Здавалка
Главная | Обратная связь

Порядок виконання роботиВвімкнути джерело високої напруги для живлення фотопомножувача. Таймер поставити в положення 30 або 100 секунд і на протязі усієї роботи більше не змінювати. Якщо вибрати час менший, то потрібно буде зробити дуже багато вимірів. А якщо взяти для вимірів більший час, то при вже досягнутій точності вимірів буде витрачатись зайвий час. Найзручніший час кожного вимірювання 30 с.

У викладача отримати наступні вихідні дані:

а) тип поглинача (мідні, алюмінієві або свинцеві платівки);

б) необхідну кількість експериментальних точок для графіка;

в) максимальну величину відносної похибки в кожній точці ( наприклад δ < 0.05 ).

Провести 4-5 вимірювання фону. Треба розуміти, що в будь-якому випадку точність отриманих значень фону можна завжди збільшити проведенням додаткових вимірів пізніше.

Провести серію вимірювань для різних товщин поглинача, починаючи з нульової та поступово збільшуючи кількість платівок. Обов’язково вести протокол записів для наступної комп’ютерної обробки.

Якщо точність вимірів в якій-небудь точці не задовольняє умові, то треба збільшити кількість вимірів.

Отримати за допомогоюкомп’ютерної обробки залежність І(х) в напівлогарифмічних координатах ln I(x). Кутовий коефіцієнт цієї залежності в МНК і буде лінійний коефіцієнт поглинання μ.

Для грубої оцінки порядку величини μ можна використати співвідношення (4).

На графіку залежності лінійного коефіцієнту поглинання γ-випромінювання в різних середовищах від енергії μ (hν/m0c2) (рис. 7) вибрати відповідну криву для даного поглинача, з яким проводилися вимірювання. З цієї кривої визначити енергію γ-квантів. Врахувати, що m0c2 = 0.51 МеВ — енергія спокою електрону.

Обчислити ефективний переріз σ = μ/n. Для цього спочатку треба підрахувати концентрацію атомів поглинача: n = ρ Na / μмол, де Na = 6.02·10 23 моль — число Авогадро, ρ та μмол — густина та молярна маса речовини поглинача (Для довідки: значення густини ρCu = 8.9 г/см3, ρAl = 2.7 г/см3, ρFe = 7.9 г/см3, ρPb = 11.3 г/см3). Значення перерізу взаємодії подати в [барн].

 

 

 

Рис. 7. Залежність лінійного коефіцієнту поглинання γ-випромінювання в різних середовищах від енергії©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.