Здавалка
Главная | Обратная связь

Зумовлені науково-технічних прогресомМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний університет "Львівська політехніка"

Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

З дисципліни

"Екологія"

на тему:

„Екологічні проблеми науково-технічного прогресу”

 

 

Виконав:

ст. гр. БОм-26

Корнілов М. В.

 

Перевірив:

Гриневич Т. Б.

 

Самбір– 2012

ПЛАН

Вступ

1. Основні екологічні проблеми зумовлені науково-технічних прогресом

2. Екологічні проблеми грунту, зумовлені розвитком прогресу

3. Сучасна хімізація сільського господарства та екологічні наслідки від її вправадження

4. Процеси урбанізації та екологічні проблеми

Висновок

Список використаної літератури

 

 

Вступ

У ХХ столітті широкого поширення набули такі процеси, як забруднення води, грунту і повітря, опустелювання земель, знищення лісів і т.і. Виникли такі специфічні явища як кислотні дощі. Нова техніка і технологія, досягнення медицини, засоби масової інформації докорінно змінюють умови життя людей. Однак все частіше постає питання про бажані, небажані та непередбачені наслідки науково-технічного прогресу. Несприятливі екологічні явища перетворились в суттєвий елемент життєдіяльності людства, здійснюючи відчутний вплив на різноманітні сторони людської діяльності: економіку і політику, моральний стан і здоров`я людини, і багато, багато іншого. Особливо гострою є проблема співвідношення НТП і збереження природного середовища, яке є єдино можливим середовищем життя людини. Забруднення природного середовища — це таке привнесення в геосистему різних речовин і сполук, за якого перевищуються граничні концентрації, а отже, і місткість геосистеми. Основними джерелами антропогенного забруднення середовища є виробники енергії (ТЕС, АЕС, ГРЕС, сотні тисяч котельних), усі помислові об`єкти (в першу чергу металургійні, хімічні, нафтопереробні, цементні і целюлозо-паперові), екстенсивне, перехімізоване с/г виробництво, військова промисловість і військові об`єкти, автотранспорт та інші види транспорту (морський, річковий, залізничний, повітряний), гірниче виробництво. Вони забруднюють довкілля сотнями токсичних речовин, шкідливими фізичними полями, шумами, вібраціями, надмірним теплом.

 

Основні екологічні проблеми

зумовлені науково-технічних прогресом

На сьогоднішній день існують наступні глобальні проблеми: безпосереднє забруднення навколишнього середовища; збільшення масштабів сировинних ресурсів природного походження.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.