Здавалка
Главная | Обратная связь

У разі якщо особа, що отримує соціальні послуги, без поважних причин не виконує вимоги їх одержання, суб'єкт, що надає соціальні послуги

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ З КУРСУ

«Правові засади соціальної роботи»

Для студентів денної форми навчання спеціальності «Соціальна робота»

 

1. Впишіть пропущені слова:

соціальні послуги –;

складні життєві обставини –;

соціальний працівник

соціальне обслуговування –.

 

ВИЗНАЧТЕ ПРАВИЛЬНІ СПІВВІДНОШЕННЯ

2.1. Визначте співвідношення термінів та тлумачень:
1. соціальне обслуговування 2. соціальний супровід 3. соціальна профілактика 4. соціальна реабілітація 5. соціальне інспектування А) Б) В) Г) Д)
1.___ 2.___ 3.___ 4. ___ 5.___
2.2. Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» мо­жуть надаватися такі види послуг:
1. соціально-побутові 2. соціально-педагогічні 3. соціально-медичні 4. соціально-економічні 5. інформаційні послуги А) Б) В) Г) Д)
1.___ 2.___ 3.___ 4. ___ 5.___
2.3. Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах від прожиткового мінімуму (ПМ):
1. інвалідам з дитинства I групи 2. інвалідам з дитинства II групи 3. непрацюючим інвалідам з дитинства III групи 4. на дітей-інвалідів віком до 16 років А) Б) В) Г)
1.___ 2.___ 3.___ 4. ___
     

 

ОБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ

3. Основним законом України, який гарантує здійснення соціальної політики щодо захисту, допомоги та підтримки дітей, молоді, жінок, сім'ї, є:

 

4. Особи, які надають соціальні послуги, зо­бов'язані:

5. Сферами застосування державних стандартів і нормативів не є:

 

6. Повноваження представ­ників сторін та інших осіб, які беруть участь у справі дитини, не можуть бути посвідчені такими документами:

 

7. Серед основних засад надання соціальних послуг немає:

 

8. Безоплатні соціальні послуги державними та комунальними суб'єктами в обсягах, визначених державними стандартами соціального обслуговування, не надаються:

 

9. При одержанні соціальних послуг громадяни не мають право на:

 

У разі якщо особа, що отримує соціальні послуги, без поважних причин не виконує вимоги їх одержання, суб'єкт, що надає соціальні послуги

 

11. Якщо особа письмово попереджена про можливість відмови або обмеження у наданні соціальних послуг, але продовжує не виконувати вимоги їх одержання, надавач послуг може:

12. У зміст права на охорону здоров’я не включається:

 

13. Державне утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – це:

 

14. Серед причин позбавлення батьківських прав немає:

 

15. Серед правових наслідків позбавлення батьківських прав є:

 

16. Серед засад державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, немає:

 

17. Державні соціальні стандарти і нормативи не встановлюються щодо:

 

18. За умови втрати дитиною батьківського піклування орган опіки та піклування вживає вичерпних заходів щодо влаштування дитини в сім'ї громадян України за таким пріоритетом:

 

19. Серед пільг сім’ям з дітьми з особливими потребами немає:

 

20. Безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладаються на:

 

21. Відповідальність за працевлаштування вихованців закладів для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа покладається на:

 

22. Жилі приміщення, в яких проживали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, до влаштування їх у сім'ї громадян України, заклади для таких дітей, а також щодо яких є рішення суду, не можуть бути відчужені без отримання згоди на таке від:

 

23. Для здійснення будь-яких правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, потрібне:

 

24. Облік безпритульних дітей здійснюється:

 

25. Контроль за умовами праці підлітків, а також проведенням спеціальних заходів, спрямованих на запобігання захворюванням підлітків, здійснюють:

26. У трудовому договорі з інвалідом не повинно бути визначено:

 

27. Для підприємств, установ і організацій встановлюється норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів у розмірі ___ відсотків від загальної чисельності працюючих:

 

28. Квота робочих місць для інвалідів на підприємстві (установі), де працює 15-25 осіб, не менш:

 

29. Підприємства, установи і організації, де кількість працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду України соціального захисту інвалідів штрафні санкції, сума яких визначається у розмірі:

 

30. Робоче місце інваліда – це:

 

31. Спеціальне робоче місце інваліда – це:

32. Якщо на прохання інваліда йому встановлений неповний робочий день, то оплата праці здійснюється:

33. Після закінчення навчального закладу інвалідам надається право:

34. Щорічні відпустки повної тривалості до настання терміну 6 місяців в 1-й рік роботи надаються:

35. Про прибуття засудженого до місця відбування покарання адміністрація органу чи установи виконання покарань зобов'язані протягом ___ повідомити одного із членів сім'ї або близьких родичів за вибором засудженого:

36. Засудженим не може бути дозволено короткочасні виїзди за межі виправного центру у таких випадках:

 

37. У виховних колоніях утворюються середні загальноосвітні школи трьох ступенів. Засуджені, які навчаються в них, підручниками, зошитами та письмовим приладдям забезпечуються:

 

38. Для засуджених, які не мають робітничої професії, за якою вони можуть бути працевлаштовані в даній колонії, підготовка на курсах професійного навчання робітників на виробництві є:

 

39. Для перевірки можливості проживання засудженого до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк після звільнення за обраним ним місцем проживання адміністрація установи виконання покарань за ___ місяці до закінчення строку покарання надсилає повідомлення-запит:

 

40.Територіальний орган МВС за повідомленням-запитом з установи виконання покарань організовує перевірку можливості проживання засудженого за обраним ним місцем проживання.Про вирішення питання сповіщає установу не пізніше як через __ днів з дня надходження повідомлення-запиту:

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.