Здавалка
Главная | Обратная связь

Надурочний робочий час не може перевищувати в рік більше

Що із вказаного не може бути об’єктом державної екологічної експертизи?

A. проект генерального плану населеного пункту;

B. посадка дерев на подвір’ї житлового будинку;

C. проектне будівництво нового та розширення і реконструкція діючого підприємства;

D. державні інвестиції програми розвитку окремих галузей народного господарства;

E. документація по впровадженню нової техніки, технології.

86. Після розірвання шлюбу особа має право на утримання один одного, якщо вона:

A. не бажала розривати шлюб;

B. перебуваючи в шлюбі не допускала порушень моральних засад суспільства;

C. стала непрацездатною до розірвання шлюбу;

D. стала інвалідом через один рік від дня розірвання шлюбу і інвалідність викликанапротиправною поведінкою (чоловіка, дружини) під час шлюбу.

 

Надурочний робочий час не може перевищувати в рік більше

A. 120 годин;

B. 180 годин;

C. 200 годин;

D. 240 годин;

E. 280 годин.

88. До принципу виборчого права належить:

A. загальність;

B. компетентність;

C. абсентеїзм;

D. територіальність;

E. доручення.

89. Яке із зазначених стягнень відноситься до адміністративного;

A. попередження;

B. громадські роботи;

C. обмеження волі;

D. довічне позбавлення волі;

E. звільнення з роботи

90. Що із вказаного відноситься до зовнішньої функції держави:

A. соціальна;

B. забезпечення правопорядку;

C. охорона різних форм власності;

D. виявлення і узгодження інтересів різних суспільних груп;

E. оборона від нападу ззовні, охорона державних кордонів.

91. До повноважень Верховної Ради належить:

A. нагородження державними нагородами;

B. прийняття законів;

C. присвоєння вищих військових звань;

D. здійснення помилування;

E. прийняття рішень про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України;

92. Визначте термін такого адміністративного стягнення як виправні роботи:

A. 2 міс.;

B. 3 міс.;

C. 4 міс.;

D. 6 міс.

93. Розірвання шлюбу здійснене за рішенням суду, має бути зареєстроване:

A. в державному органі реєстрації актів цивільного стану;

B. в адвокатурі;

C. в нотаріуса

D. відділі внутрішніх справ;

E. у райдержадміністрації.

94. Визначте, що відноситься до ознак права:

A. встановлюється або санкціонується державою;

B. укази Президента України;

C. нормативно-правовий договір;

D. акти органів місцевого самоврядування;

E. постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України.

95. Дисциплінарне стягнення може бути застосоване власником безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше (пральне відзначте):

A. тижня з дня виявлення і місяця з дня вчинення проступку;

B. двох тижнів з дня виявлення і двох місяців з дня вчинення проступку;

C. трьох тижнів з дня виявлення і трьох місяців з дня вчинення проступку;

D. одного місяця з дня виявлення і шести місяців з дня вчинення проступку;

E. двох місяців з дня виявлення і трьох місяців з дня вчинення проступку.

96. Вкажіть в якому випадку роботодавець вправі звільнити працівника, якщо він після закінчення терміну попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору:

A. якщо він у період роботи не мав жодного зауваження;

B. у разі утримання неповнолітніх дітей;

C. коли на його місце запрошено іншого працівника;

D. у разі прохання колективу в якому працював працівник;

E. на прохання профспілкової організації.

97. Колективні трудові спори (конфлікт) розглядаються:

A. райдержадміністрацією;

B. галузевим обкомом профспілки;

C. примирною комісією;

D. Міністерство промислової політики;

E. центри зайнятості

98. Відзначте, яка з наведених відпусток відсутня в законодавстві:

A. без збереження заробітної плати;

B. щорічна;

C. творча;

D. профспілкова;

E. соціальна.

99. Працівникам надається перерва протягом робочого дня для відпочинку і харчування тривалістю не більше:

A. 30 хвилин;

B. 1години;

C. 1, 5години;

D. 2 години;

E. 2,5 годин;

100. Укажіть документ, що належить до нормативно-правових актів екологічного законодавства:

A. Закон України «Про природно-заповідний фонд»;

B. Закон України «Про зайнятість населення»;

C. Житловий кодекс України;

D. Закон України «Про фермерське господарство.

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.