Здавалка
Главная | Обратная связь

Семінар (2 години). Тема: Цивільне та сімейне право України.

Лекції (8 годин)

Тема 1. Основи теорії держави.

1.1. Історичні умови виникнення держави.

1.2. Теорії походження держави.

1.3. Поняття держави.

1.4. Функції держави.

1.5. Форми держави.

1.6. Апарат держави.

Тема 2. Основи теорії права.

1.1. Поняття права, його ознаки та функції.

1.2. Джерела (форми) права. Систематизація законодавства.

1.3. Система права.

1.4. Правовідносини: поняття, суб’єкти, об’єкти та зміст.

1.5. Правомірна поведінка та правопорушення.

Тема 3. Конституційне право України.

1.1. Конституційне право: предмет, метод, джерела.

1.2. Загальні засади конституційного ладу України.

1.3. Державні символи України.

1.4. Громадянство України.

Тема 4. Цивільне та сімейне право України.

1.1. Загальна характеристика цивільного права України.

1.2. Фізичні та юридичні особи як суб'єкти цивільного права.

1.3. Право власності.

1.4. Загальне положення про договір..

1.5. Спадкування.

1.6. Цивільно-правова відповідальність.

1.7. Загальні засади сімейного права України.

Семінар (2 години). Тема: Цивільне та сімейне право України.

І. Експрес-опитування: поняття та рівні дієздатності; володіння, користування та розпорядження майном; консенсуальні та реальні договори (з прикладами); обов’язкова частка у спадщині за заповітом.

ІІ. Усне опитування

  1. Загальна характеристика цивільного права України.
  2. Фізичні та юридичні особи як суб'єкти цивільного права.
  3. Право власності.
  4. Загальне положення про договір.
  5. Спадкування.
  6. Цивільно-правова відповідальність.
  7. Загальні засади сімейного права України.

ІІІ. Практичне завдання.

1. Письмово вирішіть задачу: Громадянин Ф. домовився з громадянином Н. про купівлю телевізора. Він сплатив гроші, отримав розписку і, зважаючи на деякі об'єктивні обставини, вирішив, за згодою Н. забрати телевізор наступного дня. Але коли він прийшов наступного дня, виявилось, що телевізор вже продано іншому покупцеві. Але Ф. вимагав передачі купленого ним телевізора. Питання: Яким чином повинен вирішити цю справу суд?

2. Письмово вирішіть задачу:Громадянин Л. звернувся до нотаріальної контори з проханням про зміну заповіту, складеного два місяці тому у зв'язку з тим, що він посварився зі своїм братом, включеним до числа спадкоємців відповідно до заповіту. Помічник нотаріуса відмовив Л. у зміні заповіту, посилаючись на те, що для цього відсутні законні підстави. Питання:Дайте вашу оцінку ситуації.

3. Складіть таблицю “Рівні цивільної дієздатності”. Обов’язково виділіть рівень дієздатності; вік, з якого настає; дії, які особа може здійснювати самостійно; чи несуть відповідальність.

4. Письмово дайте характеристику договору купівлі-продажу та дарування.

Література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України – 1996. - N 30. - ст. 141.

2 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України - 2003 р. - № 40 - Ст. 356

3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року // Голос України – 2002 р. – № 38.

4. Михайленко О.Р. Основи правознавства. – К. – 1997. – 256 с.

5. Основи правознавства: Навч. посібник. За ред. С.В. Ківалова. – 2001. – 364 с.

6. Пилипенко П.Д., Грищук В.К., Кельман М.С. та ін. Основи правознавства. – Львів. – 2006. – 467 с.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.