Здавалка
Главная | Обратная связь

Загальна характеристика екологічної небезпеки

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

8.1.1 Види та джерела шкідливих речовин

На проектуємому заводі “ІСТА-ЦЕНТР” передбачається для виготовлення свинцево-кислотних акумуляторів. Підприємство по виготовленню акумуляторів являє собою небезпеку для навколишнього середовища, так як у виробництві свинцевих акумуляторів використовуються такі шкідливі речовини:свинець, сірчана кислота, сульфат барію, поліпропіленове волокно, суспензія розширник, технічний вуглець. Тому необхідно передбачити комплекс заходів по забезпеченню маловідходних технологій у виробництві, щоб зменшити вплив токсичних речовин на людину та навколишнє середовище. Викиди на підприємстві підлягають нейтралізації і рекуперації , уловлюються, проходять очистку.

Промислові відходи можуть бути трьох основних видів:

- тверді відходи, що підлягають похованню або переробці, а саме браковані пластини, шматки відрізаних струмовідводів або залишки свинцевих чушок, які підлягають потім переплавці, залишки пасти при намазуванні пластин;

- рідкі відходи і стічні води, що утворюються при митті устаткування і підлог, проливах кислоти при формуванні і при приготуванні пасти;

- викиди до атмосфери - пил свинця, що виникає при приготуванні порошку, гази О2, Н2, СО2, залишки технічного вуглецю, аерозолі кислоти у цеху бакового формування.

За складом рідкі викиди на підприємстві відносяться до:

- кислотних ( до яких входять йони SO , Pb +).

Контроль химічного складу стічних вод здійснюється за показниками, які наведені у табл. 8. 1.

 

Вимоги до якості води при скиданні

Таблиця 8.1

№ п/п Назва Од.вим. Кількість, не більше
  рН од . 7,5-9
1. Свинец розчин. мг/л 0,03
Свинец загальн. мг/л 0,3
Залізо загальн. мг/л 0,3
Сульфат-йон мг/л
Хлорид-йон мг/л

 

8.1.2 Шляхи створення маловідходних технологій

Шкідливими викидами з цеху пастонамазки в атмосферу є пил.

Технологічні процеси і устаткування( циклони, фільтри) ,що використовується у виробництві, відповідає останнім досягненням світової акумуляторної промисловості, забезпечують мінімальну кількість викидів в атмосферу, а також можливість аварійних ситуацій і створення високих приземних концентрацій шкідливих речовин.

Для захисту атмосферного повітря від забруднення викидами пилу передбачено:

- герметизація устаткування;

- оснащення джерел викидів місцевою та загальною вентиляцією;

- очищення газоповітряної суміші у високоефективному пилогазоочисному устаткуванні;- від пилу свинцю у фільтрах типу: ФРКН. ФПП, ЦН15 в одну, дві, три стадії.

- від сірчаної кислоти в гідрофільтрах;

- від абразивного пилу – в фільтрах типу ПА218Б.

Контроль якості очищення стічних вод здійснюється: рн- метром, вбудованим у пульт керування. Установки очищення промстоків в обсязі 100% очищених стоків.

У виробничу каналізацію поступають стічні води до складу яких входять йони свинцю та сірчаної кислоти.

Для захисту водного басейну від якісного і кількісного виснаження і забруднення, передбачений комплекс заходів, які включають:

- використання системи оборотного водопостачання;

- дотримання технічно відособлених норм водоспоживання;

- скорочення безповоротної втрати води;

- очищення виробничих стічних вод здійснюють технологією фірми «Юнгфер» фізико- хімічними методами і доочисткою їх на йоно– обмінних фільтрах за технологією розробленої передовими компаніями Європи і США, фільтрат прямує на випарні установки;

- очистку дощових стічних вод на очисних спорудах продуктивністю 1,5 л/с фізико- хімічними методами з використанням обчищеної води на полив території.

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.