Здавалка
Главная | Обратная связь

Фрейми, їхні теги й атрибутиВеб-сторінка сайту може містити кілька блоків або вікон, які називають фреймами, або кадрами. У кожному з них відображається свій HTML-документ. В одному фреймі може міститися навігацій не меню, а в іншому - відкриватися веб-сторінки, на які вказують його пункти.

Для того, щоб створити веб-сторінку з фреймами, потрібно кілька HTML-документів. В одному з них задають розмітку екрана, тобто розташовують у вікні браузера фрейми, кожному з яких призначають свої документи.

Сторінка з розміткою, як і звичайна, починається з тегу <HTML> і закінчується тегом </HTML>. Для поділу екрана на кілька фреймів використовують теги <FRAMESET> і </FRAMESET>. Перший має бути розташований після тегу заголовка, але перед тегом <BODY>. Іноді в таких документах зовсім не використовують тег <BODY>. Два фрейми можна розташовувати поруч по горизонталі або один над одним. У першому випадку використовують атрибут COLS, а в другому — атрибут ROWS тегу <FRAMESET>. Для поділу вікна на фрейми через кому записують два числа, які визначають розміри фреймів. Для трьох фреймів потрібно три числа. Розміри фреймів вимірюють у пікселах або відсотках від розміру екрана. Якщо потрібно зазначити, що фрейм займає те місце, яке зали шилося, використовують символ.

Наприклад, тег <FRAMESET ROWS="150, *"> задає поділ вікна на два горизонтальні фрейми, один з яких має висоту 150 пікселів, а другий займає те місце, що залишилося. Тег <FRAMESET COLS="20%, 55%, *"> задає поділ вікна на три вертикальні фрейми, один з яких займає 20 % від ширини екрана, другий — 55 %, а третій займає те місце, що залишилося. Можна використовувати одночасно і горизонтальний, і вертикальний поділ вікна на фрейми — це роблять за допомогою вкладення тегів <FRAMESET> один в один.

Після поділу екрана на вікна для кожного фрейму слід задати HTML-документ, який відображатиметься в ньому. Для цього використовують тег <FRAME> з атрибутами, що керують властивостями фреймів:

♦ SRC — задає ім'я файлу, що відображатиметься у фреймі;

♦ NAME — задає ім'я фрейму;

♦ SCROLLING — визначає наявність (значення yes) або відсутність (значення по) смуг прокручування у вікні фрейму (за замовчуванням — yes);

♦ NORESIZE — забороняє користувачу змінювати розміри фрейму;

♦ BORDER — визначає ширину розділювальної смуги між фреймами в пікселях;

♦ BORDERCOLOR — визначає колір розділювальної смуги між фреймами;

♦ MARGINHEIGHT — додає порожнє поле, висота якого визначена в пікселях, між верхньою межею фрейму і початком тексту або графіки;

♦ MARGINWIDTH — додає порожнє поле, ширина якого визначена в пікселах, між боковими межами фрейму і початком тексту або графіки.

Оскільки фрейми підтримують не всі браузери, необхідно помістити тег <NOFRAME> перед тегом <BODY>, а між <BODY> І </BODY> записати повідомлення, яке з'являтиметься у вікні, якщо браузер не підтримує фрейми. Після </B0DY> має йти </N0FRAME>.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.