Здавалка
Главная | Обратная связь

Основні напрямки національно-виховної діяльностіНаціонально-виховна діяльність проводиться за такими напрямами:

1. Національно-патріотичне виховання:

формування національної свідомості і відповідальності за долю України;

виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам'яті;

культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв'язку з природою та ін.);

виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій.

 

2. Інтелектуально-духовне виховання:

розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення;

виховання потреби самостійно здобувати знання та готовності до застосування знань, умінь у практичній діяльності;

реалізація особистісного життєвого вибору та побудова професійної кар'єри на основі здібностей і знань, умінь і навичок;

виховання здатності формувати та відстоювати власну позицію;

формування особистісного світогляду як проекції узагальненого світосприймання.

 

3. Громадянсько-правове виховання:

прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;

виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України;

виховання громадянського обов'язку перед Україною, суспільством;

формування політичної та правової культури особистості;

залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху.

 

4. Моральне виховання:

формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни;

формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні власних переконань;

становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків.

 

5. Екологічне виховання:

формування основ глобального екологічного мислення та екологічної культури;

оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування;

виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство;

виховання готовності до активної екологічної та природоохоронної діяльності.

 

6. Естетичне виховання:

розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності;

формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури;

вироблення умінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне у повсякденному житті.

 

7. Трудове виховання:

формування особистості, яка свідомо та творчо ставиться до праці в умовах ринкової економіки;

формування почуття господаря та господарської відповідальності;

розвиток умінь самостійно та ефективно працювати.

 

8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя:

виховання відповідального ставлення до власного здоров'я, здорового способу життя;

формування знань і навичок фізичної культури в житті людини;

забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів;

фізичне, духовне та психічне загартування;

формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань;

створення умов для активного відпочинку студентів.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.