Здавалка
Главная | Обратная связь

Основні податки та обов’язкові платежі до бюджету та позабюджетних фондів для суб’єктів підприємницької діяльності

Таблиця

 

Податок (платіж) Ставка податку (с.п.)\ ставки збору (с.з) Об’єкт оподаткування Термін сплати Термін подання розрахунків Облік нарахування
Основні загальнодержавні податки та збори
ПДВ   С.п. 20% Операції з поставки товарів, робіт, послуг, вивезення (ввезення, пересилання) товарів Операції з поставки товарів, робіт, послуг, вивезення (ввезення, пересилання) товарів на митній території України Протягом 10 днів після подання місячної Декларації, протягом 10 днів після подання квартальної декларації Дт643, 70, 71, 74, 31 – Кт 641/ пдв; Кт 63, 685, 377, 684, 644 –Дт 641/пдв
Акцизний збір Диференційовані с.з. на підакцизні товари Обороти з реалізації підакцизних товарів (для виробників), митна вартість (для імпортерів) Обороти з реалізації підакцизних товарів (для виробників), митна вартість (для імпортерів) Суми податку перераховуються до бюджету виробниками підакцизних товарів (продукції) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період. Суми податку з алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, сплачуються при придбанні марок акцизного податку. Підприємства, які виробляють вина виноградні з додаванням спирту та міцні, вермути, інші зброджені напої з додаванням спирту, суміші із зброджених напоїв з додаванням спирту, суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями з додаванням спирту, сплачують податок при придбанні марок акцизного податку на суму, розраховану із ставок податку на готову продукцію, вироблену з виноматеріалів чи сусла, при виробництві яких використовується спирт етиловий. Власник готової продукції, виробленої з давальницької сировини, сплачує податок виробнику (переробнику) не пізніше дати відвантаження готової продукції такому власнику або за його дорученням іншій особі. Умовою відвантаження виробником готової продукції, виробленої з давальницької сировини, його замовнику або за його дорученням іншій особі є документальне підтвердження банківської установи про перерахування відповідної суми податку на поточний рахунок виробника. Податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) сплачується платниками податку до або в день подання митної декларації. У разі ввезення маркованої підакцизної продукції на митну територію України податок сплачується під час придбання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання митної декларації. Дт 701, 702 - Кт 641/акц
Податок на прибуток З 1.04. 2011р. до кінця 2011р. с.п. базова 23%; з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. – 21%; з 01.01.2013 р. по. 31.12.2013 р. – 19%; з 01.01.2014 р. - 16%. Оподаткований оборот: Доходи (Д) –Витрати (В), де: Д=Д операційні + Д інші; В = Собівартість реалізації – В операційні – В інші Прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, визначених згідно зі статтями 135 - 137 Кодексу, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначених згідно зі статтями 138 - 143 Кодексу, з урахуванням правил, встановлених статтею 152 Кодексу; 134.1.2. дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню згідно зі статтею 160 Кодексу, з джерелом походження з України. Сплата податку протягом 10 днів після граничного терміну подання квартальної декларації Дт 981, 17-Кт 641/приб
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу   Ставка збору залежить від виду транспортного засобу, об’єму циліндрів двигуна, від потужності двигуна, довжини корпусу судна, злітної маси тощо Транспортні засоби: - колісні транспортні засоби, крім: а) транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, оборони і військового будівництва; б) транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за військовими формуваннями головного органу в системі центральних органів виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному таким головним органом; в) транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за підрозділами служби цивільного захисту, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення; г) транспортних засобів вантажних, самохідних, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані ґ) транспортних засобів швидкої медичної допомоги; д) машин і механізмів для сільськогосподарських робіт; е) причепів (напівпричепів); є) мопедів; ж) велосипедів; - судна, зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у Судновій книзі України; - літаки і вертольоти, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі державних повітряних суден України, крім: а) літаків і вертольотів Збройних Сил України; б) літаків і вертольотів головного органу у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення, а також органів управління та сил цивільного захисту, що виконують завдання цивільного захисту. База оподаткування визначається: - за об'ємом циліндрів двигуна в куб. сантиметрах; - за потужністю двигуна в кВт; - за довжиною корпусу судна в сантиметрах; - за максимальною злітною масою. Збір сплачується фізичними та юридичними особами перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів Юридичні особи в десятиденний строк після першої реєстрації в Україні транспортних засобів подають відповідному органу державної податкової служби за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації транспортного засобу розрахунок суми збору за такі транспортні засоби за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу Дт92 - Кт 641/трансп
Екологічний податок С.п. залежить від виду забруднюючої речовини, класу небезпечності тощо. Об'єктом та базою оподаткування є обсяги та види (категорія) забруднюючих речовин (відходів) Сплата податку протягом 10 днів після граничного терміну подання квартальної декларації Декларація - протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу Дт92 - Кт 641/екол
Податок на доходи фізичних осіб Основна с.п. 15 % бази оподаткування   Об'єктом оподаткування є: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені Кодексом для місячного податкового періоду. Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання). Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.   У строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу (40 днів після закінчення кварталу), податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (форма 1-ДФ) до органу державної податкової служби за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається   Платник податку (фізична особа) зобов'язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (до 1 травня року, що настає за звітним) Дт661 - Кт 641/дох
Плата за землю С.п. за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено – 1% від їх нормативної грошової оцінки; с.п. за 1га сільськогосподарських угідь встановлюються диференційовано у відсотках від їх нормативної грошової оцінки; с.п. за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлено диференційовано в грн. за 1 кв.м. із застосуванням коефіцієнтів Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності.   Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями Дт92 - Кт 641/зем
