Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема: «Витрати виробництва та прибуток»

Тема: «Виробництво та його основні чинники»

Задача 1. За звітний період випущено 576000 виробів при чисельності 2300 чол. У наступному році планується випустити 835000 виробів при збільшенні чисельності на 20%. Визначити зростання та показники продуктивності праці у звітному і плановому періодах.

Задача 2. Середньорічна вартість виробничих фондів підприємства становить 2500 млн. грн. Обсяг виготовленої продукції за звітний період – 950 тис. т, оптова ціна за 1 т – 3000 грн. За планом на наступний рік передбачено підвищити випуск продукції на 10 %. Визначити розмір фондовіддачі у звітному та базовому періодах.

Задача 3. На підприємстві працює 1300 чоловік. Один робітник виготовляє за рік продукції на суму 2429 грн. Вартість основних фондів підприємства становить 1828 млн. грн. Розрахувати показник фондовіддачі і фондомісткості.

 

Тема: «Гроші та закони грошового обігу»

Задача 1: Визначте скільки необхідно грошей для обігу, якщо сума цін всіх реалізованих за рік товарів дорівнює 400 млрд. грошових одиниць, у кредит продано товарів на 80 млрд. гр. од, виплати по кредиту склали 40 млрд. гр. од, розрахунки без участі грошей — 180 млрд. од, обіг грошей складає 5 разів на рік.

Задача 2: В Україні за рік сталися такі зміни: швидкість обороту грошової одиниці збільшилася на 10%, обсяг виробництва зменшився на 20%, ціни виросли на 8%. Необхідно визначити, яка маса грошей потрібна для обігу?

 

Тема: «Попит та пропозиція»

Задача 1: Визначити тип еластичності попиту на товар, якщо обсяг попиту змінився на 4%, а ціна на товар змінилась на 7%.

Задача 2: Визначити рівноважну ціну і кількість товару. Функція пропозиції товару виражена рівнянням Qs=1+2Р, а функція попиту на нього Qd=9 - 2Р.

Задача 3: Ціна однієї упаковки вершкового масла змінилась з 4,5 грн. до 5,9 грн. Попит на цей товар в даному районі змінився з 165 одиниць до 143. Визначити еластичність попиту?

Задача 4: Функції попиту та пропозиції товару мають вигляд: Qs=325-10P, Qd=150+15P. Визначити параметри рівноваги ринку даного товару.

З’ясувати аналітично та графічно, якими будуть нові рівноважні ціни та обсяг товару, якщо зміна технології виробництва призведе до збільшення обсягу виробництва і продажу продукції на 25 одиниць.

Задача 5: Розрахуйте, як зміниться рівноважний обсяг продажу, якщо на товар вводиться податок у розмірі 25% від ціни. Попит та пропозиція товару до введення податку описуються наступними функціями: Qd= 8-Р, Qs=2Р- 4.

 

Тема: «Витрати виробництва та прибуток»

Задача 1. Відомі такі дані про роботу підприємства: випущено продукції на суму 240000 грн., собівартість продукції – 210000 грн.

Визначити прибуток і рентабельність підприємства.

Задача 2. Туристична фірма займається продажем туристичних путівок чотирьох видів. Ціна першого виду путівки – 1200 грн., а повна собівартість – 1050 грн., другого виду відповідно ціна – 1470 грн., повна собівартість – 1300 грн., третього виду ціна складає 1820 грн., а повна собівартість 1750 грн., 4 виду ціна – 800 грн., повна собівартість – 720 грн.

Визначити рентабельність кожного виду путівок.

Задача 3. Розрахувати величину постійних та змінних витрат підприємства, використовуючи алгебраїчний та графічний методи. Якщо відомі загальні варіанти витрат при відповідних варіантах виробництва:

Q1=300 грош. од.

Q2=700 грош. од.

TC1=500 грн.

TC2=700 грн.

Задача 4: Фірма реалізує 800 шт. товару. Ціна за 1 шт. – 5000 грн. Постійні витрати фірми складають – 300000 грн. Визначити чистий прибуток фірми, якщо усі платежі фірми складають 28%.

Задача 5: Визначити рівень рентабельності на підприємстві по різним показникам, якщо :

- план випуску готових виробів – 970 шт.

- повна собівартість виробу - 365 грн.

- ціна виробу - 405 грн.

- середньорічна вартість виробничих фондів – 270 тис. грн.

- прибуток оподаткування за ставкою 25%

Задача 6. Розрахунок прибутку та рентабельності продукції.

Визначити рентабельність продукції, якщо річний обсяг виробництва складає 260 тис. виробів, собівартість одиниці продукції – 310 грн. Оптова ціна виробу з ПДВ складає 415 грн. Підприємство сплачує податок на прибуток за ставкою 25%.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.