Здавалка
Главная | Обратная связь

Природний добір. Макроеволюція. Біогенетичний закон.Концепції,що пояснюють виникнення органічної доцільності: креаціонізм, трансформізм, ламаркізм, дарвінізм.

Креаціонізм (англ. creationism) — віра в те, що світ, людина та різні форми життяна Землі створені вищою, надприродною силою. Креаціонізм не є цілісною доктриною — існує багато різновидів креаціонізму з різними уявленнями про час акту творіння та різним ставленням до сучасних наукових поглядів на біологічну та геологічну еволюцію.

Трансформі́зм — система поглядів про змінності та перетворення форм рослин ітварин

під впливом природних причин.

Хоча трансформітси були ще далекі від розуміння розвитку як історичного процесу, їхня діяльність мала важливе значення у підготовці основи для еволюціонізму. Ідеї трансформізму відстоювали відомі французькі філософи-матеріалісти XVIII століття Д. Дідро, Ж. Ламетрі, К. Гельвецій, П. Гольбах та ін., Вони намагалися довести, що світ матеріальний і все, від найпростіших до людини, виникає згідно із законами природи, законами руху матерії. Положення про розвиток природи вони поширювали і на органічний світ, обговорювали питання про безперервну мінливість організмів під впливом зовнішнього середовища і поступове їх удосконалення. На основі анатомо-фізіологічної подібності людини з мавпами та іншими тваринами Ламетрі і Гольбах роблять висновок про природне походження людини.

Ламаркі́зм — перша еволюційна гіпотеза висунута Жан Батист Ламарком.

Свою еволюційну гіпотезу Ламарк опублікував у книзі «Філософія зоології» (1809). Основні положення гіпотези:

· всі живі організми змінюються (еволюціонують);

· є два основні фактори еволюції: безпосередній вплив навколишнього середовища та внутрішнє прагнення організмів до самовдосконалення (прогресу);

· розвиток супроводжується вправлянням (тренуванням) одних та невправлянням інших органів організму;

· органи, які вправляються, розвиваються, а ті, що не вправляються, — зменшуються. Таким чином виникають корисні ознаки;

· еволюція — це безперервний процес набуття корисних ознак;

· корисні ознаки успадковуються потомством.

Дарвінізм — відноситься до теорії біологічної еволюціїЧарльза Дарвіна. Термін дарвінізм був заснований в квітні 1860 року Томасом Генрі Хакслі, коли в Вестмінстерському журналі Дарвіном було розміщено публікацію про походження видів.

У 19 Столітті термін дарвінізм був загальним терміном для цілого ряду теорій і концепцій, з біології, філософії і соціальних наук.

Сенс терміну "дарвінізм" з плином часу змінювався і змінюється в залежності від контексту.

№127

Природний добір. Макроеволюція. Біогенетичний закон.

Приро́дний відбі́р (або добір) — процес, завдяки якому сприятливі спадкові характеристики стають загальнішими в наступних поколінняхпопуляціїорганізмів, щорозмножуються, а несприятливі спадкові характеристики стають менш загальними. Природний відбір діє на фенотип, або зовнішні характеристики організму, так що індивідууми із сприятливими фенотипами вирогідніше виживуть і розмножаться, ніж індивідууми з менш сприятливими фенотипами. Якщо цей фенотип має генетичну основу, тоді генотип, пов'язаний із сприятливим фенотипом, стане поширенішим в наступному поколінні. Через якийсь час, цей процес може привести до адаптації організмів до певноїекологічної ніші і, кінець кінцем, може привести до виникнення нових видів.

Природний відбір — одна з найважливіших концепцій сучасної біології. Термін був введений Чарльзом Дарвіном в його інноваційній книзі 1859 року «Походження видів»[1] у якому природний відбір був описаний аналогічно селекції (штучному відбору), процесу, у якому для розмноження систематично відбираються тварини із рисами, корисними для людини. Поняття природного відбору спочатку розвивалося у відсутності дійсної теоріїспадковості; за часів Дарвіна сучасна генетика ще не була відома. Хоча Грегор Мендель, отець сучасної генетики, був сучасником Дарвіна, його робота не була відома до початку 20-го століття. Об'єднання традиційної дарвінівської еволюції з подальшими відкриттями в класичній і молекулярній генетиціпривели до виникнення Синтетичної теорії еволюції. Хоча були запропоновані й інші механізми молекулярної еволюції, що приводять до виникнення біорізноманіття, наприклад Теорія нейтральної еволюціїМоту Кімура, природний відбір є головним механізмом адаптивної еволюції.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.