Здавалка
Главная | Обратная связь

Українська література

А клас

Складено за програмою: Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, внесеними у 2015 році). – К.:Видавничий дім «Освіта».

Підручник:

Навантаження:70 год. на рік, 2 год. на тиждень, резервний час 8 год.

 

Форми контролю І семестр ІІ семестр
Контрольні роботи у формі:
- Контрольного класного твору;
- Виконання інших завдань( тестів, відповідей на запитання тощо);
Уроки розвитку зв’язного мовлення
Уроки позакласного читання
Уроки літератури рідного краю

 

І семестр
Пор. №   Дата Зміст програмного матеріалу Примітки
Вступ
3.09 Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником, його особливість і значення. Функції мистецтва.  
Із пісенних скарбів
  4.09 Жанрово-тематичне розмаїття пісень (суспільно-побутові: козацькі, чумацькі, кріпацькі, рекрутські та солдатські, бурлацькі, наймитські й заробітчанські тощо). Ідейно-художнє багатство їх. Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. ТЛ: суспільно-побутові пісні. Вивчити напам'ять одну пісню (на вибір).    
10.09 Трагічний і героїчний пафос козацьких пісень. «Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір над водою». ТЛ: пафос твору.
11.09 Трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень. «Гомін, гомін по діброві», «Ой у степу криниченька».  
17.09 Коломийки. «Дозвілля молоді», «Жартівливі коломийки» - «перли розсипаного намиста». Особливість жанру і його життєвість. Будова, ритм коломийок. Життєствердний і гуморис­тичний пафос. ТЛ: коломийки.  
Про далекі минулі часи
18.09 Іван Франко. Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. «Захар Беркут». Історична основа повісті. ТЛ: історична повість.  
24.09 Змалювання у повісті героїчної боротьби русичів-українців проти монголо-татарських нападників.  
25.09 Патріотична ідея у творі. Уславлення сміливості, патріотизму, вірності в образах Макси­ма і Мирослави.  
1.10 Проблема вибору людини у вирішальній ситуації. Характеристика образів Захара Бер­кута і Тугара Вовка.  
2.10 Художні засоби, особливості мови повісті. Роль діалектизмів у творі. Значення повісті.  
8.10 Контрольна робота №1. « Із пісенних скарбів, коломийки, Іван Франко (розгорнуті відповіді на запитання).  
9.10 Урок літератури рідного краю №1. Творчість Анатолія Кичинського. Аналіз контрольної роботи №1.  
15.10 Урок виразного читання №1.Виразне читання уривка з повісті «Захар Беркут».  
16.10 Урок розвитку зв’язного мовлення №1.Складання коломийок.  
22.10 Тарас Шевченко. Повторення життєпису поета. Мотив усеперемагаючого життєлюб­ства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі («Мені тринадцятий минало...»).  
23.10 Ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності («Тополя»). ТЛ: балада, метаморфоза.  
5.11 «Заповіт» («Як умру, то поховайте...») - твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього. ТЛ: ідея. Вивчити напам’ять поезію «Як умру, то поховайте…»
6.11 Андрій Чайковський. Коротко про митця. «За сестрою». Відтворення історичних подій з позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет повісті. ТЛ: героїко-романтична повість, романтичний герой, композиція.  
12.11 Родина Судаків. Геройство і лицарська відвага Павлуся.  
13.11 Шляхетність, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків.  
19.11 Використання в повісті фольклорних мотивів, засобів (зокрема прийому гіперболізації).  
20.11 Контрольна робота №2. Тарас Шевченко, Андрій Чайковський (тестові завдання відкритої та закритої форми).  
26.11 Урок позакласного читання №1.Адріан Кащенко. «Над Кодацьким порогом». Аналіз контрольної роботи №2.  
27.11 Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять» - автобіографічна повість про дитинство. ТЛ: автобіографічний твір.  
3.12 Звичаї, традиції українців. Єдність світу природи і світу дитячої душі. Образ гусей-лебедів.  
4.12 Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика.  
10.12 Характеристика інших образів (діда, батьків, подружки Люби). Мова повісті. Роль худож­ніх засобів та елементів фольклору.  
11.12 Урок розвитку зв’язного мовлення №2.Створення каліграм про природу.  
17.12 Урок позакласного читання №2.Світ поезій Михайла Стельмаха.  
18.12 Контрольна робота №3. Письмовий твір на одну з тем: «Шанобливе ставлення до природи у повісті "Гуси-лебеді летять"», «Поетична розповідь про дитинство (за повістю "Гуси-ле­беді летять")», «Стародавні уявлення і вірування нашого народу в повісті "Гуси-лебеді летять"».  
24.12 Урок літератури рідного краю №2.Творчість Володимира Пузиренка . Аналіз контрольної роботи №3.  
25.12 Повторення вивченого. Захист власних проектів за вивченими творами.  
II семестр
Ти знаєш, що ти- людина...
    Григір Тютюнник. Цікавий епізод із дитинства письменника. Повість «Климко». Тема во­єнного лихоліття в повісті. Автобіографічна основа твору.  
    Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних.  
