разреженныйб і л ь ш а в і д н о р м а л ь н о ї.

Уплотненныйменша від нормальної.

На дляразренный та уплотненный на скільки

більше чи менше.

Смещениевертикальне змішення вибраного фрагменту.

Нетзміщення немає(розташування нормальнее).

Вверхзмішеннявищевід нормального.

Вниззміщеннянижчевід нормального.

На для Вверхі Вниз на скільки вище чи нижче.

Ущільнення для фонту (шрифту) вказаного розміру пунктов и более.

Форматування параграфів (абзаців)

В MS WORDпараграфом (абзацом)є будь-яка частина тексту,включаючи спеціальні об’єкти ,яка вставляється символом переводу каретки.Символ переводу каретки,тобто новий параграф,вставляється при натисканні клавішіENTER.

MS WORD застосовуэ вказані користувачем параметри форматування параграфу до цылого,вибраного Вами параграфу чи параграфів (абзаців).Щоб застосувати до параграфу чи кількох параграфів,необхідно виділити їх і вказати їхні параметри форматування.При створенні нового абзацу він автоматично отримує характеристики форматування попереднього.

 

Для вказання детальних параметрів форматування параграфу виберіть команду Абзац...з пункту меню Формат,і у вікні Абзац на вкладці Отступы и интервалы у списку,що відкривається,який має назву Выравнивание ,виберіть спосіб розміщення параграфу на сторінці по горизонталі.

По левому краю-зліва.

По центру-по центру.

По правому краю-справа.

По шинине-найкращим чином ,розташувавши текст по всій ширині стрічок,що дозволяє вирівняти межі тексту як по лівому так і по правому краю.

 

4. Робота з табуляторами

 

-Табулятори дозволяють утворювати з тексту колонки,завдяки табуляторам готуються

місця для подальшого заповнення.

-Щоб вставити табулятор,треба клацнути лівою кнопкою миші по горизонтальній лінійці,

а для вилучення-треба стягнути його мишкою вниз з лінійкою.Перемістити тубулятор

можна по лінійці мишкою.Ці ж дії можна виконати через меню Формат=>Табуляция.

-Змінити тип табулятора можна,клацнувши мишкою у лівій частині лінійки(у полі

вибору типу табулятора)або через меню.Є чотири типи табуляторів:вирівнювання по

лівому ,правому краю,центрування та десяткового вирівнювання(для чисел з комою).

-Між колонками можна задати тип заповнення за допомогою меню

Формат=>Табуляция,Заполнитель.

5.Приклад.

Вступ...........................................3

Розділ 1.........................................5

Розділ 2.........................................12

Розділ 3.........................................22

Розділ 4.........................................30

Висновки......................................35

Список літератури......................40

Додатки........................................42

6.Наберіть і відформатуйте текс за допомогою табуляторів за взірцем:

 

Ім’я Вік Ріст,см

Іван.....................................................3.....................................100

Петро.................................................5.....................................120

Микола............................................12.....................................140

Тарас................................................22.....................................180

Остап................................................30.....................................170

Василь..............................................35.....................................175

Михайло...........................................40.....................................165

Богдан...............................................42.....................................185

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.