Здавалка
Главная | Обратная связь

клас ( Биркун Л. Our English. – Київ, Освіта, 2008)

Урок Дата Підтема Лексичний матеріал Граматичний матеріал Мовлення Аудіюання Читання Письмо Домашнє завдання
1 СЕМЕСТР Тема 1. Україна( 8 годин)
  Київ.Цікаві місця.   Повторити назви, square, old­est part, modem part, excursion,   Впр. 2, c. 5 Tарescript 1, с. 150 Впр. 3, с. 5   Впр. 2 (b), с. 5
  Спорт у нашому житті. Видатні спортсмени України Назви видів спорту   Впp. l, c. 6. Впp. 4, c. 7 Tapescript 2, с. 150 Впр. 4, с. 7   Впр. 2, с. 7
  Здоровий спосіб життя Назви продукта харчувакня, лікарські спеціальності   Bпp. 1, c. 8. Bпp. 4, c. 8     Впр. 2, с. 8. Впр. 5, с. 10 Впр 6, с. 10
  Кіно і театр в Україні Назви жанрів, сло­ва з теми   Bпp. 3, c. 12 Tapescript 3, с. 150 Впр. 2, с. 11-12 Впр. 1c, c 11 Впр 3, с. 12
  Країна в якій ми живемо Desert, island, lake, marsh, valley, steppe, low flat ground   Впр. 3,c. 15 Tарescript 4, с. 151     Впр. 4. с. 15
  Україна. Традиції To border on, to consist of, to be situ­ated, to be bounded by, scenery Grammar Reference § 1, с. 139 Впр. l, c. 16 Tарescript 5, с. 151 Впр. 3, с. 17 Впр. 5. с. 18 Впр. 2. с. 17
  Географічне положення і рельєф Relief, plain, hill, to flow, Lowlands, Highlands, land­scape Grammar Reference § l, c. 139, Впр. 4, с. 20 Tарescript 6, с. 151 Впр. 1, с. 18 Впр. 3. с. 20 Впр. 2, с. 19
  Клімат України Average, mild, hu­mid, rainfall   Впр. 3, с. 22   Впр. 2. с. 21   Впр. 5. с. 22
Тема 2: Великобританія(8 годин)
  Природа. Флора і фауна Великобританії Oak, pine, fir, birch, golden eagle, otter, starling, sea-gull, blackbird, wood­pecker, sparrow, robin   Впр. 1.e. 23 Tарescript 7, с. 152 Впр. 2. с. 24   Впр. 4. с. 25
  Традиції. Нація і особистість To associate, to be reflected, kilt, bag­pipes, harp, daffodil, shamrock, thistle, snowball tree, риси характеру людини   Впр. 3, с. 26 Tapescript 8, с. 152 Впр. 1, с. 25. Впр 3, с. 26   Впр. 4, с. 27
  Подорожі Великобританією   Grammar Reference § 1с, с. 139. Grammar Reference §2с. с 139 Впр. 1,2, с 28. Обговорення проекту Lesson 9, с. 32 Tapescript 9, с. 153. Tapescript 10. с. 153   Складання плану проекту Lesson 9, с. 32 Впр. 3. с. 29, робота над проектом
  Поштова листівка з подорожі   Grammar Reference § 1с, с. 139. Grammar Reference § 2, c. 139 Впр. 1, с. 29. Впр. 5, с. 31. Lesson 9, с. 32   Впр. 2, с 29-30 Впр. 3, с. 30 Впр. 5 (b), с. 31,  
  Лондон.Визначні місця   Grammar Refer­ence, § l, c. 139 Grammar Refer­ence, § 2, c. 139 Впр. 1, с. 33. Lesson 9, с. 32   Впр. 6, с. 35 Впр. 2,4, с. 34 . Впр. 3, с. 34
  Лондон.Враження       Робота на картках       Повгорнти вивчені ЛO, граматику
  Друзі по листуванню Словникова робота за текстом Grammar Refer­ence § 1, c. 139. Grammar Refer­ence, §2, c. 139 Впр. В, с. 35-36   Впр. А, В. с 35-36   Впр. 5, с. 34, читати частини 1-2, с. 36-38
  Великобратанія. Словникова робота за текстом   Обгово- рення   lesson 12, с. 36 "On the Road to Auck­land" Опис місцевості (за оповіданням) Повторити вивчені ЛО
