Здавалка
Главная | Обратная связь

Комітет Регіонів (КР)Загальна характеристика:

· створено у 1958 р. для надання Раді та Комісії консультативної допомоги;

· складається з 222 членів, які представляють регіональні та місцеві органи держав-членів ЄС;

· відображаючи інтереси регіонів на європейському рівні, КР поширює свої консультативні повноваження на:

¨ соціальну,

¨ екологічну політику,

¨ на питання, пов'язані із забезпеченням зайнятості.

Суд аудиторів

Загальна характеристика:

Ø створений в 1975 р. для фінансового контролю (ще називають Рахунковою Палатою, Палатою Аудиторів), розпочав свою діяльність у 1977 р;

Ø склад -с 15 членів, фахівців зовнішнього аудиту чи тих, хто має спеціальну кваліфікацію для цієї посади;

Ø обираються Радою (в тому числі й на повторний термін) на шість років одноголосним рішенням та після консультацій з Європарламентом.

 

Банківська система ЄС

Структура:

 

    Система банків ЄС          
                           
             
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)   Європейська система центральних банків (ЄСЦБ)
               
                   
      Європейський центральний банк (ЄЦБ)   Національні центральні банки держав-членів ЄС

Загальна характеристика:

Головне завдання ЄІБ (заснований у 1957 р.) - сприяння розвитку збалансованого та сталого спільного ринку в інтересах Співтовариства як за допомогою ресурсів міжнародного ринку капіталів, так і власних ресурсів.

Банк надає позички та гарантії, насамперед, у проекти, спрямовані:

1) на розвиток слаборозвинутих регіонів;

2) на модернізацію економіки країн-членів ЄС;

3) на підтримку великих проектів, що не можуть повністю фінансуватися однією державою-членом.

Головна мета ЄЦБ (заснований у 1998 р.) - забезпечення цінової стабільності та підтримка загальної економічної політики ЄС.

ЄСЦБ утворена в рамках Економічного і валютного союзу в 1998 р. Складається з ЄЦБ та національних центральних банків держав-членів ЄС.

Основні завдання ЄСЦБ:

ü визначати та здійснювати валютну політику ЄС;

ü проводити відповідні операції з іноземною валютою;

ü підтримувати та регулювати офіційні іноземні валютні резерви держав-членів;

ü сприяти налагодженому функціонуванню платіжної системи.

 

Омбудсмен

Функції Омбудсмена:

Ø контролює діяльність адміністративних служб ЄС;

Ø розглядає скарги від громадян ЄС або інших громадян, що знаходяться під юрисдикцією ЄС;

Ø обирається Європарламентом на термін дії самого парламенту;

Ø має особливий статус, що передбачає його незалежність;

Ø може проводити за власною ініціативою перевірки, слідство;

Ø направляє свої доповіді і пропозиції інституціям;

Ø щорічно представляє Європарламенту доповідь з проблем прав людини.

 

Європол

Конвенція про створення Європолу(Європейського поліцейського відомства) підписана 26 липня 1995 р., а 1 жовтня 1998 р. вона набрала чинності.

Мета діяльності Європолу:

· запобігання і боротьба з тероризмом,

· незаконною торгівлею наркотиками та

· іншими вадами організованої злочинності.

Завдання Європолу:

o поліпшення ефективності діяльності правоохоронних служб держав-членів ЄС;

o сприяння оперативній співпраці між ними.

Список рекомендованої літератури:

1. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: Навчальний посібник.‑ К.: “К.І.С.”, 2004. – 260 с.

2. Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права: Навчальний посібник. / Упорядник – Ін-т євр. політики, Берлін. За наук. ред. В.П’ятницького. – Вид – во “Заповіт”. – 368 с.

3. Володимир Посельський. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – К.: Смолоскип, 2002. – 168 с.

4. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. – 448 с.

5. Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу: Навч. посіб. / Пер. З англ. – К.: Т – во “Знання”, КОО, 2002. – 381 с. (Європейське право).©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.