Збір за користування радіочастотним ресурсом України Залежить від виду радіозв’язку і діапазону радіочастот і варіюється від 0,36 до 1 733,26 грн за 1 МГц смуги радіочастот на місяць Ширина смуги радіочастот Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації (не пізніше10 днів по закінченню граничного терміну подання звітності) Розрахунки збору подаються платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації (протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця) Дт92 - Кт 641/част
Збір за спеціальне використання води В розрізі галузей с.з. диференційовано в грн. за одиницю обсягу використаної (експлуатованої) води. Фактичний обсяг використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання. Сплата податку протягом 10 днів після граничного терміну подання квартальної декларації Податкові декларації збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для квартального податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації. (протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу) Дт92 - Кт 641/вод
Фіксований сільськогосподарський податок С.п. диференційована в залежності від категорії (типу) земель, їх розташування. Площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди. Сплата податку проводиться щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця, у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах: а) у I кварталі - 10 відсотків; б) у II кварталі - 10 відсотків; в) у III кварталі - 50 відсотків; г) у IV кварталі - 30 відсотків Базовий податковий (звітний) рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року Сільськогосподарські товаровиробники самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу.   Дт92 - Кт 641/фсп
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства С.з. 1,5 % Виручка - товарооборот, одержаний на всіх етапах реалізації в оптово-роздрібній торговельній мережі та мережі громадського харчування алкогольних напоїв та пива, у тому числі за операціями, що не передбачають оплати у грошовій формі. Сплачують щомісяця у строки, визначені законом для місячного звітного періоду (не пізніше 10 днів граничного терміну подання звітності) Подають у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, (протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця) Дт92 - Кт 641/виногр
Мито Диференц. ставки Митна вартість    
Основні місцеві податки та збори
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки С.п. встановлюються органами місцевого самоврядування у % від мінімальної заробітної плати за 1 кв. м житлової площі об'єкта житлової нерухомості   Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості.   Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується: а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.   Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року .Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року   Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію
Єдиний податок 10%-для неплатників ПДВ;6%-для платників ПДВ (для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб – від 20 до 200 грн) Виручка від реалізації без ПДВ та акцизного збору Суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи сплачують єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця на окремий рахунок відділень Державного казначейства України За результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період (квартал) суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи подають до органу державної податкової служби до 20 числа місяця, що наступає за звітним (податковим) періодом, розрахунки про сплату єдиного податку, а також платіжні доручення на сплату єдиного податку за звітний період з позначкою банку про зарахування коштів (при цьому сплата податку за останній місяць кварталу здійснюється не пізніше 19 числа)   Приватні підприємці на єдиному податку протягом п’яти днів після закінчення звітного періоду (кварталу) подають звіт встановленої форми Дт92 - Кт 641/є.п.
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності С.з встановлюються органами місцевого самоврядування в розрахунку на календарний місяць диференційовано від виду діяльності.     Провадження певних видів підприємницької діяльності: торговельної, надання платних послуг, торгівлі валютними цінностями, діяльності у сфері розваг. При цьому суб'єкти господарювання, їх відокремлені підрозділи отримують в установленому порядку торгові патенти а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності; б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю; в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу Не передбачено Дт92 - Кт 641/підпр.
Збір за місця для паркування транспортних засобів С.з встановлюються за кожний день паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. м площі відведеної земельної ділянки. у розмірі від 0,03 до 0,15% мінімальної заробітної плати Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, спеціально відведена для забезпечення паркування, комунальні гаражі, стоянки, паркінги Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду. (не пізніше 10 днів по закінченню граничного терміну подання звітності) Протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу Дт23 - Кт 641/парк
Туристичний збір С.з. диференційована від 0,5 до 1 % до бази справляння збору. Вартість періоду проживання (ночівлі) в готелях, кемпінгах, мотелях, гуртожитках для приїжджих та інших закладах готельного типу, санаторно-курортних закладах за вирахуванням податку на додану вартість. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу (не пізніше 10 днів по закінченню граничного терміну подання звітності) Протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу Дт23 - Кт 641/гот

· Максимальна величина доходу, з якого сплачується єдиний соціальний внесок у 2011 році: 01.01.2011 – 31.03.2011 р. – 14115 грн., 01.04.2011 – 30.09.2011 р. – 14400 грн., 01.10.2011 – 30.11.11 р. – 14775 грн., 01.12.2011 – 31.12.2011 р. – 15060 грн.

· мінімальна заробітна плата з 01.01.2011р. – 31.03.2011 р. - 941 грн., з 01.04.2011р. – 30.09.2011 р. – 960 грн., з 01.10.2011р. – 30.11.2011 р. – 985грн., з 01.12.2011р. – 31.12.2011 р. – 1004 грн.

· у 2011 році розмір податкової соціальної пільги (100%) – 470,50 грн., розмір податкової соціальної пільги (150%) – 705.75 грн., розмір податкової соціальної пільги (200%) – 941 грн.. Граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги – 1320 грн.

· прожитковий мінімум на працездатну особу – з 01.01.2011 – 31.03.2011 – 941 грн., з 01.04.2011 – 30.09.2011 – 960 грн., з 01.10.2011 – 30.11.2011 р. – 985 грн., з 01.12.2011 – 31.12.2011 р. – 1004 грн.

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.