    Урок розвитку зв’язного мовлення №3.Усне переказування найбільш вражаючих епізодів із пові­сті з аргументацією свого вибору.  
    Ідея самопожертви. Характеристика образу Климка.  
    Художні особливості твору. Мова персонажів як засіб характеристики їх. ТЛ: художня деталь.  
    Урок позакласного читання №3.Григір Тютюнник. «Вогник далеко в степу».  
    Олекса Стороженко. Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Оповідан­ня «Скарб», морально-етичні проблеми твору.  
    Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб - узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.  
    Богдан Лепкий. Коротко про письменника. «Мишка (Казка для дітей: для малих і вели­ких)». Актуальні морально-етичні питання у творі, проблема збереження загальнолюд­ських цінностей. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.  
    Ліна Костенко. Коротко про письменницю. Уявне, фантастичне і реальне в її поезіях. «Дощ полив...».  
    Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту в «Кольорових мишах». Умовна, вигадана ситуація. Образ особливої дівчинки Анни.  
    Розгорнута притчева метафора про глибоке духовне наповнення людини - її «крила­тість», що проявляється індивідуально. Духовне багатство - найбільший скарб у житті («Чайка на крижині», «Крила»).  
    Контрольна робота №4. Григір Тютюнник, Олекса Стороженко, Богдан Лепкий, Ліна Костен ко (розгорнуті відповіді на запитання).  
    Аналіз контрольної роботи №4, робота над помилками. Василь Симоненко - «лицар на білому коні» в українській літературі. «Лебеді материнства». Фольклорна основа поезії. Символічний зміст образу лебедів, романтичний па­фос твору.  
    Загальнолюдські цінності та ідеї у вірші «Ти знаєш, що ти - людина?». Романтичний порив, прагнення пошуку, відкриттів і самовідкриттів у поезії «Гей, нові Колумби й Магеллани». Вивчити напам'ять одну по­езію (на вибір).
    Урок виразного читання №2.Конкурс на найкращого читця поезій Ліни Костенко й Василя Симоненка.
      Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських». Казкове й ре­алістичне в повісті-казці, час теперішній і минулий у ній.  
    Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожного.  
    Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині. Образи дітей і дорослих, аналіз їхніх учинків.  
    Роль у творі художніх засобів. Символічне значення образів старовинної шафи та чарів­них коралів.  
    Урок позакласного читання №4.Степан Васильченко. «Приблуда».  
    Любов Пономаренко. «Гер переможений». Загальнолюдська ідея гуманізму й толерантності. Особливості художніх засобів новели (роль деталей, поєднання різних часових площин тощо). ТЛ: новела.  
    Контрольна робота №5.Василь Симоненко, Марина Павленко, Любов Пономаренко (різнорівневі завдання).  
Ми – українці
      Україна періоду Другої світової війни, діяльність українських патріотів. Олег Ольжич - поет національного героїзму. Заклик іти за велінням свого серця, жити повнокровним життям у вірші «Господь багатий нас благословив». Аналіз контрольної роботи №5, робота над помилками. Вивчити напам'ять одну по­езію (на вибір).
    Проблема людської волі в поезії «Захочеш - і будеш...» (із циклу «Незнаному воякові»).  
    Лицар духу українського народу Олена Теліга. Вірш «Сучасникам» як моральний заповіт нащадкам.  
    Ідея оптимізму і життєлюбства в художньому слові. Поезії «Радість», «Пломінний день».  
    Олександр Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Повість про пригоди українського силача.  
    Іван Сила (Іван Фірцак) - утілення непереможного духу українського народу, його до­броти й щирості.    
    Морально-етична проблематика твору: добро і зло, справжня дружба і любов, чесність і підступність.  
    Урок розвитку зв’язного мовлення №4. Створення власної історії з головним героєм повісті Іваном Силою (письмово).  
    Андрій Малишко. Відомий український поет, його пісні, що стали народними. Оспівування любові до матері, її щирих почуттів до своєї дитини («Пісня про рушник»).  
    Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності у вірші «Чому, сказати, й сам не знаю...». Вивчити напам'ять одну по­езію (на вибір).
    Ліризм поезій Андрія Малишка. Оспівування ролі вчителя у навчанні та вихованні дітей у вірші «Вчителька».
    Контрольна робота №4. Письмовий твір на одну з тем: «Ідея патріотичного оптимізму та життєлюбства у творах Олега Ольжича й Олени Теліги», «Богатир Карпат Іван Сила», «Пісенно-поетична творчість Андрія Малишка».    
    Урок літератури рідного краю №3.Творчість Бориса Лавреньова. Аналіз контрольної роботи №4, робота над помилками.    
    Урок літератури рідного краю №4.Творчість Алевтини Дрозд.  
    Підсумковий урок-бесіда про твори, що вивчалися впродовж року й викликали найбіль­ше зацікавлення. Семестрове та річне оцінювання.  
                 

 

Б клас

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.