Здавалка
Главная | Обратная связь

Задачі до деяких тем

з курсу “Фінансовий менеджмент”

До теми 3 “Визначення вартості грошей у часі”

1. Підприємство має можливість розміщення депозиту в одному з трьох банків. Кожний з них виплачує відсоток у розмірі 12% річних за простим нарахуванням. Банк 1 нараховує відсотки щорічно, банк 2 – раз у півроку, банк В – щокварталу. У який банк необхідно вкласти кошти, якщо підприємство планує отримати депозит через 3 роки?

 

2. Фінансові установи залучають фінансові активи вкладників на 2 роки. Визначте прибутковість вкладення 10 тис. грн.:

1) при нарахуванні відсотків щоквартально в розмірі 14% річних з капіталізацією доходу;

2) при нарахуванні 22% річних раз у рік.

 

3. Фірма планує зробити ремонт приміщення наприкінці 3-го року, витрати на який зараз складають 700 тис. грн. Ремонт дорожчає щорічно на 7%. Чистий дохід від оренди, що отримує фірма, складає 240 тис. грн. Ця сума інвестується на 3 роки під 18% річних. Чи вистачить накопичених коштів, щоб зробити ремонт приміщення через 3 роки?

 

4. Підприємство здійснює вибір кредитування у двох банках. Перший банк пропонує кредит на 3 роки під 10% річних, що нараховуються за складними процентами. Другий банк здійснює кредитування за простими відсотками. Який відсоток повинен запропонувати другий банк підприємству, щоб досягти еквівалентних з першим банком умов кредитування?

 

 

До теми 5 “Вартість і оптимізація структури капіталу підприємства”

1. Кількість привілейованих акцій АТ дорівнює 3000, а дивіденд склав 15 грн. Кількість простих акцій дорівнює 3000 з дивідендом 20 грн. Вартість власного капіталу на початок року склала 1850 тис. грн., а на кінець – 2100 тис. грн. Обчислити ціну власного капіталу підприємства.

2. АТ має можливість здійснювати фінансування з різних джерел. Для прийняття фінансового рішення щодо оптимізації структури капіталу необхідно визначити його ціну, тобто розрахувати середньозважену ціну капіталу за допомогою таких даних таблиці. Зробіть висновки щодо можливості залучення тих чи інших джерел фінансування діяльності підприємства.

 

Джерело коштів Облікова оцінка, тис. грн. Частка, % Ціна, %
Залучені: - короткострокові - довгострокові       8,5 5,2
Прості акції   16,5
Привілейовані акції   12,4
Нерозподілений прибуток   15,2

 

3. Розрахуйте ефект фінансового важеля, якщо вартість власних коштів складає 20 тис. грн. На розширення виробництва фірма взяла кредит в сумі 40 тис. грн. під 12% річних. Прибуток фірми склав 15 тис. грн.

4. Активи фірми 200 тис. грн. Плече важеля – 1. Відсоток за кредит – 15%. Нетто-результат експлуатації інвестицій 35 тис. грн. Обчисліть рентабельність власних коштів.

 

5. Розрахуйте внутрішні темпи росту (ВТР) фірми при умові, що позичені кошти складають 450 тис. грн., власні – 150 тис. грн., нетто-результат експлуатації інвестицій 70 тис. грн., в т.ч. на дивіденди виплачено 15 тис. грн. Ставка за користування позиченими коштами 10%.

 

 

Задачі до теми 6 “Управління прибутком”

1. Якою буде сила впливу виробничого важеля (ЕВВ), якщо сукупні витрати на виробництво продукції складають 75 тис. грн., з них змінні – 60 тис. грн. Виторг від реалізації продукції – 90 тис. грн.?

 

2. Постійні витрати фірми становлять 30 тис. грн. і складають п’яту частину собівартості продукції. Рентабельність продукції = 10%. Розрахуйте валову маржу (ВМ) (суму покриття витрат).

 

3. Визначте поріг рентабельності (ПР), якщо прибуток фірми складає 10 тис. грн., затрати на виробництво продукції 50 тис. грн., в т.ч. матеріальні витрати 17 тис. грн., амортизація основних засобів 5 тис. грн., оплата праці основних робітників 13 тис. грн., оплата праці адміністративно-управлінського і допоміжного персоналу 15 тис. грн.

 

4. Обчисліть величину запасу фінансової стійкості ( , ) підприємства при умові, що прибуток склав 5 тис. грн., витрати на виробництво продукції 40 тис. грн., з них змінні витрати – 30 тис. грн.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.