Здавалка
Главная | Обратная связь

Івано-Франківської області

ПОЛОЖЕННЯ

Про Молодіжну адміністрацію

Івано-Франківської області

 

Це Положення визначає правовий статус, цілі, завдання та функції Молодіжної адміністрації Івано-Франківської області.

 

1. Молодіжна адміністрація Івано-Франківської області (далі – «Молодіжна адміністрація») є громадським, дорадчим колегіальним органом при голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

 

Молодіжна адміністрація створюється у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.98 р. №374 «Про підтримку ініціативи молодіжних організацій України щодо залучення молоді до реалізації державної молодіжної політики».

 

2. Цілями діяльності Молодіжної адміністрації є:

 

- залучення молоді Івано-Франківщини до процесів державотворення, підвищення її громадсько-політичної діяльності;

 

- створення умов для набуття молодими громадянами навиків та досвіду роботи в органах державної виконавчої влади і місцевого самоврядування області;

 

- удосконалення системи добору кадрів та формування кадрового резерву обласної державної адміністрації з числа молодих громадян;

 

- сприяння діяльності молодіжних громадських організацій;

 

- створення умов для більш ефективного використання потенціалу молоді для розв’язання проблем області, забезпечення її економічного, соціального та культурного розвитку.

 

3. Молодіжна адміністрація діє на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних та місцевих інтересів, взаємодії з органами державної влади і місцевого самоврядування.

 

4. Молодіжна адміністрація створюється головою обласної державної адміністрації у складі голови Молодіжної адміністрації, його заступників, керівників управлінь та відділів Молодіжної адміністрації.

 

Формування персонального складу Молодіжної адміністрації здійснюється за поданням керівних статутних органів обласних молодіжних громадських організацій, що легалізовані відповідно до закону.

 

Голова Молодіжної адміністрації призначається головою обласної державної адміністрації.

 

Перший заступник, заступники голови Молодіжної адміністрації призначаються головою Молодіжної адміністрації за згодою відповідних заступників голови обласної державної адміністрації згідно із встановленим розподілом обов’язків.

 

Керівники управлінь та відділів Молодіжної адміністрації призначаються безпосередньо головою Молодіжної адміністрації.

 

Звільнення осіб, що входять до складу Молодіжної адміністрації, здійснюється головою Молодіжної адміністрації.

 

5. Голова Молодіжної адміністрації:

 

- відповідає перед головою обласної державної адміністрації за діяльність Молодіжної адміністрації;

 

- узагальнює пропозиції молодіжних організацій щодо персонального складу Молодіжної адміністрації, здійснює призначення та звільнення членів Молодіжної адміністрації у порядку, визначену цим Положенням;

 

- за погодженням з головою обласної державної адміністрації визначає структуру Молодіжної адміністрації;

 

- розподіляє функції членів Молодіжної адміністрації та визначає ступінь їх відповідальності за виконання доручень;

 

- спрямовує діяльність своїх заступників та координує діяльність управлінь та відділів Молодіжної адміністрації;

 

- скликає засідання колегії Молодіжної адміністрації та очолює її;

 

- представляє Молодіжну адміністрацію у відносинах з обласною державною адміністрацією, іншими органами державної влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, а також громадянами;

 

- у межах своєї компетенції видає розпорядження Молодіжної адміністрації.

 

6. Заступники голови Молодіжної адміністрації діють у межах повноважень, визначених головою Молодіжної адміністрації, та несуть персональну відповідальність за діяльність підпорядкованих їм підрозділів Молодіжної адміністрації.

 

У разі відсутності голови Молодіжної адміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник, а у разі відсутності останнього – один із заступників голови Молодіжної адміністрації.

 

7. Для забезпечення діяльності Молодіжної адміністрації в окремих галузях господарства області та її соціально-економічної сфери у структурі Молодіжної адміністрації створюються управління і відділи.

 

8. Молодіжна адміністрація бере участь (із дорадчим статусом) у вирішенні будь-яких питань у сферах життєдіяльності області згідно з повноваженнями обласної державної адміністрації, визначеними чинним законодавством.

 

Молодіжна адміністрація вносить свої пропозиції на розгляд голови обласної державної адміністрації та його заступників, керівників управлінь та відділів обласної державної адміністрації, керівників інших органів виконавчої влади в області, розроблює альтернативні проекти і програми.

 

9. Робочим органом Молодіжної адміністрації є колегія.

 

До складу колегії Молодіжної адміністрації входять голова та заступники голови Молодіжної адміністрації.

 

Молодіжна адміністрація за необхідністю, але не менше одного разу в місяць, проводить засідання колегії, на яких розглядає питання діяльності Молодіжної адміністрації та виконання покладених на неї завдань.

 

За результатами обговорення питань колегія Молодіжної адміністрації приймає ухвали, які підписуються головою Молодіжної адміністрації.

 

10. Для забезпечення діяльності Молодіжної адміністрації в її структурі розпорядженням голови Молодіжної адміністрації утворюється Секретаріат, який очолює заступник голови з організаційної та кадрової політики Молодіжної адміністрації.

 

11. Члени Молодіжної адміністрації користуються правом брати участь у засіданнях та нарадах, що проводяться в обласній державній адміністрації, її управліннях та відділах, знайомитися з діяльністю органів державної влади і місцевого самоврядування області, мають доступ до інформації, крім такої, що відповідно до закону має обмежений ступінь доступу.

 

12. Фінансування діяльності Молодіжної адміністрації здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених на реалізацію молодіжних програм.

 

 

Заступник голови ОДА Роман Струтинський

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.