Здавалка
Главная | Обратная связь

Форматування за допомогою табліць.

ЗАВДАННЯ

НА ВИКОНАННЯ ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ НА ДЕРЖАВНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ АТЕСТАЦІЮ

Учень Біжко Марина Володимірівна

групи __ОБ1-1__фах: оператор комп'ютерного набору

ТЕМА: _Форматування за допомогою таблиць

Робота допущена до захисту з оцінкою __________________ Керівник Чопова О.В.

Зміст письмової кваліфікаційної роботи:

Письмова кваліфікаційна робота складається з пояснювальної записки та графічної частини.

Оформлення пояснювальної записки.

Пояснювальна записка виконується в обсязі 25-30 сторінок формату А4 (210-297). Текст повинен бути надрукований з однієї сторони аркуша. Листи оформлюються відповідно вимогам стандартів до оформлення текстових документів. Листи повинні закріплюватися і оформлюватися у щільну теку з титульним листом.

Пояснювальна записка містить в собі розділи:

 

1. Форматування за допомогою таблиць

2. Список використаних джерел

 

Зміст і оформлення графічної частини.

Графічна частина письмової кваліфікаційної роботи виконується у вигляді електронної презентації та відповідно з вимогами стандартів.

Завдання по темі і видав керівник Чопова О.В. «23»грудня 2011р.

Термін виконання «_13_» 02 _2012р.

Робота здана на рецензування « » __________2012р. ____________________ (підпис)


Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України

Головне управління освіти і науки

Харківської облдержадміністрації

Центр професійно-технічної освіти №1 м.Харкова

ПИСЬМОВА РОБОТА НА

Державну кваліфікаційну атестацію

ТЕМА РОБОТИ:

Форматування за допомогою таблиць.

Виконала: Біжко Марина Володимірівна

Група: ОБ1-1

Перевірив:

Керівник ______________О.В. Чопова

Харків 2012 р.


Зміст роботи

1.Форматування за допомогою таблиць

1.1. Створення таблиць.

1.2. Редагування таблиць

1.3. Форматування таблиць.

1.4. Автоматичне форматування таблиць.

2. Список використаних джерел


Форматування за допомогою табліць.

 

Мета:

 

Набути навички створення заголовку таблиці.

 

Набути навички вирівнювання даних та заголовків в комірках таблиці по

горизонталі та вертикалі.

 

Набути навички макетування сторінки за допомогою таблиць.

 

Завдання :

 

В таблицю 12 практичного завдання №7 внести наступні дані:

 

"Країна" - в першу (об'єднану) комірку 1-ого стовпчика;

 

"Характеристики країни" - в другу (об'єднану) комірку 1-ого рядка;

 

"Населення" - в другу комірку 2-ого рядка;

 

"Площа" - в третю комірку 2-ого рядка;

 

назви країн та відповідні їм характеристики - в інші комірки.

 

Виконати над даними в комірках за допомогою дескрипторів та атрибутів

дії:

 

Заголовок таблиці утворити з комірок перших двох рядків таблиці.

 

Вирівняти дані в комірках таблиці по горизонталі:

 

за центром комірки в комірках рядків заголовку, окрім комірки

"Характеристики країни";

 

за шириною комірки в комірці заголовку "Характеристики країни";

 

за лівим краєм в комірках з назвами країн;

 

за правим краєм в комірках з числовими даними або за роздільником

дробової частини, якщо числові дані мають її.

 

Вирівняти дані в комірках таблиці по вертикалі:

 

за центром комірки в комірці з назвою 1-ої країни;

 

за верхнім краєм в комірці з назвою 2-ої країни;

 

за нижнім краєм в комірці з назвою 3-ої країни.

 

Модифікувати таблицю для макетування сторінки:

 

знищити рядки заголовків;

 

додати стовпчик, що буде містити зображення прапорів відповідних країн;

збільшити таблицю без рамки на весь екран;

 

підібрати ширину стовпчиків;

додати в комірки з числовими даними слова "населення", "площа" або більш

розгорнуту інформацію;

 

помістити в комірки зображення прапорів необхідних розмірів без рамки;

 

зробити список країн та зображення прапорів гіперпосиланнями на

відповідні ресурси.

