Здавалка
Главная | Обратная связь

A) оксифилдер, стеноксибионттар

A) особьтар экологиясын

*****

Популяциялық экология нені зерттейді?

E) құрылымын, динамикасын

*****

Биосфера деген не?

D) тірі қабат

*****

Экожүйе терминін ұсынған?

A) А.Г. Тенсли

*****

Синэкология нені зерттейді?

B) биогеноценолгия

*****

Температураға қатысты?

A) стено- эвритермді

*****

Жылуға қатысты?

A) термофил

*****

Ылғалға қатысты?

A) гигрофил

*****

Жарыққа қатысты?

D) фотофоб

*****

Зоофагтарға не жатады?

E) жыртқыштар

*****

Сапрофагтарға не жатады?

A) құрттар,улиткалар

*****

Эксременттермен қоректенетіндерді қалай атайды?

B) копрофаг

*****

Кемірушілер қайсыған жатады?

A) фитофаг

*****

Монофаг деп нені айтамыз?

A) қоректің 1 түрімен

*****

Олигофагтарға не жатады?

A) насекомдар, ұсақ құстар

*****

Еврифагтарға нелер жатады?

A) жыртқыш құстар

*****

Суда тіршілік ететін организмдер қалай аталады?

C) гидробионттар

*****

Суқойманың органикалық өте күшті ластануын

A) полисапробтты

*****

Оттегіні өте қажет ететіндер

A) оксифилдер-стеноксибионттар

*****

Жануар экологиясының негізгі мақсаты

В) тірі организмдер саны және оның динамикасы

*****

Биоценоз ұғымын кім ендірді

А) К. Мебиус

*****

Орта деп нені айтамыз

Д) барлық қоршаған организмдерді

*****

Тұрақты факторлар оларға

С) тартылыс күші, күн, атмосфера құрамы

*****

Гомотермді жануарларға жатады

В) сүтқоректілер, құстар

*****

Пойкилотермді жануарларға жатады

Е) бауырмен жорғалаушылар

*****

Экологияның қай бөлімі бірлестіктерді зерттейді?

B) Синэкология

*****

Каннибализм қандай түрлерге тән

A) маса дернәсілдеріне

C) балықтарға

*****

Монофагия қандай түрлерге тән

A) эндопаразиттерге

*****

Сүтқоректілерде қоректенудің қай түрі сирек кездеседі

A) еврифагия

B) полифагия

C) пантофагия

D) олигофагия

Е) монофагия

*****

Су ортасының химиялық құрамына төзімділер

C) пойкилоосмотикалық

*****

Гетеротермділерге нелер жатады

A) ұйқыға кететін сүтқоректілер

*****

Қарды ұнатпайтын жануарлар

A) хионофоб

*****

Биологиялық расалар деп атайды

A) қоректену бойынша ажыратылатын бір түрдің особтар жиынтығын

B) әр түрлі экологиялық қатарларды

C) биологиялық құбылысты

D) түрішілік биологиялық формалар

Е) қоректену адаптациялары

*****

Антибиоз ол

A) антогонистік қарым-қатынас

*****

Микроклимат деп

А) метеорологиялық элементтердің режимдерінің ерекшеліктері

*****

Жануарлар экологиясының негізгі проблемаларының бірі

A) биомасса және оның динамикасы

*****

Азықтық режимдердің негізгі үш типі:

A) зоофагия, фито-детритофагия

*****

Популяцияның ең маңызды қасиеті

B)тығыздық

*****

Каннибализм қандай жануарларға тән

C) алабұға

*****

Паразит пен иесінің, жыртқыш пен жемтіктің өзара байланыстары неге тәуелді болады.

B) тығыздықка

*****

Экожүйе кұрамына енеді

A) биогеоценоз

*****

Жерде тіршіліктің пайда болуы

A) 1,5-2 ден 3-4 млрд.