Тема 3: Стиль життя ( 11+4 години)
  Стиль життя Equipment, tread­mill, weightlessness, puffy / swollen   Впр. 1, с. 40 Tapescript 11, с. 153 Впр. 2, с. 41   Впр. 2 (8), с.41
  Підлітки Part-time work, Make smb. come, let smb. stay out, to be no: allowed to do, let smb. go. to differ, suntar. lotion, beachwear, midnight   Впр. 2, с. 42 Tapescript 12, с. 154 Впр. 3, с. 42 Впр. 4, с. 43 Впр. 5 , с. 43
  Подорож і спорт Advertisement,tour, guide, hiking, car transfer, entrance fee and lunch, suitable   Впр 1,с 44 Tapescript 13, с. 154 Впр. 1, с 44—45. Впр. 2, 3. с. 45   Впр. 4, с. 46
  Сучасні технології нашого життя Gadget, message (SMS), abbrevia­tions. survey, chat Grammar Refer­ence, § 3, c. 140 Впр. 1, с. 46. Впр 2,4, с. 47 Tapescript 14, с. 155 Впр. 5, с. 48   Вир. 3,с.47 використати як план відповідь
  Майбутнє. Міста. Транспорт і життя     Впр. 1, с. 48 Тapescript 15, с. 155 Впр. 2, с. 49   Впр. 4, с. 50
  Друзі. Риси, які роблять людей унікальними. Fair-time friend, true friend, best friend, trouble-maker, shared, prejudge, psychologist advice, unique Модальні дієслова Вир 1, с 51 Tapescript 16, с. 155 Вир. 2. с. 51 Впр. 3, с. 52 Вgр. 5, с 53
  Найкращий спосіб проводити вільний час   Grammar Refer­ence 3. с. 140 Впр. 1, с. 53. Впр. 1, с. 55. Впр. 4, с. 56. Tapescript 17, с. 156 Впр. 2, с. 55. Вир. 5, С. 57 Впр. 3, с. 57 Впр. 3, с. 55. Впр. 3.с 56
  Кожен має хобі   Grammar Refer­ence, § 3, с 140 Впр. 1, с 59. Lesson 9. с. 57   Вир. 6, с. 35 Вир. 2,4, с . 60 Вир 5. с. 34
  Вихідні з користю.     Робота на картках       Повторити внвчені ЛО. граматику
  Мовне портфоліо Словникова робота за текстом Grammar Refer­ence. § 3. с 140   Tapescript 18, с. 156 Впр. 2, с. 62   Читати частинн 1—2, с. 62—64
  Життя молоді сьогодні Словникова робота за текстом   Обгово- рения   Lesson 12. с. 62 "Gul­liver's Travels" Опис тради­цій звичок, способу життя лю­дей (за оповіданям) Повторити вивчені ЛО, граматику
  Життя молоді сьогодні. Стилі музики           Writing Написания твору: активний спосіб життя. Чи потрібні нам друзі. Стаття про Україну та Великобританію (за вибором) Повторити усні теми
  Контроль письма             Повторити вивчену граматику, ЛО
  Контроль аудіювання       Listening     Повторити кивчену граматику, ЛО
  Контроль читання         Reading   Повторити вивчену гpaматику, ЛО
  Контроль говоріння   Робота на картках Speaking   Робота на картках    
                     

 

Урок Дата Підтема Лексичний матеріал Граматичний матеріал Мовлення Аудіюання Читання Письмо Домашнє завдання
2 СЕМЕСТР Тема 4 : Шкільне життя. Шкільна бібліотека (10 годин)
  Шкільне життя. Шкільна бібліотека     Вир 1.e. 67 Тарescript 19, с. 156. Tapescript 20, с. 157   Вир 2. с. 67 Прочитати текст на стор.68, виписати ЛО
  Система освіти. Школи у Великобританії Primary, secondary, state / private / pub- he / independent school, day / board­ing school, mixed sex, comprehensive / grammar school, single sex   Впр. 1,с. 68 Tape- script 21, с. 157 Впр. 1, с. 68. Вир. 3, с. 69   Написати Tвip "Плюси та мінуси британської освіти»
