Здавалка
Главная | Обратная связь

Порядок виконання роботи

Теорія методу та опис приладів

Відношення питомих теплоємностей молярних газів відіграє важливу роль в адіабатичних процесах. Як відомо, метод Клемана-Дезорма грунтується на адіабатичному розширенні газів (в нашому випадку повітря).

Якщо балон, наповнений повітрям, при атмосферному тиску нагнітати додаткове повітря, то маса повітря, що була раніше в балоні, стиснеться до тиску і займе об’єм . Одночасно при цьому стиснена маса повітря нагрівається. Коли припинивши нагрівання залишити балон на 2-3 хвилини, температура повітря в балоні зрівняється з кімнатною . Тоді тиск в балоні буде (1 стан повітря), де – атмосферний тиск, а – різниця рівнів рідини в манометрі. Потім відкриємо на короткий час кран, щоб тиск в балоні зрівнявся з атмосферним (при цьому рідини в манометрі зрівняються), після чого кран закриємо.

Повітря в балоні швидко розширюється до об’єму (при цьому зважаючи на малий час розширення, помітного теплообміну між стінками балона і зовнішнім повітрям не буде). Температура зменшиться до (2 стан). Перехід повітря із стану 1 в стан 2 – адіабатичний. Отже, за рівнянням Пуассона:

. (1)

Чекаємо, поки температура повітря в балоні зрівняється з кімнатною . Об’єм залишиться незмінним , тиск при нагріванні повітря збільшиться до . Різниця рівнів буде . Тоді (3 стан).

У 1 і 3 станах температура повітря однакова. Тоді на підставі закону Бойля-Маріотта:

. (2)

Розв’язуючи 1 і 2 відносно матимемо:

. (3)

Розклавши і в ряд Тайлора і обмежившись двома першими членами, матимемо:

. (4)

Всі розглядувані процеси в балоні віднесемо до певної маси повітря, яке залишається в балоні під час досліду.

 

Опис приладу

Основою приладу є великий балон, сполучений гумовими трубками з відкритим манометром. В пробці, що закриває балон, є два крани. Один з них сполучає балон з манометром, другий – з навколишнім повітрям. Повітря нагнітається за допомогою насосу.

 

Порядок виконання роботи

1. Відкрити кран К2 (кран К1 закритий) і нагнітати в балон повітря, щоб в манометрі була значна різниця рівнів рідини. Закрити кран і записати різницю рівнів в манометрі, що остаточно встановилась.

2. Відкрити на короткий час кран К1. Рівні в манометрі зрівняються і кран закрити. Через 2-3 хв. зафіксувати .

3. За формулою 4 обчислити для повітря і порівняти з теоретично знайденим, вважаючи повітря двоатомним газом.

4. Дослід повторити 3-5 разів.

5. Дані вимірювань і обчислень занести в звітну таблицю, складену самостійно та підрахувати похибки.

 

Контрольні запитання

1. Що називається теплоємністю тіла?

2. Що називають питомою теплоємністю речовини?

3. Що називають молярною теплоємністю речовини?

4. Що таке і ?

5. Який газ називається ідеальним?

6. Вивести зв’язок між молярними теплоємностями при сталих тиску і об’єму для ідеальних газів (рівняння Маєра).

7. Що розуміють під ступенями вільності молекул газу?

8. Як залежить від числа ступенів вільності молекул молярні теплоємності газів та їх відношення ?

9. Які процеси називаються ізотермічними, ізобаричними, ізохоричними, адіабатичними та якими законами вони характеризуються?

10. Вивести формулу для визначення відношення газів методом Клемана-Дезорма.

11. В якій послідовності виконується робота?

12. Чому один з кранів рекомендується відкривати тільки на короткий час і як це впливає на точність визначення?

13. Вивести формулу для визначення відносної та абсолютної похибки вимірюваень?

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.