*****

Биосфераның жоғарғы шегі

D) 10-15 км

*****

Құрлықта тіршілік ететіндердің негізгі массасы

A) 50-100 м

*****

Биосфераның төменгі қабаты литосферада

A) 1км

B) 2-3 км

C) 50-100м

D) 4-5

E) 6-7

*****

Гидросферада максимальді тереңдік

A) 11 км

*****

Биоценоздарды (биогеоценоздарды) зерттеу аспектілері

E) аталған барлық аспектілер

*****

Пассивті қоректену қандай жануарларға тән

A) төменгі су жануарларына

*****

Мидия моллюскасы сағатына неше куб суды сүзеді (отфильтровывает)

A) 1000 см3

*****

Жыртқыш сүтқоректілер (ит, аю,бұлғын) жануарлар қоректенеді

A) жануарлартектестермен

B) өсімдіктектестермен

C) аралас

D) жидектермен

E) жаңғақтармен

*****

Жордан ережесі

B) морфологиялық өзгеріске түсу

*****

Организмдер арасындағы тиімді қатынас

B) мутуализм

*****

Бірге тіршілік ету

D) синойкий

*****

Бірбіріне байланыссыз қарым қатынаста болуы

A) нейтрализм

*****

Бір бағытта қысым жасау

E) аменсализм

*****

Реофильді фаунаға қайсылар жатады

A) оксифилдер, стеноксибионттар

*****

Фотокинез

A) жарық сәулесі күшейгенде жануарлардың бағытсыз қозғалысы

*****

Фототаксис бұл

B) жарыққа қарай немесе жарықтан

бағытты қозғалыс

*****

Су жануарларынан қайсылар эвритермділерге жатады

A) планктонды жануарлар, өткінші балықтар

*****

Криофилдер олар

E) суыққанды жануарлар

*****

Реотаксис ол

C) ағынға қарсы жануарлардың қозғалысы

*****

Желдің қандай жануарлар үшін маңызы бар

B) құрлық жануарлары үшін

*****

Сигмотаксис ол

A) қажетті субстратты белсенді іздеу

*****

Хионевфорларға не жатады

E) ақ қоян, ақ құр т.б.

*****

Хионофилдерге не жатады

B) тұяқтылар

*****

Тәуліктік цикл ол

D) тыныштық күй мен белсенділіктің ритмді ауысуы

*****

Палеоэкология нені зерттейді

C) қазба жануарларды

*****

Зоогеграфия нені зерттейді

A) жануарлардың таралуын

*****

Жануарлар экологиясы ғылым ретінде қашан дамыды

B) XIX

*****

Еврибионтты деп

A) аса төзімділерді

*****

Көбелектердің ішегінде қайсы фермент болады

C) инвертаза

*****

Насеком маллофагта қайсысы болады

D) кератиназа

*****

Гипертоникалық жануарлар

A) төменгі су жануарларында

*****

Көпжемділік қалай аталады

C) пантофаг

*****

Қай жануардың денесі 95% судан тұрады

A) медуза

*****

Гипотоникалық жануарлар

A) төменгі су жануарлары

*****

Аллен ережесі

A) Тропиктерге қарай жылы қандылардың морфологиялық өзгеруі

*****

Глогер ережесі

A) Тропиктерге қарай жылы қандылардың морфологиялық өзгеруі

D) Ылғалды жерлерді мекендейтін омыртқалылардың түсі

*****

Биомасса деп

A) қауымдастықтағы барлық тірі организмдердің массасының жиынтығы

*****

Биотоп деп

B) биоценоздағы бейорганикалық орта, бірдей жағдайдағы кеңістік

*****

Инквилинизм ол

D) иесі жасаған пананы пайдалана отырып, иесін және оның қоректік қорын құрту

*****

Мимезия ол

C) қоршаған ортамен жануарлардың ұқсастығы

*****

Миметизм деп

A) жеуге жарамайтын болып немесе жануардың қорғануы

*****

Прайд ол

B) арыстандардың санының тұрақты тобы

*****

Отар

E) бір түрге жататын жануарлардың тобы

*****

Үйір

D) жануарлардың уақытша бірігуі (мекендерінің ортақтығына немесе көбеюге қатысты)

*****

Синзоохория

C) жануарлардың жеген жемістері мен дәндерін таратуы

*****

Эндозоохория

E) қорытылмаған жемістер мен дәндердің жануарлардың асқорыту жолы арқылы өтуі

*****

Дисклимаксқа не жатады

B) шөлдік қауымдастықтар

*****

50 жануардың тіршілігі, саны ең алғашқы қандай жазбадан белгілі

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.