Здавалка
Главная | Обратная связь

САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ПИТАНЬ

ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 

[РОЗДРУКУВАТИ І ВКЛЕЇТИ У КОНСПЕКТ]

 

1. Правове регулювання державного управління в Україні

Предметом адміністративного права є відносини, які виникають з приводу управлінської діяльності та взаємовідносини між суб"єктами публічної влади і приватними [фізичними і юридичними] особами, а саме:

Таблиця № 1

Відносини між державними органами, які підпорядковані один одному: Відносини між державними органами, які не мають безпосереднього підпорядкування один одному: Відносини між державними органами та установами, організаціями, які їм підпорядковані: Відносини між державними органами та іншими установами, підприємствами, громадськими організаціями, громадянами:
Кабінет Міністрів України - Міністерство освіти і науки України Міністерство юстиції України - Міністерство внутрішніх справ України Міністерство освіти і науки України - НТУУ "КПІ" 1) відділ соціального забезпечення - громадянин, який звернувся із заявою;
2) міське управління МВС України - представники політичної партії, які звернулися зі скаргою на дії співробітників органів внутрішніх справ щодо демонтажу наметового містечка

 

В адміністративних відносинах важливим є уміння керувати і підпорядковуватися; особливостями зазначених відносин є:

1) можливість застосування примусу;

2) нерівність сторін в окремих ситуаціях

Таблиця № 2. Форми державного управління

Правові форми державного управління: Неправові форми державного управління:
1) видання нормативних актів управління; 1) проведення організаційних заходів;
2) видання індивідуальних актів управління; 2) здійснення матеріально-технічних операцій
3) укладання адміністративних договорів;
4) здійснення юридично значущих дій [реєстрація винаходів, відкриттів, нормативних актів, транспортних засобів тощо; ліцензування; атестація; акредитація тощо];

 

Таблиця № 3. Класифікація актів державного управління

За юридичною природою: За юридичною формою: За суб"єктами управління: За формою вираження:
1) нормативні; 1) укази; 1) акти Президента України; 1) усні;
2) індивідуальні; 2) постанови; 2) акти Кабінету Міністрів України; 2) письмові;
3) змішані 3) розпорядження; 3) акти центральних органів виконавчої влади; 3) конклюдентні
4) рішення; 4) акти місцевих органів виконавчої влади;
5) накази; 5) акти адміністрацій підприємств, установ, організацій [ПУО];
6) інструкції 6) акти органів місцевого самоврядування
NB: змішані: NB: конклюдентні:
1) встановлюють правила поведінки загального характеру, розраховані на багаторазове застосування 1) спеціальні сигнали, знаки;
2) встановлюють правила поведінки щодо конкретного індивідуального спрямування 2) жести осіб, що мають державно-владні повноваження

 

Таблиця № 4. Класифікація суб"єктів адміністративного права

[адміністративних відносин]:

 

Індивідуальні суб"єкти: Колективні суб"єкти [державні]: Колективні суб"єкти [недержавні]: Інші державні органи та організації як суб"єкти адміністративного права:
1) громадяни України; 1) Президент України 1) органи місцевого самоврядування [територіальна громада; районна рада; міська рада]; 1) Верховна Рада України [апарат];
2) іноземці; 2) Кабінет Міністрів України; 2) об"єднання громадян [політичні партії; громадські організації]; 2) Служба безпеки України [підпорядкована Президентові України];
3) особи без громадянства; 3) центральні органи виконавчої влади; 3) релігійні об"єднання [соціальні утворення, метою яких є задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру]; 3) Рада національної безпеки та оборони України;
4) біженці 4) місцеві органи виконавчої влади [місцеві державні адміністрації]; 4) суб"єкти підприємницької діяльності; 4) Центральна виборча комісія України;
5) Генеральна прокуратура України;
6) Національний банк України;
7) Державна податкова адміністрація України;
NB: суб"єкт адміністративного права - особа, яка має певні права та обв"язки відповідно до норм адміністративного права, і може вступати в адміністративні відносини NB: повноваження, які Президент України має право реалізовувати самостійно у сфері виконавчої влади [пункт 3, 5, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 26 статті 106 Конституції України від 28.06.1996] NB: види релігійних об"єднань: релігійні громади; управління і центри; монастирі; релігійні братства; місіонерські товариства; духовні навчальні заклади тощо 8) Рахункова палата України
NB: суб"єкт адміністративних відносин - завжди конкретно визначена особа, яка фактично вступила у певні адміністративні відносини: NB: повноваження, які Президент України реалізує за згодою Верховної Ради України у сфері виконавчої влади [пункт 10, 11, 14, 19 статті 106 Конституції України від 28.06.1996]
1) реєстрація транспортного засобу у ДАЇ [власник авто - ДАІ України];
2) отримання паспорта громадянина України [особа, якій виповнилося 16 років - міграційна служба] тощо

