Здавалка
Главная | Обратная связь

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з навчального курсу «Основ правознавства»

Рівень навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
І. Початковий Учень може усно відтворити один-два юридичні терміни окремої теми.  
Учень може на рівні «так – ні» усно відтворити кілька термінів, обрати правильний варіант відповіді із двох запропонованих.  
Учень може двома-трьома простими реченнями передати зміст частини теми, знайти відповідь на запитання в тексті підручника.  
ІІ. Середній Учень може відповісти на окреме запитання з допомогою вчителя, репродуктивно відтворити частину навчального матеріалу теми чотирма-шістьма простими реченнями, дати визначення юридичного поняття.  
Учень може відтворити основний зміст навчальної теми, відповідаючи на запитання вчителя, визначає окремі ознаки правових понять.  
Учень у цілому самостійно відтворює частину навчального матеріалу теми, у цілому правильно вживає юридичні терміни, самостійно розв’язує прості юридичні завдання, виконує тестові завдання першого рівня, може користуватися з допомогою вчителя (зразок, пам’ятка, алгоритм) текстами законів, юридичними словниками тощо.  
ІІІ. Достатній Учень може самостійно викласти матеріал теми, застосовуючи необхідну юридичну термінологію, дати визначення понять, аналізувати зміст правових документів за детальним планом, розв’язувати юридичні завдання середнього рівня складності з допомогою вчителя, може підтвердити одним-двома аргументами висловлене ним оцінювальне судження, знайти необхідні правові норми в тексті законів.  
Учень володіє навчальним матеріалом і використовує знання за аналогією, може зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію з допомогою вчителя, складати найпростіші таблиці, схеми, аналізувати текст нормативно-правового акта з допомогою вчителя.  
Учень оперує вивченим матеріалом на рівні теми, розділу, може самостійно його відтворювати, аналізувати положення нормативно-правових актів, дати відгук (рецензію) на відповідь іншого учня, самостійно розв’язувати юридичні завдання середнього рівня складності.  
ІV. Високий Учень вільно викладає правові питання, застосовуючи необхідну термінологію та правову базу, може використовувати інформацію з додаткової літератури (використання додаткової літератури не є обов’язковою вимогою), виконувати з допомогою вчителя тестові завдання вищого рівня, самостійно складати таблиці, структурно-логічні схеми з правових питань.  
Учень володіє глибокими і міцними знаннями, може вільно висловлювати власні судження та переконливо їх аргументувати, самостійно користується джерелами права, може підготувати повідомлення, самостійно виконує текстові завдання вищого рівня та розв’язує юридичні завдання.  
Учень ґрунтовно викладає правові питання, висловлює власну позицію і переконливо її аргументує, самостійно знаходить, оцінює та використовує джерела юридичної інформації, зокрема наочні, вміє узагальнити вивчений матеріал, використовує набуті знання і вміння в практичній діяльності (участь у дискусіях, засіданнях «круглих столів» тощо), може самостійно вирішувати певні правові ситуації, застосовуючи правові знання.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.