Здавалка
Главная | Обратная связь

Стаття 79. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови(Назва статті 79 в редакції Закону N 806-VI від 25.12.2008)

1. Повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі: (Абзац перший частини першої статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом N 806-VI від 25.12.2008)

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про
складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

2. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

3. Повноваження сільського, селищного, міського голови за наявності підстав, передбачених частиною другою цієї статті, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від
загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови визначається законом про місцеві референдуми.

(Частина третя статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом N 806-VI від 25.12.2008) (Щодо конституційності положень частини третьої статті 79 див.
Рішення Конституційного Суду N 1-рп/2000 від 09.02.2000)

4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови приймається сільською, селищною, міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають
право голосу.

5. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського, селищного, міського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільського, селищного, міського
голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського, селищного, міського голови може порушуватись перед Верховною Радою України відповідною сільською, селищною, міською радою, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.

6. Порядок проведення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови визначається законом про вибори.

7. Повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у частині другій цієї статті, - з дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень;

3) у випадку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті, - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах.

(Частина сьома статті 79 в редакції Закону N 806-VI від 25.12.2008)

(Частину восьму статті 79 виключено на підставі Закону N 806-VI від 25.12.2008)

(Офіційне тлумачення положень статті 79 див. в Рішенні Конституційного Суду N 21-рп/2003 від 25.12.2003)

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.