  Школи у Британії GCSE, scale, grade, honest, cheerful, generous, tough, gentle, skilful, knowledgeable   Впр 1, с. 70. Впр. 3, с. 71 Tapescript 22, с. 158 Впр 2, с. 70 Впр 4, с. 71 Впр 5. с. 71
  Шкільна Бібліотека E-book, audiobook, reading hall, cata­logue, reference sec­tion. Encyclopedia, periodical section, review Grammar Refer­ence, § 4, c. 142 Вир. 2, с. 72. Впр. 4, с. 73 Тареscript 23, с. 158 Вир. 1, с. 72   Впр. 5, с. 73
  Шкільні права та обов’язки   Grammar Refer­ence. §4. c. 142          
  Улюблені предмети Bnp. 2 (a), c. 75 Grammar Reference § 5, c. 142 Впр. 1,2, с. 74, обго- ворення проекту Lesson 7, с. 78 Tape-script 24, с. 158 Впр. 3, с. 75 Складання плану проекту Usson 7, с. 78 Робота над проектом
  Книги-наші друзі Словникова робота за текстом Grammar Reference § 5. c. 142 Впр 2, с. 76. Вир. 3, с. 77. Lesson 7, с. 78   Впр. 1, с. 76 Впр. 4, с. 77 Впр. 4, с. 77.
  Я вивчаю англійську мову   Grammar Refer­ence, §4, c. 142. Grammar Refer­ence. § 5,c. 142 Впр. 1, с. 80. lesson 7, с. 78   Вир. 6, с. 35 Вир. 2, 3. с. 80-81 Впр. 4, с 81
  Відомі письменники та їх твори     Робота на картках       Повторит вивчену ЛО. граматику
  Узагальнення матеріалу Поповненняимовного портфоліо Словникова робота за текстом Grammar Refer­ence, §4, c. 142 Grammar Refer­ence, § 5, c. 142     Lesson 9, с 82 lesson 9, с. 82 Написати книжковня огляд
  Домашнє читання Словникова робота за текстом   Обгово- рення   Lesson 10. с. 83 "The Mirror of Frised" Опис шко- ли, и тради- цій, повсяк- денних та святкових подій (за оповідан- ням) Повторити вивчену ЛО, граматику
  Тема 5 : Засоби масової інформації (9 годин)
  Мас медіа Mass media, print, electronic, audier.ee, subscribe, broadcast, advertise, entertain, provide, channel, communication, source, punish   Вир. I.e. 87 Tapescript 25, с. 159 Впр. 2, с. 88 Впр. 3. с. 88 Вир. 4, с. 89
  Журнали. Газети. Daily, weekly, na­tional / local, spe­cial-interest, stand­ard (broadsheet) / tabloid, web-based, editorial, feature article, column, comic strip, classi­fied ad, news item, gossip column   Впр 1, с. 89. Вир. 2. с. 90 Tapescript 26, С. 159 Впр. 1, с. 89 Впр. 3,с 91 Впр. 4, с 91
  Телебачення Cartoon, chat / talk show, DIY pro­gramme, documen­tary, news, reality TV, sitcom   Впр. 1, с. 91 Впр. 2, с. 92 Tapescript 27, с. 159 Впр. 3, с 93 Впр. 3, с. 93 Впр. 4, с. 94 (за вибором)
  Інтернет World-Wide Web,/ WWW, webpage, hyperlink, e-mail, forum, instant mes­saging, blog, chat room Grammar Refer­ence, §6, с. 143 Впр. 3, c. 95 Tapescript 28, с. 160 Впр. 1, С. 94   Опис вебсайта
  Інтернет: переваги та недоліки Вир 3, c. 96. Словникова робота за текстом Grammar Reference §6,143 Вир. 2, с. 96, обго- ворення проекту. lesson 7, с. 100. Вир. 2, с. 98 Tapescript 29, с. 160 Вир. 6, с. 97. Вир. 1, с. 98 Складання плану проекту. lesson 7, с. 100 Робота над проектом. Вир 4, с. 97
  Спілкування електронною поштою     Grammar Reference, § 6. c. 143 Вир. 1, с. 102 Lesson 7, с. 100 Tapescript 30. с. 160   Вир 2. 3, с. 102. Вир. 4, с. 103 Робота над проектом Вир 5. с. 103
