Здавалка
Главная | Обратная связь

СТРУКТУРНА ПОБУДОВА І ПОВНОВАЖЕННЯ МК ППО НПГУ

ПОЛОЖЕННЯ

Молодіжного комітету ППО НПГУ

(молодіжної профспілкової групи)

Ш.Павлоградська

проект

ПАВЛОГРАД

2015

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Молодіжний комітет Первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України (скорочена назва – МК ППО НПГУ ) є невід'ємною частиною Первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України , що об'єднує представників молоді, які є членами ППО НПГУ, і який у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, Статутом НПГУ, Положенням МК КВПУ та Положенням.

1.2. Діяльність МК ППО НПГУ поширюється на структурний підрозділ де він існує.

1.3. Представники МК ППОНПГУ беруть участь у розробленні колективних договорів на
підприємствах, в яких діє НПГУ, а також включаються до складу комісій з трудових
спорів на цих підприємствах і т. ін.

1.4. МК ППО НПГУ може співробітничати з профспілковими, громадськими організаціями інших предприємств регіону та за його межами.

МЕТА І ЗАВДАННЯ МК ППО НПГУ

2.1. Головна мета діяльності МК ППО НПГУ - формування у як можна більшої кількості
представників профспілкової молоді твердої громадської позиції (усвідомлення свого правового
статусу), та розвиток громадянського суспільства.

2.2. МК ППО НПГУ у встановленому чинним законодавством порядку здійснює такі завдання:

а) активізація виконання, силами молоді, завдань діяльності НПГУ;

б) виявлення ініціативних та творчих осіб серед профспілкової молоді, залучення їх до
активної профспілкової і суспільної діяльності;

в) підвищення правової грамотності профспілкової молоді ;

г) пропаганда права як основи життєдіяльності громадянина України;

д) ствердження і захист духовних цінностей, честі та гідності вільної людини, як носія влади в Україні;

є) взаємодія з місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, місцевими осередками політичних партій та організацій щодо виконання мети МК ППО НПГУ ;

ж) сприяння консолідації громади регіону довкола різних суспільних проблем.

з) залучення до лав НПГУ .

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДІЯЛЬНОСТІ

Для досягнення своєї мети і реалізації завдань МК ППО НПГУ у встановленому законом порядку застосовує такі методи і засоби діяльності:

а) проводить діяльність, спрямовану на формування у членів НПГУ (перш за все у молоді).
правової культури, пропаганду соціально безпечної поведінки, залучення студентської молоді до
профспілкового руху НПГУ;

б) проводить навчальні студії, лекції, семінари для молоді НПГУ, щодо їх громадянських прав та
обов'язків;

в) бере участь у суспільній діяльності, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації
тощо);

г) використовує засоби масової інформації;

д) проводить іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству і відповідає меті МК ППО НПГУ.

СТРУКТУРНА ПОБУДОВА І ПОВНОВАЖЕННЯ МК ППО НПГУ

4.1 МК ППО НПГУ створюється на підприємстві, установі, організації, за наявності не менше половини від половини дільничних молодіжних осередків.

4.1.1. Рішення про створення первинного молодіжного осередку МК ППО НПГУ приймається та затверджується

профспілковим комітетом ППО НПГУ.

4.1.2. На підприємстві, установі, організації може діяти тільки один МК ППО НПГУ .

4.1.3. МК ППО НПГУ із свого складу обирає голову та заступника простою більшістю голосів від загальної кількості його представників.

4.1.4. МК ППО НПГУ проводить активну роботу:
а) щодо збільшення чисельності організації;

б) по виконанню цілей та завдань МК ППО НПГУ ;

в) іншу роботу, яка не суперечить Положенню МК ППО НПГУ, Статуту НПГУ та чинному
законодавству України.

5. Голова МК ППО НПГУ :

а) керує роботою комітету, розподіляє між представниками комітету обов'язки та доручення,
контролює їх виконання;

б) несе відповідальність за діяльність МК ППО НПГУ ;

в) представляє МК ППО НПГУ в МК НПГУ ЗД ;

д) виконує інші функції, покладені на нього МК ППО НПГУ .

5.1. Голова МК ППО НПГУ обирається відкритим голосуванням при наявності 50%+1 від чисельності МК ППО НПГУ строком на один рік.

5.1.1. Заступник МК ППО НПГУ обирається за поданням голови та затверджуэться відкритим голосуванням при наявності кворуму, строком на один рік.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.