Здавалка
Главная | Обратная связь

САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ПИТАНЬ

ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 

[РОЗДРУКУВАТИ І ВКЛЕЇТИ У КОНСПЕКТ]

 

Таблиця № 1

Відносини, що регулюються сімейним правом Джерела сімейного права Основні принципи сімейного права
1) відносини між батьками і дітьми; 1) Сімейний кодекс України від 10.01.2002 1) рівність чоловіка і жінки;
2) відносини між подружжям; 2) закони України щодо сімейних відносин; 2) можливість застосування договору, звичаю, якщо вони не суперечать чинному законодавству щодо сімейних відносин
3) відносини між іншими родичами 3) інші нормативно-правові акти щодо сімейних відносин
NB: сім"ю складають особи, які спільно проживають, пов"язані спільним побутом, мають взаємні права і обов"язки. NB: сім"я створюється на підставі 1) шлюбу; 2) кровного споріднення; 3) усиновлення, удочеріння; 4) встановлення опіки або піклування тощо

 

 

1. Порядок укладання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним. Підстави і порядок розірвання шлюбу

 

Таблиця № 2

Умови укладання шлюбу Обставини, які виключають можливість укладання шлюбу Реєстрація шлюбу
1) досягнення шлюбного віку на день реєстрації шлюбу [18 років]; 1) недієздатність особи, яка вступає до шлюбу; 1) шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання заяви
2) вільна згода жінки і чоловіка 2) перебування особи в іншому шлюбі; 2) шлюб реєструється у день подання заяви або упродовж одного місяця з дня подання заяви:
А) вагітність нареченої;
Б) народження нареченою дитини;
В) наявність безпосередньої загрози щодо життя наречених
3) взаємна обізнаність про стан здоров"я наречених 3) близькі родинні зв"язки: 3) обов"язкова присутність наречених на офіційній реєстрації їхнього шлюбу
А) повнорідні брати, сестри [мають спільних батьків]
Б) неповнорідні брати, сестри [мають спільну матір або спільного батька]
В) двоюрідні брати, сестри
Г) рідна тітка + племінник
Д) рідний дядько + племінниця
Є) усиновлювач + усиновлена ним дитина
4) особисте подання письмової заяви до органу реєстрації актів цивільного стану 4) Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя
5) наявність судового рішення щодо права укласти шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною [за умови наявності судового рішення щодо скасування усиновлення ] 5) Наречені мають право залишити своє дошлюбне прізвище
6) наявність судового рішення щодо права укласти шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною 6) Наречена, наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої
7) наявність судового рішення щодо права укласти шлюб дітьми, які були усиновлені усиновлювачем [за умови, якщо усиновлені діти не є повнорідними, неповнорідними між собою]

 

 

2. Визнання шлюбу недійсним.

 

Таблиця № 3. Підстави недійсності шлюбу

Недійсним є шлюб, зареєстрований: Шлюб визнається недійсним за рішенням суду, якщо: Шлюб може бути визнаний недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований:
1) з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі; 1) був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка; 1) між усиновлювачем і усиновленою ним дитиною;
2) між повнорідними і неповнорідними родичами; 2) є фіктивним [укладений без наміру створення сім"ї] 2) між двоюрідними братом і сестрою;
3) з особою, яка визнана судом недієздатною на підставі медичного висновку щодо її стану здоров"я 3) між рідною тіткою і племінником;
4) між рідним дядьком і племінницею;
5) з особою, яка приховала свою тяжку хворобу;
6) з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано права на шлюб

 

 

3. Підстави і порядок розірвання шлюбу

Таблиця № 4.

Шлюб, визнаний недійсним Шлюб, припинений шляхом розлучення
1. Підстави 1) у разі порушення порядку укладання шлюбу, а також у разі фіктивного шлюбу 1) за заявою одного з подружжя або їх обох
2. Хто приймає рішення 2) орган реєстрації актів цивільного стану або суд 2) орган реєстрації актів цивільного стану [якщо відсутні суперечки щодо поділу майна + немає малолітніх, неповнолітніх дітей] або суд
3. З якого часу шлюб вважається припиненим 3) з часу його укладання 3) з часу прийняття рішення про розлучення
4. Наслідки 4) анулювання шлюбу [все повертається у стан, який був до шлюбу - власність + прізвище тощо за винятком прав дітей, народжених у такому шлюбі] 4) подружжя має право на збереження прізвища, отриманого у шлюбі, + рівні права на майно, набуте під час шлюбу [спільна сумісна власність]

 

 