  Преса Великої Британії     Робота на кратках     Робота на кратках Повторити вивчену ЛО, граматику
  Поповнення мовного портфоліо Словникова робота за текстом       lesson 9, с. 104 lesson 9, с. 104 Читати частини 1—2. с. 105-106
  Домашнє читання Словникова робота за текстом   Обгово- рення   lesson 10, с. 83 "Around the Wоrld in Eighty Days" Опис подій героїв (за оповідання Повторити вивчену ЛО
  ТЕМА 6: МУЗИКА (13 годин)
  Музика Pop music, jazz, punk music, rock/ folk / classical mu­sic, reggae   Впр 1,2, с. 108 Tapescript 31, с. 161. Тарescript 32, с. 161 Впр. 4, с. 109   Впр. 2, с. 108 використати як план відповіді
  Музичні інструменти The strings, the per­cussions, the wood­winds, the brasses, clarinet, cello, harp, flute, trumpet, fid­dle, French horn, violin, recorder, banjo, orchestra, choir   Впр. 1, с. 110. Впр 2, с. 111 Tapescript 33, с. 161 Вир. 3, с. 111 Впр. 5, с. 112 Вир. 4, с. 112
  Знамениті музиканти Словникова робота за текстом   Вир. 1, с. 112. Впр. 2, с. 113 Tapescript 34, с. 162 Вир. 3, с. 114   Вир. 3 (F, G), с. 114
  Музика в нашому житті Словникова робота за текстом. Впр 3, с. 116 Reference, § 7, c. 144 Вир. 1, с. 115 Tape- script 35, с. 162. Tapescript 36. с. 162 Вир. 2, с. 115   Вир. 4 (5), с. 117
  Музика та молодіжні стилі музики Впр. 1 (а), с. 117 Grammar Reference, § 7, c. 144 Вир. 2. с. 118. Вир. 4, с. 121 Tapescript 37 с. 163 Вир 3, с. 118. Вир. 2, с. 119 Вир 1, с. 119 Вир 2. с. 118. Вир 2 (b), с. 120
  Музичні уподобання молоді   Grammar Refer­ence. §7, с. 144 Впр. 2, с. 124. Lesson 7, с. 121 Tapescript 38, с. 163 Впр. 1, с. 123 Впр. 1, с. 123 Вир. 3,с. 125
  Відомі композитори     Робота на картках     Робота на картках Повтори вивчену ЛO, граматику
  Поповнення мовного портфоліо Словником робота за текстом   Впр. 2. с. 126 Tapescript 39, с. 164 Впр 1. с. 125   Читати частини 1—2, с. 126—128
  Домашнє читання Словникова робота за текстом   Обговорення     Опис подій, зовнішності та думок героїв (за оповіданням) Повтортти вивчені ЛО, граматику
                   
  Різні люди, різні погляди   Повторения. Grammar Reference § 8. с. 145 Впр. 1, с. 130 Tареscript 40. с. 164 Впр. 2, с 131 Впр. 3(a), с. 132 Впр. 3(b), с. 132
  Історія музики   Повторения. Grammar Reference §3.4, с. 140-142 Впр 1, с. 132 Tapescript 41, с. 164 Впр. 3, с. 133 Впр. 2, с. 133 Впр. 4, с 134
    Музичні школи   Повторения. Grammar Reference §3.4, с. 140-142 Впр.2, с.135 Tapescript 42, с. 165 Tapescript 43, с. 165 Впр.1, с.135 Впр.1, с.137 Впр.4, с.138 Впр.3, с.138 Впр.5, с.138
  Музика в моєму житті           Writing Повторити вивчену гра­матику, ЛО
  Контроль письма     Speaking       Повторити вивчену гра­матику, ЛО
  Контроль аудіювання       Listening     Повторити вивчену гра­матику, ЛО
  Контроль читання         Reading   Повторити вивчену гра­матику, ЛО
  Контроль мовлення             Музика – огляд ЛО
                           

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.