Здавалка
Главная | Обратная связь

Що стало результатом промислової революції в Англії впродовж 1815-1847 рр.?

Заповнить опорну схему

(5 б)

50% 3% 500 млн. 37 млн. кВ. м.

(5 б)

Рр. 1867 р. 1898 р. 1899 – 1902 рр. 1904 р. 1907 р.

Оцінка = 10 б

ТЕМАТИЧНА РОБОТА

ТЕМА Вікторіанська Британія

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.(5 б)

  1. На якій період припадає «Вікторіанська епоха» в Англії ?:

А) 1819 – 1867 рр. Б) 1819 – 1901 рр. В) 1837 – 1901 рр. Г) 1837 – 1891 рр.

  1. Яка течія проголошує принцип громадянських, політичних та економічних свобод ?

А) Бонапартизм Б) Консерватизм В) Лібералізм Г) Марксизм

  1. Кому належать наступні слова: «У Британії немає вічних ворогів, у Британії немає вічних друзів. У Британії є лише вічні інтереси.»:

А) В. Гладстон Б) Б. Дізраелі В) Королеві Вікторії Г) Г. Пальмерстон

Яку назву дістало перше масове народне повстання(почалося у Великій Британії 1836 р.), яке виступало за виборчі та соціальні реформи?

А Бонапартизм; Б жирондізм; В кальвінізм; Г чартизм.

Що стало результатом промислової революції в Англії впродовж 1815-1847 рр.?

А Збільшення обсягів сільськогосподарської продукції;

Б переважний розвиток важкої промисловості прискореними темпами;

В поява великої кількості мануфактур з виробництва сукна, текстилю та вивезення продукції цієї галузі за кордон;

Г криза виробництва, закриття малих і середніх підприємств, масове безробіття.

  1. Установіть відповідність(4 б)

А) 1830 р. 1. Друга парламентська реформа

Б) 1839 р. 2. Голод в Ірландії

В) 1845-49 рр. 3. Повстання сипаїв в Індії

Г) 1867 р. 4. Прийнята назва ліберальної партії

5. Прийнята назва консервативної партії

7. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.(4 б)

А. Диктатура Б. Республіка В. Монархія Г. Імперія Д. Абсолютизм

 

1. Форма правління, за якої верховну державну владу зосереджено (цілковито, частково або номінально) в руках одноосібного глави держави — спадкового монарха;

2. Монархічна держава, глава якої зазвичай має титул імператора;

3. Нічим не обмежена влада особи, класу або інших соціальних верств держави, що спи­рається на силу, а також відповідний полі­тичний режим;

4. Форма правління, за якої вища державна влада належить обраним на певний термін представницьким органам влади.

  1. Розташуйте події в хронологічній послідовності.(3 б)

А) Вікторія становиться королевої Великої Британії

Б) Ліквідація «гнилих міст»

В) Промисловий переворот

Г) Перша Всесвітня промислова виставка

  1. Визначте історичне поняття(3 б)

Лібералізм Консерватизм Домініон «Pax Britannica» Торі Віги

 

  • Який шлях історичного розвитку є найбільш, на ваш погляд, ефективним: революційний чи еволюційний ?(3 б)

 

Таблиця
Бали 1 – 2 3 – 4 5 6 - 7 8 - 9 10 – 13 14 – 16 17 – 19 20 21 22
Оцінка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.