 

Таблиця № 5. Колективні суб"єкти адміністративного права

[адміністративних відносин]:

За організаційно-правовими властивостями: За масштабами діяльності: Залежно від цілей створення:
1) масові об"єднання громадян [політичні партії; професійні спілки; творчі спілки тощо]; 1) міжнародні [територія України + територія хоча б однієї іншої держави]; 1) політичні партії [об"єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, які мають головною метою участь у виробленні державної політики, формування органів влади, місцевого самоврядування і представництво в їх складі];
2) органи громадської самодіяльності [громадські формування з охорони громадського порядку тощо]; 2) всеукраїнські [територія України + місцеві осередки у більшості її областей]; 2) громадські організації [об"єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів;
3) органи громадського самоврядування [ради і колективи мікрорайонів; домові, вуличні комітети тощо]; 3) місцеві [територія відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону];
Колективні суб"єкти [державні]: Колективні суб"єкти [недержавні]:
місцева державна адміністрація: 1) очолює Голова; 2) повноваження Голови: управління об"єктами державної власності; охорона пам"яток культури і мистецтва; розподіл природних ресурсів міська рада: 1) очолює Голова ["мер міста"], який обирається територіальною громадою; 2) повноваження Голови: управління об"єктами комунальної власності; побутові питання; культурні питання; соціально-економічні питання; питання благоустрою

 

Таблиця № 6. Органи виконавчої влади України

 

Вищий орган виконавчої влади: Центральні органи виконавчої влади: Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом: Місцеві органи виконавчої влади:
1) Кабінет Міністрів України: 1) міністерства; 1) Антимонопольний комітет України; 1) обласні державні адміністрації;
а) стаття 116 Конституції України від 28.06.1996 2) державні служби; 2) Фонд державного майна України; 2) районні державні адміністрації;
б) Закон України "Про Кабінет міністрів України" від 07.10.2010 3) державні агентства; 3) Державний комітет телебачення і радіомовлення України; 3) Київська міська державна адміністрація;
4) державні інспекції; 4) Севастопольська міська державна адміністрація;
5) Пенсійний фонд України; 5) територіальні органи центральних органів виконавчої влади;
6) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;
7) Адміністрація Державної прикордонної служби;
8) Адміністрація Державної служби спеціального зв"язку та захисту інформації

 

2. Адміністративна реформа

Таблиця № 7

Наявність суттєвої проблеми: Мета запровадження адміністративної реформи: Подія: Підстава:
"Елітою" є не ті, хто найбільш кваліфіковані, найкращі, а ті, хто за посадою мають приймати рішення Створення апарату публічної влади, який мав би оптимальний склад, не вимагав би великих коштів на своє утримання та ефективно працював в інтересах суспільства Указ Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 09.12.2010;
скорочення органів державної влади [до 74]; Закон України "Про центральні органи виконавчої влади" від 17.03.2011;
затвердження Порядку здійснення заходів, пов"язаних з утворенням, реорганізацією або ліквідацією міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; Постанова Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1074;
встановлення граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження граничної чисельності працівників центральних органів виконавчої влади" від 07.09.2011 № 937;
встановлення граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади; Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади" від 14.11.2011 № 1184

 

3.Державна служба і державні службовці: характеристика

 

Таблиця № 8. Правове регулювання державної служби

 

Конституційне право: Адміністративне право: Фінансове право: Трудове право:
1) право на державну службу; 1) правовий статус державного службовця; 1) фінансування державної служби; 1) робочий час державного службовця;
2) державна влада [законодавча, виконавча, судова]; 2) категорії і ранги державних службовців; 2) заробітна плата державних службовців тощо; 2) час відпочинку державного службовця [відпустка, її види];
3) право брати участь в управлінні державними справами тощо; 3) порядок проходження державної служби тощо; 3) оплата праці;
4) трудова дисципліна тощо;

 

Таблиця № 9. Принципи державної служби

 

