Здавалка
Главная | Обратная связь

Механізм товароруху у маркетинговій діяльності підприємства

ЗАДАЧІ

до теми: «Маркетингова збутова діяльність»

 

 

Механізм товароруху у маркетинговій діяльності підприємства

Одним з важливих етапів управління процесом товароруху є створення системи управління запасами, зокрема, запасами готової продукції в точках оптового або роздрібного продажу.

Для визначення параметрів системи управління запасами, що дозволяють мінімізувати витрати на функціонування такої системи, введемо позначення:

– інтенсивність попиту в одиницю часу;

K – витрати на доставку чергової партії товару, що не залежать від її розміру (наприклад, вартість рейсу автомобіля);

h – витрати на зберігання одиниці матеріалу за одиницю часу;

Y – розмір партії постачання товару.

Час, протягом якого продається одна партія:

.

Витрати на доставку партії товару в одиницю часу:

.

Середній розмір запасу, що зберігається (див. рис. 1):

.

Запас

 

Y

 

 

Y/2

 

0 t 2t 3t Час

Рис. 1. Зміна розміру запасу у часі

 

Витрати на зберігання запасу в одиницю часу:

.

Загальні витрати на створення та зберігання запасу в одиницю часу:

 

Для того, щоб знайти розмір партії постачання товару , який мінімізує загальні витрати на створення та зберігання запасу в одиницю часу, беремо похідну по від останнього виразу та прирівнюємо її до нуля:

Звідси оптимальний розмір партії постачання товару:

(так звана формула Р. Уілсона).

 

Задача 1.Щоденний обсяг попиту покупців на товар роздрібного торговця складає = 200 од. Витрати на доставку партії K = 250 грн. Витрати на зберігання одиниці товару в одиницю часу h = 0,1 грн. Чергова партія надходить через 7 днів після подання замовлення.

Визначити оптимальний розмір партії постачання , інтервал постачання , «точку замовлення» (кількість одиниць товару на складі, коли потрібно подати чергове замовлення) та загальні витрати на створення та зберігання запасу в одиницю часу .

Розв’язок:

1) Оптимальний розмір партії постачання:

од.

2) Оптимальний інтервал постачання:

днів.

3) Якщо партія надходить через 7 днів після подання замовлення, то замовлення потрібно подати за 2 дні до надходження чергової партії, тобто тоді, коли на складі залишиться 2*200 = 400 од. товару.

4) Загальні витрати на створення та зберігання запасу в день:

грн.

Можна перевірити, що при будь-якій партії постачання, крім 1000 од., витрати виявляться більшими.

 

2. Характеристика каналів розподілу та рішення про їх структуру

 

Задача 2. Визначити доцільність вибору прямого чи опосередкованого каналу розподілу, якщо відомо таке.

Обсяги збуту, що їх необхідно забезпечити – 4800 тис. грн. на місяць. Кількість оптових споживачів – 1200. Мінімально необхідна кількість контактів з кожним споживачем – 1 телефонний дзвінок на 2 тижні. Кількість дзвінків, які в змозі зробити протягом робочого дня один працівник відділу збуту підприємства – 8.

Середня заробітна плата працівника відділу збуту – 5000 грн. на місяць. Складські та офісні витрати відділу збуту – 400 тис. грн. на місяць. Ставка єдиного соціального внеску для даного виду економічної діяльності – 37,06%. Націнка незалежного торговельного посередника за весь обсяг виконаних робіт – 10%.

Розв’язок:

1). Витрати на функціонування власної служби збуту (прямий канал).

Один телефонний дзвінок на 2 тижні = 2 дзвінки на місяць.

По 2 дзвінки 1200 споживачам = всього 2400 дзвінків на місяць.

Якщо рахувати місяць як 4 тижні, маємо 4*5 = 20 робочих днів.

В день необхідно зробити 2400 / 20 = 120 дзвінків.

Один працівник може зробити 8 дзвінків за день.

Необхідна кількість працівників 120 / 8 = 15 осіб.

Заробітна плата працівників: 5000*15 = 75000 = 75 тис. грн.

З урахуванням сплати єдиного соціального внеску:

75 * (1 + 0,3706) = 102,795 тис. грн.

Складські та офісні витрати 400 тис. грн.

Загальні витрати власної служби збуту на місяць:

102,795 + 400 = 502,795 тис. грн.

Цю суму доведеться включити до витрат і відповідно вартості товару.

2). Націнка незалежного посередника – 10% від обсягу реалізації:

4800 * 0,1 = 480 тис. грн. на місяць.

Націнка незалежного посередника виявляється меншою, отже, вигідніше скористатися опосередкованим (непрямим) каналом збуту.

 

Задача 3. Визначити необхідне число власних торгових агентів компанії, використовуючи дані табл. 1 та 2.

Таблиця 1

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.