Здавалка
Главная | Обратная связь

Травня 2016 року, м. Харків

ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Кафедра кримінального права

Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів

V ХАРКІВСЬКІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ЧИТАННЯ

травня 2016 року, м. Харків

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів «V Харківські кримінально-правові читання», яка відбудеться 12-13 травня 2016 рокуу Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

На конференції планується розглянути широке коло проблемних питань кримінального права, що стосуються Загальної та Особливої частин кримінального законодавства; теорії кримінального права і практики його застосування; історії розвитку кримінального права; національного кримінального права, зарубіжного та міжнародного.

Умови участі у конференції:

Для участі у конференції необхідно до 07 березня (включно)надіслати до оргкомітету одночасно:

заявку на участь у конференції (див. зразок);

відредаговані тези доповіді (див. вимоги до оформлення та зразок);

засвідчену рецензію наукового керівника або рекомендацію кафедри, якими обов’язково має підтверджуватися самостійність їх виконання автором.

Звертаємо Вашу увагу на те, що строки прийому заяв на участь та тез доповідей не можуть бути подовжені.До початку роботи конференції планується видання збірника матеріалів.

Вказані матеріали можна надати одним із двох способів:

1) безпосередньо подати на кафедру кримінального права (аудиторія 10, Центральний корпус Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 77, м. Харків). У цьому разі тези доповіді та супровідні матеріали подаються у роздрукованому виді і на електронному носії;

2) надіслати за електронною адресою chytannya2016@gmail.com(рецензія наукового керівника або рекомендація кафедри надсилається у відсканованому виді). У цьому разі свідченням отримання матеріалів є наша відповідь на Вашу електронну адресу.

 

Телефон для довідок: +380939221844, +380509820928 Катерина Новікова.

Фінансові питання

Організаційний внесок за участь у конференції не передбачений. Витрати, пов’язані з участю у конференції Університет не відшкодовує. Збірник тез зможуть отримати безкоштовно гості конференції, які візьмуть участь у її роботі. Усі інші учасники зможуть купити збірник тез за встановлену плату.


Реєстрація учасників розпочнеться 12 травня о 9.00 у Головному корпусі Університету за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 77.

Робота конференції триватиме 12 травня з 10 до 17 години та 13 травня з 10 до 13 години.

 

Вимоги до оформлення тез доповіді:

ü Мова: для учасників з України – українська; для учасників з інших країн – українська, англійська або російська.

ü текст, виконаний у Microsoft Word для Windows;

ü обсяг – до 4000 знаків включаючи пробіли (приблизно до 2,5 аркушів А4);

ü поля: верхнє, нижнє – 2; ліве – 3; праве – 1,5 см;

ü посилання та список джерел не подаються, просимо не використовувати таблиці, графіки, малюнки;

ü шрифт – Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5;

ü перший рядок – ініціали, прізвище (шрифт напівжирний);

ü другий (за необхідності – й третій) рядок – факультет/кафедра, курс, ВНЗ (шрифт курсив);

ü нижче великими літерами по центру назва доповіді (шрифт напівжирний);

ü У кінці тексту вказати дані про наукового керівника: П.І.Б., науковий ступінь, посада (шрифт курсив).

Не приймаються тези доповіді:

1) не з кримінального права;

2) які містять плагіат;

3) написані без дотримання встановлених вище вимог;

4) подані після встановленого строку.

Оргкомітет залишає за собою право перевірки кожної доповіді на плагіат, редагування та відхилення тез доповідей, зміст яких не відповідає рівню наукової конференції.

Зразок оформлення тез доповіді:

М. П. Іванчук,

Полтавський юридичний інститут, ІІ курс, Національний юридичний університет

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.