Здавалка
Главная | Обратная связь

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни

1. Мета, об’єкт та предмет курсу «Національна економіка».

2. Національне багатство.

3. Структура економіки. Фактори структурних зрушень в економіці та методи впливу на них.

4. Соціальна структура національної економіки.

5. Галузева структура національної економіки.

6. Відтворювальна структура національної економіки.

7. Роль регіонів у становленні національної еконоімки України. Форми держрегулювання їх розвитку.

8. Міжгалузевий баланс виробництва.

9. Сутність та показники економічного розвитку.

10. Інфляція та методика її розрахунку.

11. Рівень безробіття та методика його розрахунку.

12. Валовий національний продукт (ВНП) і валовий внутрішній продукт (ВВП), методика їх ророзрахунку.

13. Теорії та моделі економічного розвитку.

14. Інвестиції як фактор економічного зростання.

15. Інституціонально-інноваційно-інвестиційна модель переходу до ринкової економіки України.

16. Стадії економічного зростання.

17. Економічна теорія про найбільш неспроможні типи ринкової економіки.

18. Економічні функції держави.

19. Державний механізм перерозподілу доходів і ресурсів.

20. Держава як виробник суспільних благ.

21. Роль державного сектору в реалізації цілей державного регулювання економіки. Проблеми його економічної ефективності.

22. Підприємництво, методи державної підтрики та регулювання.

23. Приватизація в системі держрегулювання. Форми, функції та принципи.

24. Мета, принципи та причини державного регулювання національної економіки.

25. Основні засади теорії державного управління.

26. Монетаристська концепція управління, формування ринку.

27. Теорія Кейнса щодо регулювання ринкової економіки.

28. Рівень розвитку державного регулювання національної економіки в окремих країнах.

29. Органи державного регулювання в системі державного регулювання економіки України, їх функції та повноваження.

30. Методи державного регулювання економіки.

31. Ефективність державного регулювання економіки.

32. Тіньова економіка та її вплив на структурне трансформування українського виробництва. Монетарні методи розрахунку тіньової економіки.

33. Роль прогнозування та програмування в реалізації економічних задач.

34. Сутність, принципи і системи соціально-економічного прогнозування.

35. Типологія прогнозів, їхня побудова в залежності від різних критеріїв і ознак. Етапи прогнозування.

36. Формалізовані методи прогнозування національної економіки.

37. Інтуїтивні методи соціально-економічного прогнозування.

38. Роль програмування в системі державного регулювання національної економіки.

39. Сутність, порядок розробки та реалізації цільових комплексних програм на Україні.

40. Роль банківської системи в системі державного регулювання національної економіки.

41. Національний банк як суб’єкт державного регулювання національної економіки, його задачі та функції.

42. Державний бюджет як інструмент регулювання національної економіки.

43. Небанківські фінансові інститути: сутніть, роль та функції в національній економіці.

44. Грошово-кредитні інструменти державного регулювання національної економіки.

45. Податки як інструмент державного регулювання економіки.

46. Соціальний вибір і функція суспільного добробуту.

47. Основні риси моделей національної економіки супільного добробуту.

48. Перерозподіл та вимірювання соціальної нерівності.

49. Методика розрахунку основних показників рівня життя населення. Баланс грошових доходів і витрат населення.

50. Соціальна нерівність в умовах економіки України.

51. Фінансування соціальної сфери.

52. Сутність концепції взаємодії економіки та екології.

53. Організаційний механізм природоохоронної діяльності.

54. Економічний механізм ті інструменти природоохоронної діяльності.

55. Сутність та показники зовнішньоекономічної діяльності.

56. Форми та методи держрегулювання зовнішньоекономічної діяльності.

57. Платіжний баланс України, його структура.

58. Стратегія розвитку національної економіки в умовах глобалізації.

59. Конкурентоспроможність національної економіки.

60. Економічна безпека національної економіки. Державний моніторінг у забезпеченні безпеки національної економіки.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.