Здавалка
Главная | Обратная связь

ІІ рівень ( по 1 балу за кожне завдання)

Комплексна контрольна робота

І варіант

І рівень ( по 0,5 бала за кожну відповідь)

Доповніть речення.

а) Оболонка Землі, яка є наслідком взаємодії живих і неживих компонентів, – це ……................

б) Привнесення або утворення у середовищі не характерних для нього агентів – це …….................

в) Здатність до автоматичного встановлення і підтримання життєдіяльності на певному рівні називається………………………………………………………………………………………………...

У завданнях 2-4 позначте одну правильну відповідь

2. До біотичних чинників належать:

□ Авологість □ Вмікроорганізми

□ Босвітленість □ Гвітер

3. Екологічні закономірності існування популяцій вивчає:

□ А аутекологія □ Вдемекологія

□ Б синекологія □ Ггеоекологія

4. Природна аномалія, що виникає внаслідок прямого чи опосередкованого впливу діяльності людини на природні процеси:

□ А екопроблема □ Векокриза

□ Б екокатастрофа □ Гекокатаклізм

ІІ рівень ( по 1 балу за кожне завдання)

5. Установіть відповідність між видом забруднення та його джерелом:

А  
Б  
В  
Г  

Вид Джерело

АГідрологічне 1Нафтопереробний завод

БШумове 2ТЕС

ВАтмосферне 3Тютюновий дим

ГГрунтове 4 Перерва в школі

Позначте всі правильні твердження.

□ АУ результаті парникового ефекту зміщується теплова рівновага в природі.

□ БУчення про біосферу розробив Е. Геккель.

□ ВПоява озонової діри припадає на третю екологічну кризу.

□ ГКислотний туман – це сполучення оксидів Сульфуру й Нітрогену.

□ ДНайбільш швидко в біосфері проходить колообіг Нітрогену.

□ ЕГлобальне потепління клімату дасть змогу вирішити проблему нестачі питної води на планеті.

ІІІ рівень ( по 1,5 бала за кожне завдання)

7. Розташуйте назви підрозділів екології залежно від рівня біологічної організації (від найменшого до найбільшого):

Аекологія екосистем

         

Бдемекологія

Векологія біосфери

Гсинекологія

Даутекологія

Заповніть таблицю «Форми стійкості геосистем»

Назва форми стійкості геосистеми Характеристика
   
   
   

ІV рівень (4 бали)

Виконайте одне завдання за вибором (на окремому аркуші).

1. Доведіть, що екологія – це складна, багатогранна наука.

2. Доведіть або спробуйте тезу В.І.Вернадського, що біосфера Землі закономірно й неминуче перейде в нову якість, стане ноосферою.

3. Як ви вважаєте, чому В.Докучаєв визначив грунт як природне тіло?

Комплексна контрольна робота

ІІ варіант

І рівень ( по 0,5 бала за кожну відповідь)

Доповніть речення.

а) Головним об’єктом вивчення екології є …………………………………………..……….................

б) Речовина, що утворюється без участі живих організмів, називається……………..…….................

в) Розрізняють…………………………..….……. та ……………..……..…...…………ерозію ґрунтів.

У завданнях 2-4 позначте одну правильну відповідь

2. До абіотичних чинників належать:

□ Арослини □ Ввологість

□ Бтварини □ Ггриби

3. Екологічні закономірності функціонування екосистем вивчає:

□ А аутекологія □ Вдемекологія

□ Б синекологія □ Ггеоекологія

4. Складні взаємовідносини людини з природою, що характеризуються невідповідністю розвитку продуктивних сил і виробничих відносин:

□ А екопроблема □ Векокриза

□ Б екокатастрофа □ Гекокатаклізм

ІІ рівень ( по 1 балу за кожне завдання)

5. Установіть відповідність між видом забруднення та забруднюючим чинником:

А  
Б  
В  
Г  

Вид Джерело

АФізичне 1 Мікроорганізми

БХімічне 2Виверження вулкана

ВБіологічне 3Кислотні дощі

ГПриродне 4 Підвищення рівня радіоактивного фону

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.