Здавалка
Главная | Обратная связь

для платників ПДВ для не платників ПДВ

ТИПОВІ ЗАДАЧІ НА ЕКЗАМЕН ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Групи 1 БО-13 (з 1 та 2 модулю).

Увага! Вказані нижче задачі – це задачі на теми «Податок на прибуток», «Податок на додану вартість», «Акцизний податок» - 1 та 2 модуль.

Задачі 3 та 4 модулів – вирішувалися протягом 5 семестру та безпосередньо перед контрольною роботою (податок на землю, екологічний податок, транспортний податок, ЄСВ, ПДФО), тому у вказаному документі вони не представлені.

Задача 1. За даними бухгалтерського обліку сума прибутку ТОВ «Десна-комбікорм» склала 150 000 грн. З них товариство має оподатковуваний прибуток за 2014 рік в сумі 120 000 грн. Станом на дату виплати дивідендів податок з прибутку сплачений повністю. Дивіденди виплачуються в сумі 130 000 грн. На підставі наведених даних розрахуйте податок з прибутку та суму авансового внеску.

Інформаційна довідка:

- оподатковуваний прибуток - це різниця між прибутком звітного періоду та сумою прибутку, що обкладається податком на доход (по цінних паперах і від пайової участі в спільних підприємствах), а також суми пільг з податку на прибуток відповідно до податкового законодавства, яке періодично змінюється.

Для податкових органів і підприємства великий інтерес представляє оподатковуваний прибуток, оскільки від цього залежить сума податку на прибуток, а відповідно і сума чистого доходу;

- прибуток — сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

- дивіденди – платіж, що здійснюється юридичною особою - емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

- базова (основна) ставка податку відповідно до ст. 136.1ПКУ становить 18 відсотків;

- згідно ст. 57.1-1.2 ПКУ авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене.

Розв’язання:

1) Визначаємо податок на прибуток за ставкою 18%, помноживши оподатковуваний прибуток на 18%:

120 000 грн. х 18% = 21 600 грн.

 

2) Визначаємо суму дивідендів, за яку товариство має сплатити авансовий внесок:

130 000 грн. – 120 000 грн. = 10 000 грн.

 

3) Визначаємо суму авансового внеску за ставкою 18%:

10 000 грн. х 18% = 1 800 грн.

Відповідь: податок на прибуток 21 600 грн., сума авансового внеску 1 800 грн.

Графічно це можна представити так:

Задача 2. За даними бухгалтерського обліку сума прибутку ТОВ «Десна-комбікорм» склала 150 000 грн. З них товариство має оподатковуваний прибуток за 2014 рік в сумі 120 000 грн. Станом на дату виплати дивідендів податок з прибутку сплачений в сумі 21 000 грн. Дивіденди виплачуються в сумі 130 000 грн. На підставі наведених даних розрахуйте податок з прибутку та суму авансового внеску.

Інформаційна довідка:

- пояснення до задачі №1;

- згідно 57.1-1.2 ПКУ у разі наявності непогашеного грошового зобов’язання (тобто, коли податок на прибуток сплачений частково) авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті.

Розв’язання:

1) Визначаємо податок на прибуток за ставкою 18%, помноживши оподатковуваний прибуток на 18%:

120 000 грн. х 18% = 21 600 грн.

 

2) Оскільки підприємство сплатило податок на прибуток не в повному обсязі (мало сплатити 21 600 грн., а сплатило лише 21 000 грн.), то авансовий внесок має сплачуватися із всієї суми дивідендів:

130 000 грн. х 18% = 23 400 грн.

 

Відповідь: податок на прибуток 21 600 грн., сума авансового внеску 23 400 грн.

 

Графічно це можна представити так:

 

 

Задача 3. ТОВ «Перший столичний хлібозавод» - платник ПДВ у звітному періоді надало послуги 3-м клієнтам на суми 670 грн, 610 грн і 3000 грн. Також товариство купувало товари на 2500 грн (загальна сума, зазначена в податкових накладних від постачальників). На підставі наведених даних розрахуйте суму ПДВ, яку має сплатити товариство.

Інформаційна довідка:

- основна ставка податку ПДВ дорівнює 20%.