Конституційні принципи Організаційно-правові [організаційно-функціональні]
1) служіння народу України ["Проблемы индейцев шерифа не волнуют" В. Янукович]; 1) професіоналізм і компетентність ["елітою" є не ті, хто найбільш кваліфіковані, найкращі, а ті, хто за посадою мають приймати рішення];
2) законність і демократизм ["Бандитам - тюрми!"]; 2) ініціативність;
3) пріоритет прав і свобод людини і громадянина ["Людина понад усе!"]; 3) чесність і відданість справі;
4) гуманізм і соціальна справедливість ["Стабільність і добробут!"; "Покращення життя вже зараз!"]; 4) персональна відповідальність за виконання службових обов"язків і дисципліна;
5) розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову; 5) дотримання прав ПУО, об"эднань громадян
6) рівний доступ громадян до державної служби ["У мене є мрія ..."];
7) політична і релігійна нейтральність;
8) гласність і прозорість;

 

Таблиця № 10. Класифікація посад державної служби

Від виду державної діяльності: Від виду способу заміщення: Політичні посади:
1) державні посади в органах законодавчої влади; 1) обрання на посаду; займають політичні діячі, які забезпечують визначення та вироблення державної політики
2) державні посади в органах виконавчої влади; 2) призначення на посаду; 1) Президент України;
3) державні посади в органах судової влади; 3) оголошення конкурсу на вакантну посаду; 2) Прем"єр - міністр України;
4) зарахування на посаду [кадровий резерв]; 3) Голова Верховної Ради України;
4) народний депутат України тощо;
Адміністративні посади: Патронатні посади:
посади, які мають забезпечувати реалізацію політики з орієнтацією на людину, особистість, громадянина допоміжні посади щодо певного політичного діяча
1) керівники центральних органів виконавчої влади; 1) радник;
2) керівники територіальних центральних органів виконавчої влади; 2) консультант;
3) керівники місцевих органів виконавчої влади 3) помічник;
4) прес - секретар тощо;

 

Таблиця № 11. Види обмежень щодо державного службовця

 

Щодо прийняття на державну службу: Щодо проходження державної служби: Щодо протидії вчинення корупційних діянь:
1) відсутність українського громадянства; 1) не приймати участі у страйках; 1) ведення підприємницької діяльності;
2) визнання у судовому порядку недієздатним; 2) не перешкоджати роботі державного органу, співробітником якого є сам державний службовець; 2) робота за сумісництвом;
3) безпосередня підпорядкованість або підлеглість особам, які є близькими родичами або свояками; 3) не перешкоджати роботі ПУО тощо; 3) приймання подарунків, послуг від фізичних, юридичних осіб щодо своєї службової діяльності;
4) наявність судимості, що є несумісною із зайняттям посади 4) втручання у роботу інших державних органів або у роботу посадових осіб, використовуючи своє посадове становище тощо;

 

4.Адміністративний примус та переконання

 

Таблиця № 12. Методи державного управління

 

Види методів: 1)переконання [вплив на свідомість і поведінку людей через роз"яснювальні і виховні заходи] "Люди, берегите природу! Отдыхайте в Турции!"
2) заохочення [вплив на свідомість та інтерес людей через моральні та матеріальні заходи стимулювання правомірної поведінки] подяка, премія, грамота, нагорода, пільга тощо ["... седло большое, ковёр и телевизор ..."]
3) примус [вплив на свідомість і волю людей з метою попередження або припинення правопорушень]:
А) адміністративне запобігання [попередження правопорушень; забезпечення громадського порядку, громадської безпеки]: Б) адміністративне припинення [припинення правопорушень; недопущення їхніх шкідливих наслідків]: В) адміністративна відповідальність [притягнення осіб, винних у вчиненні правопорушення, до відповідальності]:
1) "Стороннім особам вхід у приміщення пологового будинку під час карантину суворо забороняється!"; 1) дільничним інспектором міліції був затриманий громадянин Репетовський, який без дозволу перебував на охоронюваній території підприємства "ФАРМАК" і доставлений до службового приміщення зазначеної установи для з"ясування причин своєї поведінки; 1) Зиновій Пипка та Іннокентій Бест на надувному човні посеред озера "ловили" рибу динамітом. Рибалки були затримані рибінспектором Артуром Пірожковим;
2) інспектор ДАІ зупинив на КПП легковий автомобіль "Деу-Суперкар" з метою перевірки технічного стану транспортного засобу + наявності відповідних документів у водія; 2) водій легковика "Деу - Суперкар" Борщ не зреагував на знак "Ремонтні роботи. Об"їзд вправо" і поїхав прямо. Через 800 метрів був зупиненийінспектором ДАІ Сметаною, який доставив Борща до лікарні для проходження медичного огляду на стан сп"яніння. З"ясувавши, що водій перебував за кермом у стані сп"яніння, Сметана склав на Борща протокол про адміністративне правопорушення. Після розгляду протоколу у судовому порядку Борщ був позбавлений на 3 роки права керувати транспортними засобами
3) "Водій! Під час роботи на жнивах обладнай свій автомобіль іскрогасниками";
4) "Паління в місцях жнив у спеціально не відведених місцях суворо забороняється!"