4. Особисті [немайнові] та майнові права і обов"язки подружжя

 

Таблиця № 5. Особисті немайнові права та обов"язки подружжя

Особисті немайнові права Особисті немайнові обов"язки
1) право на материнство; 1) спільна турбота щодо побудови сімейних відносин на почуттях взаємної любові, поваги, дружби, взаємодопомоги;
2) право на батьківство; 2) спільна турбота щодо матеріального забезпечення сім"ї;
3) право на повагу до своєї індивідуальності; 3) створення для вагітної дружини належних умов для збереження її здоров"я та народження здорової дитини;
4) право на фізичний розвиток; 4) створення умов для дружини-матері для поєднання материнства із здійсненням нею інших прав та обов"язків
5) право на духовний розвиток;
6) право на розподіл обов"язків та спільне вирішення питань життя сім"ї;
7) право на особисту свободу;
8) право на вибір місця свого проживання

 

 

Таблиця № 6. Особиста приватна власність та спільна сімейна власність подружжя

Особиста приватна власність подружжя Спільна сімейна власність подружжя
1) майно, набуте до шлюбу; 1) майно, набуте за час шлюбу [кожна річ, набута за час шлюбу, окрім речей індивідуального користування];
2) майно, набуте за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування; 2) заробітна плата, пенсія, стипендія тощо, одержані одним з подружжя і внесені до сімейного бюджету або внесені на його особистий рахунок у банківську установу;
3) майно, набуте за час шлюбу, за власні кошти; 3) речі для професійних занять, придбані за час шлюбу для одного з подружжя
4) речі індивідуального користування, коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя;
5) премії, нагороди, одержані за особисті заслуги;
6) кошти, одержані як відшкодування за втрату [пошкодження] особистої речі, а також як відшкодування завданої моральної шкоди;
7) страхові суми, одержані за обов"язковим або добровільним особистим страхуванням;
8) майно, набуте за час окремого проживання у зв"язку з фактичним припиненням шлюбних відносин
9) частка у спільному майні, придбаному в результаті розміру особистого внеску щодо його придбання

 

Дружина, чоловік повинні матеріально підтримувати один одного. Право на утримання [аліменти] має той з подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги, за умови, що другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу.

 

Аліменти присуджуються за рішенням суду від дня подання позовної заяви; сплачуються щомісячно; за взаємною згодою можуть бути сплачені наперед.

 

Розірвання шлюбу не припиняє права особи на утримання, яке виникло у неї за час шлюбу. Після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо вона стала непрацездатною до розірвання шлюбу або упродовж одного року від дня розірвання шлюбу і потребує матеріальної допомоги і якщо її колишній чоловік [дружина] може надавати матеріальну допомогу.

 

Право одного з подружжя на утримання, а також право на утримання, яке особа має після розірвання шлюбу, припиняється у разі поновлення його працездатності, а також реєстрації з ним повторного шлюбу.

 

Якщо жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, тривалий час проживали однією сім"єю, то той із них, хто став непрацездатним під час спільного проживання, також має право на утримання.

 

5. Особисті та майнові права і обов"язки батьків і дітей.

Таблиця № 7. Особисті немайнові права, обов"язки батьків і дітей

Батьки Діти
1) забрати дитину з пологового будинку 1) право противитися неналежному виконанню батьками своїх обов"язків щодо неї;
2) зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану [отримати Свідоцтво про народження дитини] упродовж одного місяця з дня її народження: 2) право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки і піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій;
А) Свідоцтво про шлюб батьків + документ закладу охорони здоров"я про народження дитини
Б) якщо батьки дитини не перебувають у шлюбі,то: 1) заява матері дитини + заява батька дитини + документ закладу охорони здоров"я про народження дитини 2) заява чоловіка, який вважає себе батьком дитини + документ закладу охорони здоров"я про народження дитини 3) рішення суду + документ закладу охорони здоров"я про народження дитини
3) присвоїти дитині прізвище + ім"я + по батькові: А) прізвище - визначається за прізвищем батьків або за їхньою згодою; Б) ім"я - визначається за згодою батьків; В) по батькові - визначається за іменем батька 3) право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до суду у разі досягнення 14 років;
4) виховувати, навчати дитину; готувати до самостійного життя; 4) право бути вислуханою і почутою щодо питань, які стосуються її особисто, а також питань сім"ї;
5) представляти, захищати інтереси дитини; 5) право на безперешкодне спілкування
6) піклування про здоров"я дитини, її фізичний, духовний, моральний розвиток;
7) поважати свою дитину, не принижувати її людську гідність

