Здавалка
Главная | Обратная связь

Шифр згідно МКБ-10: І-64 Інсульт, що не уточнений як крововилив або інфарктУНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ

ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

МОЗКОВИЙ ІНСУЛЬТ

 


СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

 

АГ Артеріальна гіпертензія
AСК Ацетилсаліцилова кислота
АТ Артеріальний тиск
ВМК Внутрішньомозковий крововилив
ГПМК Гостре порушення мозкового кровообігу
ГІ Геморагічний інсульт
ЕКГ Електрокардіографія
ЗОЗ Заклад охорони здоров’я
ІАПФ Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту
ІІ Ішемічний інсульт
КН Клінічні настанови
ЛПМД Локальний протокол медичної допомоги
МІ Мозковий інсульт
МРТ Магнітна резонансна томографія
НПЗЗ Нестероїдні протизапальні засоби
ПІС Палата інтенсивного спостереження
рТАП Рекомбінантний тканинний активатор плазміногену
РКВ Результати клінічних випробувань
сТЛТ Системна тромболітична терапія
СКТ Спіральна комп’ютерна томографія
Т тіла Температура тіла
УЗД Ультразвукова доплерографія
УКПМД Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги
УОЗ Управління охорони здоров’я
ЦД Цукровий діабет
ЦТЛТ Центр тромболітичного лікування
ШКТ Шлунково-кишковий тракт
ШМД Швидка медична допомога
ШВЛ Штучна вентиляція легень
ЧСС Частота серцевих скорочень
NIHSSS Шкала тяжкості інсульту інститутів здоров’я США
SaO2 Насичення гемоглобіну киснем (%)
NB Важливо!

 

І. Паспортна частина

1.1. Діагноз: Інсульт

Шифр згідно МКБ-10: І-64 Інсульт, що не уточнений як крововилив або інфаркт

1.3. Протокол призначений для бригад екстрено (швидкої) медичної допомоги.

1.4. Мета протоколу: оптимізація надання медичної допомоги пацієнтам з гострим порушенням мозкового кровообігу.

1.5. Дата складання – грудень 2013 р.

1.6. Дата перегляду протоколу – грудень 2015 р.

1.7. Розробники:

Хобзей М.К. Голова мультидисциплінарної робочої групи, директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, д.мед.н.
Юрченко В.Д. Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Медицина невідкладних станів», директор Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України»
Близнюк М.Д. Заступник директора Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України»
Сличко І.Й. Науковий співробітник Державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України»

Методичний супровід та інформаційне забезпечення:

 

Ліщишина О.М. Директор Департаменту стандартизації медичних послуг Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України», к.мед.н, ст.н.с.
Горох Є.Л. Начальник Відділу якості медичної допомоги та інформаційних технологій Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України», к.тех.н.
Мельник Є.О. Начальник Відділу доказової медицини Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України»
Шилкіна О.О. Начальник Відділу методичного забезпечення новітніх технологій у сфері охорони здоров’я Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України»

 

Адреса для листування: Департамент стандартизації медичних послуг Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України», м. Київ. Електронна адреса: medstandards@dec.gov.ua.

Електронну версію документу можна завантажити на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я: http://www.moz.gov.ua та на http://www.dec.gov.ua

Рецензенти:

Малиш І.Р. Завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії КМКЛ ШМД, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, д.мед.н., професор
Печиборщ В.П. Завідувач відділу наукових проблем організації та управління медичною допомогою при надзвичайних ситуаціях, к.мед.н.
Курділь Н.В. Доцент кафедри Військової токсикології, радіології та медичного захисту УВМА, к.мед.н.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.