 

5. Адміністративне правопорушення

Адміністративним правопорушенням [проступком] визнається протиправна, винна [умисна або необережна] дія [або бездіяльність], яка:

1) посягає на державний [або на громадський] порядок, права і свободи громадян, встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність, яка настає у разі, коли зазначене правопорушення не спричиняє кримінальну відповідальність;

2) має причинний зв"язок між протиправними діяннями і наслідками, що настали.

 

Таблиця № 13. Склад адміністративного правопорушення

 

Суб"єкт правопорушення: Об"єкт правопорушення: Суб"єктивна сторона [ставлення правопорушника до вчиненого ним діяння]: Об"єктивна сторона [зовнішній прояв поведінки правопорушника]:
1) безпосередньо сам правопорушник; 1) честь, гідність фізичної особи; 1) вперше вчинене протиправне діяння або повторно; 1) як саме або за допомогою чого правопорушник вчинив протиправне діяння;
2) ділова репутація фізичної або юридичної особи; 2) з якою метою правопорушник саме так вчинив; 2) активна поведінка;
3) суспільні відносини у сфері державного управління, на які зазіхає правопорушник; 3) умисно або з необережності вчинене протиправне діяння тощо; 3) пасивна поведінка тощо
4) громадський порядок тощо;
"Гражданин Сидоров в нетрезвом состоянии шёл за гражданкой Евсюковой 2 квартала и нецензурно восхищался" [з рапорту]
1) громадянин Сідоров 1) честь, гідність громадянки Євсюкової; 1) умисно вчинене протиправне діяння; 1) "нецензурно восхищался";
2) громадський порядок 2) мета - привернути до себе увагу громадянки Євсюкової 2) активна поведінка [вчинення протиправного діяння у стані алкогольного сп"яніння]
         

 

6. Адміністративні стягнення

Таблиця № 14.

Види адміністративних стягнень Характеристика адміністративного стягнення:
1) офіційне попередження; 1) як правило, у письмовій формі;
2) штраф; 2) грошове стягнення [накладається у розмірах і у випадках, встановлених Кодексом України про адміністративні правопорушення + законами України]
NB: Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності" від 05.11.2011 замість позбавлення волі за певні правопорушення встановлені високі штрафи NB: 1) максимальний розмір штрафу збільшено до 50,000 неоподатковуваних мінімумів громадян [17,00 * 50,000 = 850,000 гривень]; 2) у разі несплати штрафу передбачена можливість його заміни на позбавлення волі на певний строк
3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об"єктом адміністративного правопорушення;  
4) конфіскація предмета, який належав власнику і став знаряддям вчинення або безпосереднім об"єктом правопорушення; 4) примусова безоплатна передача предмета у власність держави;
5) позбавлення спеціального права, наданого громадянину; 5) наприклад, право керування транспортними засобами; полювання; займати певну посаду; займатися певним видом діяльності; право обирати або бути обраним;
6) виправні роботи; 6) застосовуються судом на строк до 2 місяців за місцем постійної роботи + відрахування із заробітної плати 20 % на користь держави;
7) адміністративний арешт 7) за окремі види правопорушень, як виняток, строком на 15 діб
NB:адміністративне стягнення накладається не пізніше 2 місяців з дня вчинення правопорушення NB:адміністративне стягнення накладається через 2 місяці з дня виявлення правопорушення

 

7. Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність [настає з 16 років, застосовується тільки до осудної особи] - міра державного примусу, яка виражається у позбавленні певних соціальних благ правопорушника за адміністративний проступок.

 

Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі законодавства, яке діє на час вчинення правопорушення.

 

Закон, який скасовує або пом"якшує адмін.відповідальність, має зворотну силу, поширюється на правопорушення, які вчинено до видання цих актів.

 

Закон, який встановлює або посилює адмін.відповідальність, зворотної сили не має.

 

Таблиця № 15.

Осудна особа: Неосудна особа:
1) усвідомлює свої дії, поведінку під час вчинення правопорушення; 1) не може усвідомлювати свої дії або керувати ними;
2) не підлягає адміністративній відповідальності, якщо вчинила правопорушення у стані необхідної оборони; 2) не підлягає адміністративній відповідальності через:
3) не підлягає адміністративній відповідальності, якщо вчинила правопорушення у стані доконечної потреби А) хронічну душевну хворобу;
  Б) тимчасовий розлад душевної діяльності;
В) слабоумство;
  Г) інший хворобливий стан

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.