- податковий кредит - сума, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду. Відповідно до ст. 198.1 ПКУ до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з: а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

- для того, щоб розрахувати суму ПДВ потрібно з сумарного розміру зобов'язань, зазначених у податкових накладних за звітний період, відняти наявний податковий кредит (ст. 200.1 ПКУ). При позитивному значенні (“+” - тобто коли розмір кредиту не перевищує розмір зобов'язання), така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету (ст. 200.2 ПКУ). При від'ємному значенні (“-”, тобто коли розмір кредиту перевищує розмір зобов'язання), у платника зявляється право на відшкодування з бюджету (ст. 200.4 ПКУ)

 

Розв’язання:

1) Визначаємо розмір ПДВ з послуг, що надано 1 клієнту :

670 грн. х 20% = 134 грн.

 

2) Визначаємо розмір ПДВ з послуг, що надано 2 клієнту:

610 грн. х 20%. = 122 грн.

 

3) Визначаємо розмір ПДВ з послуг, що надано 3 клієнту:

3000 грн. х 20% = 600 грн.

 

4) Визначаємо розмір ПДВ за трьома зобов’язаннями:

134 грн. + 122 грн. + 600 грн. = 856 грн.

 

5) Визначаємо суму податкового кредиту:

2500 грн. х 20% = 500 грн.

 

6) Визначаємо суму ПДВ, що необхідно сплатити шляхом віднімання від наявного податкового кредиту сумарного розміру ПДВ за трьома зобов’язаннями:

856 грн. – 500 грн. = 356 грн.

 

Відповідь: сума ПДВ до сплати складає 356 грн.

 

Задача 4. Загальний обсяг продажу ТОВ “Київдрук” в липні становив 1,2 млн. грн. (без суми ПДВ), з них – 800 тис. грн. – обсяг експорту. У липні придбано основні виробничі фонди, які використовуються як для виробництва експортної, так і не експортної продукції, на суму 200 тис. грн. (без суми ПДВ). Визначити суму сплаченого ПДВ.

Інформаційна довідка:

- податковий кредит - сума, на яку платник ПДВ має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду. Зокрема, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної вартості товарів (послуг) та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням основних фондів з метою подальшого використання у виробництві та/або поставці товарів (послуг) для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності платника податку.

- податкове зобов'язання - загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податку в звітному (податковому) періоді. Податок становить 20 відсотків бази оподаткування. Крім того, при експорті товарів ставка податку становить "0" відсотків до бази оподаткування;

- сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду.

 

Розв’язання:

1) Визначаємо суми, що можуть бути віднесені платником податку до складу податкового кредиту з ПДВ. В даному випадку товариство придбало основні виробничі фонди, які використовуються як для виробництва експортної, так і не експортної продукції в сумі 200 000 грн. Отже,

200 000 грн. х 20% = 40 000 грн.

2) Визначаємо суми, що відносяться платником до складу податкового зобов’язання з ПДВ.

Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з поставки товарів та послуг, тобто загальний обсяг продажу в липні – 1,2 млн. грн., в тому числі: 800 тис.грн. – експорт, 400 тис.грн. – не є експортом. Для обсягу продажу, що не є експортом, податок становить 20 відсотків бази оподаткування. Таким чином, при продажі товару у обсязі 400 тис.грн. у підприємства виникне зобов’язання з ПДВ на суму: 400*0,2=80 тис.грн. При продажі товару у обсязі 800 тис.грн. у підприємства не виникне зобов’язань з ПДВ.

Тому податкове зобов’язання з ПДВ становитиме 80 тис.грн.

 

3). Сума сплати податку з ПДВ: 80 000– 40 000= 40 000 грн.

 

Відповідь: сума сплаченого ПДВ 40 000 грн.

Графічно це можна представити так:

Задача 5. Іванченко І.І., який є платником ПДВ, продає тютюнові вироби, зокрема сигарети з фільтром «Glamour Menthol» (20 шт. в пачці), максимальна роздрібна яких станом на 01.11.2015 року становить 16,5 грн. Роздрібна ціна вказаного тютюнового виробу (РЦТВ) визначена Іванченко І. І. складає 13 грн.

Визначити граничну роздрібну ціну однієї пачки сигарет, фактичну роздрібну ціну однієї пачки сигарет, суму акцизу та ПДВ.