 

Код документу, який відповідає усім вимогам даної роботи, має наступний

вигляд:

 

Країна Характеристики країни

Населення Площа

Україна 49 млн 1604245

Росія 180 млн 25077430

Молдова 40 млн 603452

Польща 60 млн 508435

Тема: Вставлення таблиць до текстового документу. Форматування таблиць.

Мета: сформувати в учнів поняття про вставлення таблиць до текстового документу. Навчити дітей форматувати таблиці.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: кодоскоп.

Наочність: плівки для кодоскопу.

Тривалість: 45 хвилин.

Література для учнів: Верлань А.Ф., Апатова Н.В. “Інформатика 10-11”

Література для вчителя: Симонович С. В. “Информатика базовый курс. Учебник для ВУЗов”; Симонович С. В. “Общая информатика 5-9 классы”; Макарова «Информатика 7-8 классы»; Макарова “Информатика 6-7 классы”.

 

План уроку:

 

I. Організаційна частина.(4 хв.)

(Заходжу до класу, вітаюсь, запитую хто черговий. Перевіряю відсутніх. Запитую яке було домашнє завдання, чи є такі учні які не виконали домашнього завдання?)

ІІ. Актуалізація опорних знань. (11 хв.)

1. Яку команду слід виконати для запуску редактора paint?

2. Запитую по панелі інструментів по таблиці.

3. Для чого призначена область малювання?

4. Як помістити малюнок в іншу програму?

ІІІ. Пояснення нового матеріалу. ( хв.)

Діти ви вже вмієте користуватися текстовим редактором для набору тексту. Вмієте редагувати текст. Робити з ним різні дії, вставляти малюнки, формули. Але ви також і знаєте, що для того щоб записати якісь дані, дуже важливі, і щоб вони весь час були “на очах”, то не зручно їх подавати у вигляді тексту. Зручніше користуватися таблицями. Тому давайте запишемо тему сьогоднішнього уроку: Створення та форматування таблиць. І також запишемо план сьогоднішнього

 

Отже, я ми вже говорили зручніше користуватися таблицями. Тому що дані представлені в табличній формі, відрізняються наглядністю. Таблиці завжди були невід’ємними атрибутами науково-технічної документації.

1.1.Створення таблиць.

Текстовий документ Microsoft Word володіє дивовижно гнучкими і потужними засобами створення таблиць як для друкованих. Так і для електронних документів.

Є три основні засоби створення таблиць.

Давайте запишемо:

? Кнопка Добавить таблицу на панелі інструментів Стандартная.

? Діалогове вікно Вставка таблицы (Таблица – Добавить - Таблица)

? Метод побудови таблиць Таблицы и границы (Таблица – Нарисовать таблицу).

? Кнопку Добавить таблицу використовують для створення простих таблиць невеликого розміру. Створювані таким чином таблиці можна в подальшому розвивати, по мірі необхідності збільшуючи в них кількість стрічок та стовпців командами меню Таблица – Добавить.

Команду Таблица – Добавить – Таблица використовують для створення більш складних таблиць. Вона відкриває діалогове вікно Вставка таблиці. Ось погляньте на екран, і ви побачите це вікно.

 

В цьому вікні Вставка таблицы, задають число стовпців та стрічок, а також ширину стовпців.

Якщо замість конкретного розміру задати параметр Авто, то ввімкнеться режим Автоподбор завдяки якому стовпці можуть класично формуватися у співвідношенні з існуючим змістом. Режим авто підбору задають так:

? Постоянная ширина – загальна ширина таблиці рівна ширині поля набору документа, а ширина кожного стовпця постійна і залежить від кількості стовпців (режим зручний для створення друкованих документів).

? По содержимому – ширина кожного стовпця пропорційна об’єму даних, що містяться в ньому, (режим зручний при створенні електронних документів, які поширюються в форматі текстового процесора).

? По ширине окна – спеціальний режим для таблиць, які розміщуються на Web – сторінках (кінцеве форматування таблиці відбувається не в момент її створення, а під час демонстрації).

Таблиці складної структури зручніше створювати методом “малювання”. Необхідні для цього елементи управління розміщені на панелі інструментів Таблицы и границы (відкривається командою Таблица – Нарисовать таблицу). Ось погляньте на екрані це вікно:

 

1.2.Редагування таблиць.