 

 

Таблиця № 8. Майнові відносини

 

Право власності батьків Право власності дитини Право спільної сумісної власності батьків і дітей
1) батьки і діти, які спільно проживають, можуть бути самостійними власниками майна; Майно, придбане батьками або одним із них для забезпечення розвитку, навчання та виховання дитини [одяг, інші речі особистого вжитку, іграшки, книжки, музичні інструменти, спортивне обладнання тощо], є власністю дитини Майно, набуте батьками і дітьми за рахунок їхньої спільної праці чи спільних коштів, належать їм на праві спільної сумісної власності
2) при вирішенні спору між батьками та їх малолітніми, неповнолітніми дітьми щодо належності майна вважається, що воно є власністю батьків;  

 

Таблиця № 9. Право на утримання

 

Обов"язок батьків утримувати дитину Обов"язок батьків утримувати повнолітніх дітей Обов"язок повнолітніх дітей утримувати батьків
1) за домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій, натуральній формі; 1) батьки зобов"язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дітей, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть надати таку допомогу; 1) повнолітні діти зобов"язані утримувати своїх непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги;
2) мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим 30 % прожиткового мінімуму 2) якщо повнолітні діти продовжують навчання, батьки зобов"язані утримувати їх до досягнення 23 років 2) якщо мати, батько дитини були позбавлені батьківських прав, то повнолітні діти утримувати їх не зобов"язані

 

Таблиця № 10. Підстави позбавлення батьківських прав

 

Мати, батько дитини можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо:
1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров"я без поважної причини і упродовж 6 місяців не виявили щодо неї батьківського піклування;
2) ухиляються від виконання своїх батьківських обов"язків по вихованню дитини;
3) жорстоко поводяться з дитиною;
4) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини;
5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини;
6) примушують дитину жебракувати;
7) примушують дитину до бродяжництва

 

 

6. Усиновлення [удочеріння].

 

Усиновленням [удочерінням] є прийняття усиновлювачем у свою сім"ю особи на правах сина, дочки на підставі рішення суду.

 

Усиновлювачем дитини може бути: 1) повнолітня дієздатна особа; 2) різниця у віці між усиновлювачем і дитиною повинна бути не менше 15 років [у разі усиновлювання повнолітньої дитини - не менше 18 років].

 

Якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким її мати не перебуває у шлюбі.

Якщо дитина має лише батька, вона не може бути усиновлена жінкою, з якою її батько не перебуває у шлюбі.

 

7. Опіка і піклування.

 

Опіка і піклування встановлюються з метою виховання неповнолітніх дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків тощо залишилися без батьківського піклування + для захисту особистих і майнових прав цих дітей.

 

Таблиця № 11.

Опіка Піклування
1) встановлюється над неповнолітніми дітьми віком до 14 років; 1) встановлюється над неповнолітніми дітьми віком від 14 до 18 років;
2) опікун діє замість свого підопічного, укладає угоди від його імені; 2) піклувальник діє разом зі своїм підопічним, дає дозвіл на укладання цивільно-правових угод тощо;
3) припиняється після досягнення дитиною 14 років, якщо: 3) припиняється:
А) вона є дієздатною; А) після досягнення підопічним 18 років;
Б) у разі повернення дитини на виховання батькам; Б) у разі одруження підопічного;
В) у разі смерті підопічного; В) якщо відпала причина, що викликала встановлення піклування;
Г) за рішенням органу опіки і піклування Г) у разі смерті підопічного;
Д) за рішенням органу опіки і піклування

 

 

8. Патронат над дітьми

 

За договором про патронат орган опіки та піклування передає дитину, яка є сиротою або з інших причин позбавлена батьківського піклування, на виховання у сім"ю іншої особи [патронатного вихователя] до досягнення дитиною повноліття, за плату.

 

За виховання дитини патронатному вихователю встановлюється плата, розмір якої визначається за його домовленістю з органом опіки та піклування.

 

На передачу дитини у сім"ю патронатного вихователя потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку, що може її висловити.

 

Патронатний вихователь зобов"язаний:

1) забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо;

2) створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку;

3) захищати дитину, її права та інтереси як опікун або піклувальник, без спеціальних на те повноважень.

 

Договір про патронат припиняється у разі відмови від нього вихователя або дитини, яка досягла 14 років; також договір може бути припинений за згодою сторін або за рішенням суду у разі невиконання вихователем своїх обов"язків або якщо між ним і дитиною склалися стосунки, які перешкоджають виконанню обов"язків за договором.

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.