Здавалка
Главная | Обратная связь

Поняття адміністративного права. Адміністративно-правові норми. Адміністративні правовідносиниАдміністративне право є самостійною галуззю права України, з допомогою якого держава регулює однорідні суспільні відносини в сфері державного управління, розвиває і закріплює його демократичні основи.

Адміністративне право – це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов’язані з організацією та функціонуванням органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування; відносини у сфері управління окремими галузями народного господарства, культури, медицини, освіти, науки тощо.

Предметом адміністративного права є суспільні відносини, що виникають і розвиваються в зв’язку та з приводу реалізації функцій державного управління. Особливостями відносин, що складають предмет адміністративного права, є такі:

· вони виникають у результаті державної владно-управлінської діяльності;

· суб’єктом таких відносин є виконавчо-розпорядчий орган;

· їх виникнення, зміна чи припинення є результатом свідомої, вольової, цілеспрямованої діяльності.

Методи адміністративного права – це засоби, способи та прийоми, з допомогою яких здійснюється правовий вплив на предмет адміністративного права. Переважно це – зобов’язання, заборони та адміністративно-правовий примус. Отже метод регулювання адміністративного праваімперативний, передбачає нерівність сторін – учасників правовідносин; метод влади й підпорядкування.

Первинними елементом адміністративного права є адміністративно-правові норми.

Адміністративно-правові норми (АПН) регулюють правове положення органів управління, державних службовців, громадських організацій, закріплюють різноманітні форми, методи і види державного управління. АПН регулюють адміністративні правила, встановлюють їх зміст та регулюють застосування. Наприклад: Правила дорожнього руху, Правила користування громадським транспортом.

Адміністративно-правові норми – це правила поведінки, що затверджені і санкціоновані державою, вони носять імперативний характер і є загальнообов’язковими. При недотриманні АПН держава застосовує методи державного примусу.

Адміністративно-правовим нормам притаманні такі особливі ознаки:

· закріплюють владні та внутрішньо організаційні відносини;

· метод впливу на суспільні відносини є державно-владним (імперативним);

· гарантування державного переконання та примусу при їх реалізації;

· органічне об’єднання їх у межах галузі адміністративного права (законодавства) і неможливість існування окремо.

За цільовим характером АПН поділяються на:

· Загальні (норми, що закріплюють загальні положення і принципи державного управління).

· Спеціальні (закріплюють права та обов’язки органів та посадових осіб).

· Процесуальні (закріплюють порядок та процедуру здійснення прав та обов’язків суб’єктів: суддя розглядає адмінматеріали про дрібне хуліганство).

За змістом АПН можна також класифікувати на:

· Зобов’язальні (ті, які спонукають до певної поведінки).

· Заборонні (забороняють певну поведінку).

· Дозвільні (дозволяють певну поведінку суб’єкта).

Адміністративні правовідносини – це реальні суспільні відносини, що складаються у сфері державного управління. Вони виникають в результаті реалізації адміністративно-правових норм і при наявності юридичних фактів – подій або вчинків (дій). Вчинки, як вольові юридичні факти, поділяються на правомірні та неправомірні (правопорушення або делікти).

Основними ознаками адміністративним правовідносин є:

· вони виникають на основі адміністративно-правових норм;

· характеризуються наявністю сторін – суб’єктів адміністративного права;

· за змістом включають в себе адміністративні права владного характеру і юридичні обов’язки;

· є видом суспільних відносин державних органів, фізичних або юридичних осіб, організацій тощо;

· здійснення суб’єктивних прав або додержання юридичних обов’язків у правовідносинах контролюється і забезпечується державою.

Адміністративне законодавство – це система нормативних актів, що регулюють суспільні відносини у сфері державного управління.

До системи адміністративного законодавства входять:

· Конституція України.

· Закони, що регулюють питання державного управління та кодекси.

· Укази та розпорядження Президента України.

· Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

· Міжнародні договори та угоди.

· Акти центральних органів державної виконавчої влади України та АРК: міністерств, державних комітетів, Головних управлінь.

· Акти місцевих державних адміністрацій.

· Рішення рад та виконавчих органів місцевого самоврядування.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.