Здавалка
Главная | Обратная связь

на самостійну позааудиторну роботу з курсу

ЗАВДАННЯ

«Еволюція житла»

Написання реферату по темах № 1-23 передбачає набуття навиків самостійного вивчення процесів еволюції вітчизняного багатоквартирного міського житла шляхом:

- спостереження за результатами самочинної реконструктивної діяльності мешканців по пристосуванню житлового середовища до власних потреб;

- спостереження за перебігом побутових та інших процесів життєдіяльності сімей в структурі багатоквартирної міської житлової забудови;

- відстежування проблемних ситуацій в структурі житлової забудови;

- пояснення виявлених специфічних особливостей функціонування житлового середовища через їх порівняння із аналогічними явищами, описаними в Інтернет-джерелах, іншій науково-публіцистичній літературі .

Написання реферату по темах № 24-30 передбачає:

- набуття навиків самостійного вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду шляхом аналізу інтернетінформації, літератури (журналів, книг, інших публікацій) в процесі навчання і майбутньої професійної діяльності;

- спробу висвітлення однієї з актуальних проблем сучасного житла;

- певний тренінг з підготовкою наукової доповідіі та її презентації.

 

Вказівки що до приблизного об’єму та обов’язкова структура реферату:

1. Титульна сторінка, на якій, окрім стандартної інформації, не забути вказати назву предмету, назву реферату, групу, ім’я і прізвище автора.

 

2. Зміст (з обов’язковим вказанням сторінок) – 1 стор.

Основна аналітична частина – не менше 10 стор., яка повинна складатись з кількох реферованих джерел, прочитаних автором, прикладів фотофіксацій, здійснених автором .

3. Висновки: 7-10 пунктів загальним об’ємом 2 стор. Ця частина пишеться автором реферату самостійно і відображає його оригінальні думки про прочитане, його узагальнення і рекомендації.

 

4. Список використаних в авторефераті джерел: автор і назва публікації (по можливості), сайт. Кількість джерел – не менше 3-х.

 

5. Додатки – ксерокопії або видруки Інтернет-публікацій (цілих чи їх фрагментів). Кількість додатків – не менше 3-х, об’єм – не більше 50 стор. При більшому об’ємі окремих додатків даються лише найбільш характерні фрагменти додатків, а повна версія додатку подається на електронному носії.

 

6. Остання сторінка з цупкого паперу (картону) з приклеєним до неї конвертом з диском, на якому записана електронна версія реферату (в редакторі Word-2003), включаючи всі додатки. На конверті і на диску обов’язково написати групу і прізвище автора, скорочену назву реферату. Диск має зручно вийматись з конверта.

 

7. На останній сторінці мають бути вказані контактний основний і запасний телефони автора і електронна пошта.

 

ПРИМІТКИ:

1. Звернути увагу на те, що реферат по темах № 24-30 – це реферування (але жодним чином не копіювання) прочитаної студентом наукової інформації по заданій темі. В найбільш простому вигляді це може бути загальний вступ, після чого реферування послідовно спочатку одного джерела, потім другого, і т.д.

2. Реферат по темах №1-23 – це невеличке авторське дослідження, тест на уважність і спостережливість дослідника, вміння в незначних на перший погляд деталях побачити проблему, можливо навіть шляхи її вирішення. Девіз такого дослідження – «Бог в деталях». І реалізуватись воно має через дуже прискіпливу і численну фотофіксацію всього, що заслуговує на увагу. Під кожним фото має бути вказана адреса: № будинку, вулиця, місто. Студенти вільні вибрати для дослідження будь-яке місто.

3. Завжди вітається велика кількість та якість ілюстрацій і додатків.

4. Особливо важливі твердження, думки виділяються жирним шрифтом, курсивом.

5. Всі, без винятку, цитати, ілюстрації, цифри, запозичені із інтернету, журналів, книг, довідників, газет і т.п., мають мати посилання на список використаних в авторефераті джерел з обов’язковою вказівкою сторінки, з якої здійснено запозичення. (Посилання необхідно приводити зразу ж по ходу викладу тексту, на цій же сторінці, на зносці внизу сторінки). Без посилання на джерело приведена інформація вважається крадіжкою або видумкою автора. Велика кількість посилань свідчить про гарну ерудицію автора реферату, добру обґрунтованість висновків і суттєво позитивно впливає на оцінку реферату. БЕЗ ПОСИЛАНЬ НА ДЖЕРЕЛА РЕФЕРАТ НЕ БУДЕ ОЦІНЕНО, оскільки реферат власне є реферуванням цих джерел. Бажано уникати рекламних матеріалів, якщо вони не несуть специфічної архітектурної інформації (плани, візуалізації, площі...). Посилання можуть також подаватись зразу під ілюcтрацією, в кінці абзацу, або внизу сторінки.

6. Бажано уникати рекламних матеріалів, якщо вони не несуть специфічної архітектурної інформації (плани, візуалізації, площі...).

7. Текст: шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал 1,5, відступи: ліворуч, зверху і знизу – 20мм, справа – 12 мм, Word 2003.

8. Всі реферати будуть ретельно переглянуті, тому їх дублювання, «творче тиражування» призведе до анулювання всіх дублів, включаючи первинний оригінал.

 

9. Від якості написаного реферату в дуже великій мірі буде залежати кінцева оцінка з курсу «Еволюція житла».

 

10. Реферати необхідно здати до 17 травня 2013 р.

 

11. Написання реферату - обов’язкова умова отримання заліку. Здані після 17 травня реферати будуть оцінюватись без зниження балів за запізнення, але з кожним днем зростатиме ймовірність заліку по талону чи по ІІ залікові відомісті.

 

12. За кожен день дострокової здачі (до 17 травня) буде начислятись бонус - 0,5 бали, але не більше 20 балів, при умові, що реферат буде написано старанно і у відповідності до вищезазначених вимог.

 

13. Якщо у студента виникли труднощі з обраною темою реферату, він може її змінити, але тільки з дозволу лектора (усного або через електронну пошту). Зміна теми не є підставою до зміни крайньої дати здачі реферату.

 

14. Реферат здавати лаборантам кафедри «Архітектурне проектування». В момент здачі на рефераті проставити дату здачі, поруч має розписатись лаборант кафедри.

 

15. Автор реферату має залишити і зберігати в себе електронну версію реферату, оскільки найкращі реферати можуть бути трансформовані в статті і виступи на наукових конференціях, а це, в свою чергу, дає додаткові бали при вступі до магістратури та аспірантури.

 

 

Перед здачею реферату перевірити його на предмет повної відповідності до вищезазначених 7-х пунктів вказівок і пунктів приміток № 2, 5 і 7. Якщо хоча б один пункт не виконується, реферат краще не здавати .

 

Професор Гнесь І.П.

20.03.2013р.

 

PS. Графічні завдання (плани квартир) здати до 19 квітня 2013 р. включно.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.