Здавалка
Главная | Обратная связь

Форми оплати праці, що побудовані на основі тарифної системи



 

На основі тарифної системи підприємства можна використовувати дві форми оплати праці: відрядну та погодинну (рис. 6.4).

За відрядної форми оплати праці( ) величина заробітку працівника визначається кількістю продукції (робіт, послуг), виготовленої за певний проміжок часу (зазвичай, за місяць), та відрядною розцінкою за її одиницю:

де – фактична кількість виготовленої продукції за певний період, шт.;

– відрядна розцінка за виготовлення одиниці виробу, грн./шт.

Ця форма заробітної плати стимулює передусім покращення кількісних показників праці, тобто її продуктивність. За більшої продуктивності праці працівник отримує більшу заробітну плату ( ). При цьому витрати на заробітну плату ( ), що припадають на одиницю продукції, залишаються незмінними за будь-якого обсягу виробництва – на рівні відрядної розцінки.

Відрядну форму заробітної плати найдоцільніше застосовувати у разі:

– наявності кількісних показників роботи, які безпосередньо залежать від конкретного робітника або бригади;

– можливості у робітників збільшити виробіток або обсяг виконуваних робіт;

– необхідності на даній дільниці стимулювати робітників до подальшого збільшення виробітку чи обсягів виконуваних робіт;

– можливості точного обліку обсягів (кількості) виконуваних робіт;

– належного рівня організації нормування праці.

Основною перевагою відрядної форми оплати праці є забезпечення прямого зв'язку між оплатою праці та її кількісним результатом. Водночас, при застосуванні відрядної форми оплати праці існує небезпека зниження якості продукції, що випускається, через порушення робітниками режимів технологічних процесів, погіршання обслуговування обладнання та його передчасного виходу з ладу, недодержання вимог техніки безпеки, перевитрат матеріальних ресурсів, що призводить до додаткових витрат підприємства.

Таким чином, застосування відрядної форми оплати праці потребує посиленої уваги за додержанням режимів технологічного процесу, регламенту його обслуговування і контролю якості продукції.







©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.