Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 1. Суть і предмет аудитуІсторія виникнення аудиту. Поняття аудиторської діяльності. Управління аудиторською діяльністю в Україні. Організаційно-правові форми здійснення аудиторської діяльності. Сутність специфіки аудиту. Види аудиту та супутні послуги. Предмет аудиту. Об’єкти аудиту, їх класифікація. Функціональні завдання аудиту. Методи і методичні прийоми аудиту. Загальнонаукові та власне аудиторські методи. Міжнародні стандарти і концептуальні основи аудиту.

Тема 2. Мета і загальні принципи аудиту

Мета аудиту. Мета аудиторської перевірки. Користувачі фінансової інформації. Методологічні принципи аудиту. Принципи професійної етики. Якість аудиту і роботи аудиторів.

Тема 3. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю і аудиту

Структура системи внутрішнього контролю. Методика вивчення системи внутрішнього контролю клієнта. Оцінювання системи внутрішнього контролю. Тестування системи контролю. Суб”єкти та об”єкти внутрішнього аудиту.

Тема 4. Аудиторські докази

Поняття аудиторських доказів. Достатність і відповідність аудиторських доказів. Види і джерела аудиторських доказів та їх доказове значення. Тести систем контролю. Процедури по суті. Незалежні тести. Основні умови збору доказів. Основні фактори, які формують вимоги до аудиторських доказів. Залежність між аудиторськими доказами, ризиком та суттєвістю. Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів. Аналітичні процедури в аудиті. Підходи до здійснення аудиторської вибірки. Похибки вибірки. Фактори впливу на обсяг вибірки.

Тема 5. Аудит активів, пасивів та фінансової звітності

Стадії аудиту. Попередня і робоча документація. Поняття та класифікація робочих документів аудитора. Методика складання робочих документів аудитора та ведення аудиторського досьє. Організаційні, адміністративні документи аудиторських процедур по окремих статтях річного звіту та інші аудиторські дані, висновок, рекомендації. Основні етапи та послідовність робіт на стадії планування аудиторської перевірки. Попереднє планування аудиторської перевірки. Збір загальних відомостей про клієнта. Загальний план аудиту, його зміст. Програма аудиту. Порядок розробки плану та програми аудиту. Календарний графік проведення аудиторської перевірки. Загальні принципи проведення і об’єкти аудиту активів. Загальні принципи проведення і об’єкти аудиту пасивів. Загальні принципи проведення і об’єкти аудиту фінансової звітності.

Тема 6. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи.

Поняття аудиторського висновку. Структура аудиторського висновку. Види аудиторських висновків. Вплив думки аудитора на вибір виду аудиторського висновку. Аудиторські висновки спеціального призначення. Аудиторський звіт.

 

Самостійна робота

Самостійне вивчення матеріалу курсу здійснюється за темами:

 

Теми самостійної навчальної роботи Джерело, стор.
Тема 1 Суть і предмет аудиту 2 (с.27-134, 207-262); 3 (с.26-45); 4 (10-29)
Тема 2 Мета і загальні принципи аудиту 2 (с.7-15); 3 (с.8-16)
Тема 3 Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю і аудиту 2 (с.187-205); 3 (с.121-134, 220-239); 4 (с.51-66); 5 (с124-134)
Тема 4 аудиторські докази 2 (с.135-160); 3 (с.182-188); 4 (35-40)
Тема 5 аудит активів, пасивів та фінансової звітності 3 (с.324-336, 386-389, 421-425, 449-453, 485-488, 501-504, 530-532, 550-554, 574-575); 4 (с.134-213); 5 (с.275-386)
Тема 6 аудиторський висновок та інші підсумкові документи 2 (277-302); 3 (с.205-219); 4 (с.68-81); 5 (с.252-274)

 

Студенті виконують контрольну роботу згідно з наведеними нижче методичними вказівками.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.