Здавалка
Главная | Обратная связь

ХАРАКТЕР ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИСВІТ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХI – НА ПОЧАТКУ ХХI CТ.

· Друга світова війна (1939-1945) мала такі особливості:

-була наймасштабнішою в історії людства;

-свідомий і цілеспрямований терор проти мирного населення призвів до загибелі мільйонів громадян;

-вперше застосовано нові види озброєнь, зокрема атомну бомбу.

· Унаслідок Другої світової війни відбувалися такі перетворення:

-утворилася світова соціалістична система, до якої входили СРСР, Чехословаччина. Польща, Німецька демократична республіка, Угорщина, Болгарія , Румунія, Югославія, Албанія, а також Китай, В’єтнам, Північна Корея, Монголія;

-Німеччина, Італія, Японія вибули з числа великих держав;

-значно посилилася роль США та створених ними транснаціональних корпорацій та міжнародних інституцій (Міжнародний валютний фонд, Світовий банк);

- СРСР та США перетворилися на противників у суперництві за за світове лідерство; розпочалася «холодна війна» та гонка озброєнь;

- сформовані два військово-політичних блоки – НАТО і Варшавський договір;

-розпад колоніальної системи і виникнення нових держав Азії та Африки – так званих країн «третього світу»;

-розпочалося формування постіндустріліального суспільства, для якого характерні провідна роль науки. Освіти, сфери послуг;

-поширилися інтеграційні процеси: створено Євросоюз та інші міжнародні об’єднання;

-Суттєво змінилася роль жінки у суспільстві, яка стала брати активну участь в економічному і політичному житті країни;

· Основні тенденції суспільного розвитку другої половини ХХ-початку ХХI ст.:

-демократичний вибух- різке зростання кількості населення Землі з середини 1950-х років;

-загострення продовольчої проблеми;

-нераціональна, часом хижацька експлуатація природніх ресурсів; порушення екологічного балансу Землі;

-дипозиція у споживанні ресурсів на користь високорозвинених країн;

-значна міграція з бідних до багатіших і стабільніших держав, що стало наслідком поселення соціальної напружності у країнах, що приймають легальних і нелегальних емігрантів.

 

 

ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА (1939-1945 рр.)

Воєнні дії Другої світової війни відбулися на території Європи , Азії, Африки, Австралії, на всіх морях та океанах. У ній взяли участь 61 країна світу, в арміях яких воювало 110 млн осіб.

 

Причини Другої світової війни

· Версальська система постановила Німеччину в нерівноправне становище та обділяла Японію й Італію, тому ці країни прагнули пере поділу світу.

· Світова економічна криза 1929-1932 рр. сприяла встановленню та посиленню тоталітарних режимів, що проповідували націоналізм, расизм, мілітаризм.

· Політика умиротворення агресора, що ії проводила Велика Британія і Франція, та ізоляціонізм США;

· Підписання пакту Молотова-Ріббентропа (23.08. 1939) означало підтримку СРСР агресивних планів Німеччини.

Плани держав

Німеччина: -повернення територій, утрачених в наслідок Версальського договору;

-розширення «життєвого простору» для німецької нації до Уралу;

-завоювання нових клоній.

 

Італія: -розширення територій до розмерів колишньої римської імперії;

-завоювання Близького Сходу, Північної та Східної Африки.

Японія: -панування в Азії.

СРСР: -встановлення комуністичного режиму в усій Європі.

ХАРАКТЕР ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

  • Для держав Антикомінтернівського пакту- загарбницька з метою розширення власних територій, завоювання ринків збути та джерел сировини;
  • Для окупованих країн- визвольна;
  • Для СРСР – з 17.09.1939. по 22.06.1941. – загарбницька, з 22.06.1941 – визвольна.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.