Здавалка
Главная | Обратная связь

Калькулювання собівартості мотору

Стаття витрат Сума, грн.
1. Прямі витрати на матеріали 18,00
2. Прямі витрати на оплату праці 15,00
3. Загальновиробничі витрати: - змінні - постійні   21,00 30,00
Разом 84,00

 

 

Задача № ___9___

 

Підприємство “Кредо” розглядає три проекти капітальних вкладень в устаткування, для кожного з яких потрібні інвестиції в сумі 94500,00 грн. Кожен з проектів розрахований на три роки і забезпечує наступні чисті грошові потоки:

Рік реалізації проекту Чисті грошові потоки по проектам, грн.
Нове вітчизняне устаткування Зношене імпортне устаткування Нове імпортне устаткування
33750,00 42750,00 58500,00
40500,00 42750,00 49500,00
67500,00 42750,00 40500,00

 

Вартість капіталу компанії – 16%.

 

Задача № ___10__

 

Компанія реалізує свою продукцію за ціною 1200,00 грн. за одиницю (без ПДВ). Постійний покупець пропонує продати йому додатково 100 виробів за ціною 1 000 грн. за одиницю (без ПДВ). Бухгалтер надав керівнику компанії наступну інформацію щодо витрат на виробництво продукції:

Показники Загальні витрати, грн Витрати на одиницю продукції, грн
1. Прямі витрати на матеріали 40 000,00 400,00
2. Прямі витрати на оплату праці 35 000,00 350,00
3. Загальновиробничі витрати (у т.ч. постійні – 40%) 25 000,00 250,00
4. Адміністративні витрати та витрати на збут (у т.ч. постійні – 60%) 10 000,00 100,00
Усього витрат 110 000,00 1100,00

 

На думку бухгалтера пропозицію приймати не варто, не зважаючи на недовантаження виробничих потужностей у компанії.Чи має рацію бухгалтер ?

 

 

Задача №__11__

 

Підприємство виготовляє три види виробів. Впродовж місяця були здійснені наступні витрати:

Витрати Сума, грн
Виріб “А” Виріб “Б” Виріб “В”
1. Прямі матеріальні витрати
2. Прямі витрати на оплату праці
3. Сума амортизаційних нарахувань
4. Інші прямі витрати
5. Загальновиробничі витрати
6. Кількість виробів

 

Визначити собівартість одиниці продукції кожного виду, якщо базою розподілу загальновиробничих витрат будуть:

1) прямі матеріальні витрати;

2) прямі витрати на оплату праці;

3) загальні прямі витрати на виготовлення продукції.

 

 

Задача №__12_

 

Фірма спеціалізується на виробництві дитячих іграшок. В попередньому періоді фірма понесла збитки у сумі 1900 тис. грн. при обсязі реалізації 75340 тис. грн., у тому числі непрямі податки –12560 тис.грн. Загальні змінні витрати при цьому дорівнювали 45600 тис. грн., а загальні постійні – 19080 тис. грн. Маркетингові дослідження показали, що аналогічні підприємства, які працюють в тих же умовах, отримують прибуток на рівні 5% від обороту.

Для отримання прибутку на рівні 5% від існуючого чистого доходу від реалізації керівництво фірми вирішило збільшити обсяги реалізації. Якою повинна бути фактична чиста виручка від реалізації для досягнення фірмою своєї мети? Чи являється збільшення обсягів реалізації оптимальним виходом з кризової ситуації?

 

Задача №_13__

 

Сумарні витрати на виготовлення 14750 виробів складають 486750 грн. Впродовж наступного року не очікується зміна витрат на одиницю продукції. Підприємство планує отримати прибуток у сумі 110625 грн. Загальна вартість активів підприємства складає 921875 грн. Визначити ціну одного виробу, що забезпечила б отримання очікуваного прибутку, використовуючи наступні методи ціноутворення:

1) на основі змінних витрат;

2) на основі валового прибутку.

Відомі наступні дані про витрати:

І. Змінні виробничі витрати:

1.1. прямі матеріальні витрати – 88500 грн.;

1.2. прямі витрати на оплату праці – 66375 грн;

1.3. змінні загальновиробничі витрати – 44250 грн.;

ІІ. Постійні загальновиробничі витрати – 154875 грн.

ІІІ. Адміністративні витрати – 73750 грн.

ІV. Витрати на збут – 59000 грн.

 

Задача №__14_

 

Підприємство виготовляє і реалізує два види продукції:

- виріб “А” – обсяг реалізації складає 10000 одиниць за ціною 7,00 грн. за одиницю, змінні витрати на одиницю – 2,80 грн.;

- виріб “Б” – обсяг реалізації складає 10000 одиниць за ціною 3,00 грн. за одиницю, змінні витрати на одиницю – 2,00 грн.;

Постійні витрати на виробництво двох видів продукції дорівнюють 42000,00 грн. В наступному періоді передбачається підвищення попиту на виріб “А” та зниження попиту на виріб “Б”. Який з варіантів буде найбільш оптимальним:

1) обсяг реалізації в натуральних одиницях залишається незмінним, ціна виробу “А” підвищується на 5%, а на виріб “Б” – знижується на 8%;

2) ціни залишаються без змін, обсяг реалізації (в натуральних одиницях) виробу “А” зросте на 5%, а виробу “Б” – знизиться на 10%.

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.