Здавалка
Главная | Обратная связь

з дисципліни «Правознавство»

Орієнтовний перелік питань до модульного контролю № 1

 

1. Дайте визначення держави та назвіть її ознаки.

2. Опишіть теорії виникнення держави.

3. Розкрийте поняття, предмет і метод адміністративного права України.

4. Дайте визначення поняття адміністративного правопорушення та назвіть його ознаки.

5. Розкрийте поняття та вкажіть види адміністративного стягнення.

6. Дайте визначення поняття виборів та назвіть їх види.

7. Дайте визначення поняття відпустка та назвіть її види.

8. Дайте визначення поняття нормативно-правового акту та назвіть його види.

9. Дайте визначення поняття референдум та назвіть його види.

10. Дайте визначення права та назвіть його ознаки.

11. Дайте класифікацію злочинів за ступенем тяжкості.

12. Дайте характеристику видів покарань для неповнолітніх.

13. Дайте характеристику матеріальної відповідальності у трудовому праві.

14. Дайте характеристику об'єкта та об'єктивної сторони складу правопорушення.

15. Дайте характеристику обов’язків громадянина за Конституцією України.

16. Дайте характеристику прав та свобод громадянина за Конституцією України.

17. Дайте характеристику спадкування за законом.

18. Дайте характеристику судової системи України.

19. Дайте характеристику формам (джерелам) права.

20. Дайте характеристику формам власності в Україні.

21. Дайте характеристику функцій права.

22. Зазначте підстави позбавлення батьківських прав.

23. Зазначте підстави позбавлення права на спадкування.

24. Зазначте підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

25. Зазначте підстави розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

26. Назвіть немайнові права та обов'язки подружжя.

27. Назвіть обставини, які пом'якшують кримінальну відповідальність.

28. Опишіть взаємні права та обов'язки батьків та дітей.

29. Опишіть загальні засади конституційного ладу України.

30. Опишіть майнові права та обов’язки подружжя.

31. Опишіть порядок розірвання шлюбу.

32. Опишіть порядок укладення шлюбу.

33. Опишіть склад та повноваження Верховної Ради України.

34. Опишіть склад та повноваження Кабінету Міністрів України.

35. Опишіть умови та порядок прийняття на роботу.

36. Охарактеризуйте виборчу систему України.

37. Охарактеризуйте зовнішні функції держави.

38. Охарактеризуйте принципи юридичної відповідальності.

39. Охарактеризуйте мету юридичної відповідальності.

40. Охарактеризуйте підстави притягнення до юридичної відповідальності.

41. Охарактеризуйте правовий статус Президента України.

42. Охарактеризуйте поняття трудової дисципліни.

43. Охарактеризуйте спадкування за заповітом.

44. Охарактеризуйте сторони трудового договору.

45. Охарактеризуйте особливості трудової діяльності неповнолітніх.

46. Розкрийте зміст поняття громадянство.

47. Розкрийте зміст поняття норми права.

48. Розкрийте зміст поняття зобов’язання та назвіть підстави його виникнення та припинення.

49. Розкрийте зміст поняття правосуб'єктність.

50. Розкрийте поняття амністія та помилування.

51. Розкрийте поняття злочину та перерахуйте його ознаки.

52. Розкрийте поняття змісту правовідносин.

53. Розкрийте поняття крайньої необхідності.

54. Розкрийте поняття кримінальних покарань та опишіть їх мету.

55. Розкрийте поняття кримінального покарання та назвіть його види.

56. Розкрийте поняття основних видів покарань за Кримінальним кодексом України.

57. Розкрийте поняття правовідносин та перерахуйте їх ознаки.

58. Розкрийте поняття правової поведінки та назвіть її види.

59. Розкрийте поняття правомірної поведінки та назвіть її види.

60. Розкрийте поняття правопорушення та назвіть його ознаки.

61. Розкрийте поняття робочого часу та назвіть його види.

62. Розкрийте поняття системи права і системи законодавства.

63. Розкрийте поняття судимості.

64. Розкрийте поняття та види відповідальність в трудовому праві.

65. Розкрийте поняття та зазначте види об'єктів правовідносин.

66. Розкрийте поняття та зазначте види суб'єктів правовідносин.

67. Розкрийте поняття змісту правовідносин.

68. Розкрийте поняття та зазначте види юридичних фактів.

69. Розкрийте поняття та назвіть види виборів в Україні.

70. Розкрийте поняття та назвіть види співучасті у вчиненні злочину.

71. Розкрийте поняття та назвіть ознаки злочину.

72. Розкрийте поняття та структуру адміністративних правовідносин.

73. Розкрийте поняття та опишіть види юридичних фактів.

74. Розкрийте поняття та умови усиновлення.

75. Розкрийте поняття форми державного режиму та назвіть його види.

76. Розкрийте поняття форми державного устрою та назвіть його види.

77. Розкрийте поняття форми державного правління та назвіть його види.

78. Розкрийте поняття цивільна правоздатність та цивільна дієздатність.

79. Розкрийте поняття цивільних правовідносин.

80. Розкрийте поняття цивільно-правового договору та назвіть його види.

81. Розкрийте поняття цивільно-правової відповідальності та назвіть її види.

82. Розкрийте поняття час відпочинку та назвіть його види.

83. Дайте загальну характеристику основних галузей права України.

84. Дайте характеристику функцій держави.

85. Дайте загальну характеристику механізму й апарату держави.

86. Дайте загальну характеристику правовому статусу державних службовців.

87. Дайте загальну характеристику звільнення від покарання та його відбування.

88. Розкрийте поняття позовна давність та назвіть її види.

89. Розкрийте поняття, форми і види соціального захисту громадян.

90. Розкрийте поняття і види пенсій за законодавством України.

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.