Здавалка
Главная | Обратная связь

Політичні зміни у післявоєнний період.
Війна змінила Європу, яка вже не була колоніальним центром світу. Зникли Австро-Угорська, Німецька, Російська, Турецька імперії.
На карті появилися нові держави: Польща, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Чехословаччина, Угорщина, Австрія, Сербо-хорватсько-словенське королівство. Такі держави як Україна, Грузія, Азербайджан та середньо азійські емірати не спромоглися відстояти свою незалежність. Світ ділився на демократичний і тоталітарний. Війна змінила довоєнний правовий порядок держав, породивши нову міжнародну правову систему.
З'явилися дві нові течії, які визначатимуть події післявоєнної доби, це поширення ідеї комунізму й лідерство США. Важливим наслідком війни стало нове співвідношення сил на міжнародній арені. Сполучені Штати Америки починали все більше відігравати роль кредитора європейських держав-переможниць, а згодом - і переможених держав, відповідно зросла їхня роль у світовій політиці.
Війна і революції в країнах спричинили крах монархій. 41 правлячих династії у Європі було напередодні війни, а після її завершення залишилося лише 17.
Перша світова війна стала переломною точкою у графіку розвитку людства в цілому. Вона підтвердила єдність та взаємозалежність світової цивілізації й започаткувала суттєві зміни в економіці, внутрішньо політичному житті, міжнародних відносинах, культурі, а також - і насамперед - у свідомості й поведінці людей.
Перша світова війна закінчилась. Вона ввійшла в історію як одна з найкровопролитніших і найжорстокіших воєн1.
Війна принесла українським землям руйнацію господарства, гальмування поступального розвитку, деформацію структури виробництва, посилення залежності від іноземного капіталу. У Галичині за роки воєнного лихоліття було зруйновано понад 40% господарських та житлових будинків, понад 1,5 тис. промислових споруд. Навіть стратегічно важлива нафтова промисловість зменшила виробництво на 1/3. ненабагато кращою була ситуація і в Наддніпрянській Україні. Якщо в 1913 р. тут функціонувало 3381 підприємства, то в 1915 р. – лише 2849. на 1917 р. з 4 млн. Селянських господарств 1,8 млн. дворів були без поля. Водночас з деградацією господарства у роки війни зросла його залежність від іноземного капіталу. Тільки в 1916-1917 рр. 74% - іноземних вкладів у розвиток кам’яновугільної промисловості Російської імперії було зроблено у підприємства Донбасу1.

Суть трагедії українського народу, пов’язана з Першою світовою війною, полягає в тім, що війна перетворила українські землі на об’єкт експансії, арену воєнних дій, а їхніх жителів – на учасників братовбивчого протистояння, зумовила руйнацію народного господарства, посилення залежності від іноземного капіталу.

Домашнє завдання:

1.Підготуватись по розділу Перша Світова війна.
2.Дати характеристику визначних діячів Першої світової війни;
3.Основні втрати внаслідок Першої світової війни;
4.Тлумачиення і застосовує поняття і терміни: «військово-політичний блок», «гонка озброєнь», «мілітаризм», «шовінізм», «анексія».

Тема № 2©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.