Здавалка
Главная | Обратная связь

Інформація для абітурієнтів

Прийом документів з 2 до 31 липня 2012 р.

 

 

 
 

 

 


Наша адреса:

18031, м.Черкаси

бульв.Шевченка, 81

кім. 225 (дирекція)

 

тел.(0472) 45-12-53 – секретар

приймальної комісії (навч.корп. №3 кім. 137)

 

тел. (0472) 45-75-70, 37-23-42 – дирекція

ННІ економіки і права

http:// www.cdu.edu.ua

Е-mail:

eсonom@cdu.edu.ua

law@cdu.edu.ua

 

       
   
 
 

  

 


 

 
 

 

 


Запрошує на навчання

за спеціальністю

«ПРАВОЗНАВСТВО»


Історія, сьогодення та перспективи розвитку спеціальності «Правознавство» Навчально-наукового інституту економіки і права

 

Навчання.

Підготовку фахівців зі спеціальності «Правознавство» забезпечують дві кафедри: «Інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін» (завідувач – проф. Корновенко С.В.), «Державно-правових дисциплін» (завідувач – проф. Кононенко Ю.С.),. На зазначених кафедрах працюють доценти, кандидати юридичних наук, які мають значний досвід науково-педагогічної та практичної роботи в правоохоронних органах, структурах державної влади. До навчального процесу також залучаються у якості сумісників доктори юридичних наук, а також юристи-практики, що працюють на посадах суддів, адвокатів тощо.

Кадровий потенціал кафедр постійно зростає за рахунок поповнення науково-педагогічного складу аспірантами та докторантами, що наполегливо працюють над кандидатськими та докторськими дисертаційними дослідженнями.

Навчальний процес у достатній кількості забезпечений підручниками та навчальними посібниками.

Навчально-науковий інститут економіки і права готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Бакалавр”, „Спеціаліст” за напрямом підготовки „Правознавство”, а також магістрів за спеціальністю „Інтелектуальна власність”.

Наукова робота

До наукового пошуку активно залучаються студенти. На кафедрах працюють наукові гуртки. Науково-педагогічний склад та студенти беруть активну участь у наукових конференціях, що проводяться в університеті та інших наукових центрах України, стають призерами Всеукраїнських студентських олімпіад. На даний період студентами підготовлено понад 50 наукових публікацій. Найбільш здібні студенти-науковці рекомендуються до вступу в магістратуру та аспірантуру, поповнюють ряди викладачів вищих навчальних закладів регіону.

Практика

Структурним підрозділом інституту є юридична клініка, в якій студенти набувають практичних навичок, надаючи юридичну допомогу населенню міста і області.

На інституті створено спеціалізовану аудиторію з криміналістики яку укомплектовано криміналістичним обладнанням, що використовується під час практичних та лабораторних занять з курсу «Криміналістика».

Студенти 3-5 курсів проходять навчальну, виробничу та переддипломну юридичні практики в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, правоохоронних структурах, зокрема в прокуратурі, судах, підрозділах органів внутрішніх справ, юстиції.

Відпочинок

В університеті добре організовано дозвілля студентів. Вони мають можливість користуватися спортивними залами, брати участь в художній самодіяльності, в творчих гуртках тощо.

Спільна наполеглива праця професорсько-викладацького колективу інституту спрямована на підготовку юристів, які здатні працювати в сучасних умовах.

 

Освітній рівень випускників інституту дозволяє працювати на відповідальних посадах в судах, органах прокуратури, СБУ, МВС, ДПА, Державної митної служби, юстиції, нотаріату, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, юрисконсультами на підприємствах, в установах та організаціях різних форм власності, займатися адвокатською діяльністю.

Інформація для абітурієнтів

Прийом документів на перший курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” денної форми навчання на місця державного замовлення та місця, що фінансуються за кошти фізичних чи юридичних осіб проводиться з 2.07.12 по 31.07.12.

Для конкурсного відбору вступників зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з результатами оцінювання знань у поточному році, або з сертифікатами отриманими у 2008-2011 рр..

Категорія вступників з числа військовослужбовців, звільнених з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу, а також осіб, що здобули середню освіту у 2007 р. або раніше беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з оцінками (кількістю балів) сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з оцінками (кількістю балів) вступних випробувань, з предметів, визначених правилами прийому вищого навчального закладу.

Категорії осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп), для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень, складають вступні випробування у вищому навчальному закладі.

Зарахування проводиться на конкурсній основі до 11 серпняна місця державного замовлення, та до 25 серпня намісця, що фінансуються за кошти фізичних чи юридичних осіб

Особи, які закінчили вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації і мають диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю „Правознавство” , можуть продовжити навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Вищезазначені особи можуть бути зараховані на 3 курс, за умови успішної здачі вступних випробувань.

Прийом документів на третій курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” денної форми навчання проводиться з 12.07.12 по 4.08.12 р.

Прийом документів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”,денної форми навчання проводиться з 16.07.12 по 11.08.12 р.

Прийом документів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”,денної форми навчання проводиться з 16.07.12 по 31.08.12 р.З1 по 4 серпняпроводяться іспити(англійська мова та спеціальність).

Вступники, які не пройшли за конкурсом, можуть бути зараховані на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з оплатою вартості навчання на договірній основі.

Прийом документів на заочну форму навчання на місця державного замовлення проводиться:

на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” з 12.07.12 по 10.08.12 р;

на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” на основі диплома молодшого спеціаліста з 12.07.12 по 10.08.12 р;

на освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст” на місця державного замовлення з 16.07.11 по 10.08.12 р;

Прийом документів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”,денної форми навчання проводиться з 16.07.12 по 31.08.12 р.З1 по 4 серпняпроводяться іспити(англійська мова та спеціальність).

Пропонуємо вже сьогодні подбати про престижну роботу в майбутньому !

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.