Говорячи про редагування таблиць, ми маємо на увазі не редагування їх змісту, а тільки редагування їх структури. Фактично редагування структури таблиць зводиться до слідуючи операцій. Давайте запишемо в зошиті:

? Добавлення заданої кількості стрічок

? Добавлення заданої кількості стовпців

? Видалення виділених комірок

? Злиття виділених комірок

? Розбиття виділених комірок

Комбінуючи вищесказані операції, можна на базі таблиць з простотою структурою створювати таблиці, які мають складну структуру. Засоби для виконання цих операцій знаходяться в меню Таблица, або доступні через контекстне меню виділених об’єктів.

1.3.Форматування таблиць.

При роботі з таблицями слід розрізняти форматування таблиць і форматування змісту. В першому випадку відбувається управління розмірами структурних елементів таблиці (комірок, стрічок, стовпців і т.д.), а в другому випадку – управління розміщенням змісту комірок.

Форматування таблиці можна виконати в командному або інтерактивному режимі. В командному режимі для цієї мети використовують діалогове вікно Свойства таблицы.

Його можна відкривати із контекстного меню таблиці, якщо клацнути в її рамках правою клавішею миші. Елементи управління вкладок діалогового вікна Свойства таблицы дозволяють:

? Задати метод вирівнювання таблиці відносно сторінки документа (Таблица – Свойства таблицы – Таблица - Выравнение).

? Задати метод взаємодії таблиці з текстом навколо неї. (Таблица – Свойства таблицы – Таблица -Обтекание).

? Визначити чи переобрати варіант оформлення внутрішніх і зовнішніх рамок таблиці, а також настроїти характер оформлення комірок (Таблица – Свойства таблицы – Таблица – Границы и заливка).

? Задати розміри внутрішніх полів в комірках і інтервали між комірками (Таблица – Свойства таблицы – Таблица - Параметры).

? Визначити параметри поточного стовпця або виділених стовпців (Таблица – Свойства таблицы – Столбец).

? Назначити параметри поточної комірки чи виділених комірок (Таблица – Свойства таблицы – Ячейка).

В інтерактивному режимі таблицю фор матують за допомогою маркерів, які з’являються при наведені вказівника миші на таблицю чи її елементи.

Введення і форматування змісту таблиці.

Виділення потрібної комірки для вводу тексту виконують за допомогою миші. Окрему комірку виділяють потрійним клацанням лівої кнопки миші. Переміщення між комірками виконується клавішею Tab (до наступної комірки), або комбінацією Shift +Tab (до попередньої комірки). Також можна для переміщення по комірках використовувати клавіші управління курсором.

Всі команди форматування тексту відносяться до виділеного елемента. Групи комірок виділяють методом протягування миші. Більшість команд, зв’язаних з форматуванням таблиці і об’єктів що в них знаходяться, можна виконати за допомогою панелі інструментів Форматирование.

 

1.4.Автоматичне форматування таблиць.

Автоматичне форматування таблиць виконують за допомогою вбудованого засобу Автоформат, який запускається командою Таблица – Автоформат. Набір запропонованих форматів представлений в списку Формат, а результат, одержаний при їх використанні – в полі Образец. Робота по форматуванню таблиці повністю автоматизована і зводиться до того, щоб вибрати представлений зразок найбільш, - відповідав запланованому результату.

ІІІ. Закріплення нового матеріалу.

1. скільки є методів створення таблиць?

2. для чого створюють таблиці в текстових документах?

3. які є методи створення таблиць?

4. яку команду використовують для створення більш складних таблиць?

5. що створюють методом “малювання”?

6. як можна редагувати таблицю?

7. як перейти від комірки до комірки?

8. як автоматично форматувати таблицю?

IV. Домашнє завдання.

1. Верлань А.Ф., Апатова Н.В. “Інформатика 10-11” §67.

2. Симонович С. В. “Информатика базовый курс.” Ст. 281-285.

Підсумки уроку.

На цьому уроці ми з вами навчилися вставляти таблиці до текстового редактора, і навчилися форматувати ці таблиці. Якщо в когось виникли якійсь запитання, то будь-ласка, запитуйте.

Дякую за увагу, урок закінчений. До побачення.


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.