 

Інформаційна довідка:

- згідно ст. 14 ПКУ максимальні роздрібні ціни(МРЦ)- ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію з урахуванням усіх видів податків (зборів). В суму МРЦ не включений акцизний податок. Роздрібні торгівці тютюновими виробами не мають права продавати їх вище МРЦ, збільшеної на суму акцизного податку.

- гранична роздрібна ціна тютюнових виробів (ГРЦТВ) - роздрібна ціна тютюнових виробів, що реалізуються в роздрібній торгівельній мережі та вище якої не може здійснюватися їх продаж. Формула виглядає так:

ГРЦТВ = МРЦ : 100 х 105

 

- фактична роздрібна ціна (ФРЦТВ)— це ціна, за якою продають суб’єкти господарювання продають тютюнові вироби. ФРЦТВ має дорівнювати або бути меншою, ніж ГРЦТВ. Розрахунок ФРЦТВ для платників ПДВ та не платників ПДВ різняться.

Формула ФРЦТВ

 

для платників ПДВ для не платників ПДВ

ФРЦТВ = (РЦТВ : 100 х 120) : 100 х 105 ФРЦТВ = РЦТВ : 100 х 105

РЦТВ не включає суму ПДВ

- якщо суб'єкт господарювання є платником ПДВ, то він має вирахувати ПДВ за такою формулою:

ПЗпдв = (ФРЦТВ - Пза) : 120 х 20;

 

- акцизний збір (як для платників ПДВ, так і для суб'єктів господарювання, які не є платниками ПДВ) визначається за формулою: ПЗа = ФРЦТВ : 105 х 5.

Графічно це можна представити так:

Розв’язання:

1) Розрахуємо ГРЦТВ. Формула: ГРЦТВ = МРЦ : 100 х 105

ГРЦТВ = 16, 5грн. :100 х 105= 17, 33 грн.

 

2) Розраховуємо ФРЦТВ. Формула: ФРЦТВ = (РЦТВ : 100 х 120) : 100 х 105

ФРЦТВ= (13: 100 х 120): 100 х105 = 16, 38 грн.

 

3) Акцизний податок. Формула: ПЗа = ФРЦТВ : 105 х 5.

Пза= 16, 38 : 105 х 5 = 0, 78 грн.

 

4) Сума податкового зобов’язання з ПДВ (ПЗпдв) складатиме: ПЗпдв = (ФРЦТВ – Пза) : 120 х 20

ПЗпдв= (16,38 – 0, 78) : 120 х 20= 2, 6 грн.

 

Відповідь: гранична роздрібна ціна однієї пачки сигарет 17,33 грн., фактична роздрібна ціна однієї пачки сигарет 16,38 грн., сума акцизу 0,78 грн., ПДВ 2,6 грн.

 

Задача 6. Міліонерченко М.М., який не є платником ПДВ, продає тютюнові вироби, зокрема сигарети з фільтром «Glamour Menthol» (20 шт. в пачці), максимальна роздрібна яких станом на 01.11.2015 року становить 16,5 грн. Роздрібна ціна вказаного тютюнового виробу (РЦТВ) визначена Міліонерчнко М.М. складає 13 грн.

Визначити граничну роздрібну ціну однієї пачки сигарет, фактичну роздрібну ціну однієї пачки сигарет та суму акцизу.

 

Інформаційна довідка:

Всі дані вказані в інформаційній довідці задачі №5

 

Розв’язання:

1) Гранична роздрібна ціна тютюнових виробів (ГРЦТВ) визначена у задачі №5.

 

2) Розраховуємо ФРЦТВ. Формула :ФРЦТВ= РЦТВ : 100 х 105;

ФРЦТВ: (13:100)х105= 13, 65 грн.

 

3) Сума податкового зобов’язання з акцизного податку з роздрібних продажів підприємцями, які не є платниками ПДВ, складатиме: ПЗа = ФРЦТВ : 105 х 5

ПЗа= 13, 65: 105 х 5= 0, 65 грн.

 

Відповідь: гранична роздрібна ціна однієї пачки сигарет 17,33 грн. (розрахована у задачі №5), фактична роздрібна ціна однієї пачки сигарет 13,65 грн., сума акцизу 0,65 грн.

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.