Здавалка
Главная | Обратная связь

Оформлення курсової роботиРобота оформлюється згідно з вимогами до дипломних та курсових робіт, які подані в додатку В та методичних вказівках [1]. Креслення виконується на міліметрівці або на аркушах ватману А4, як додатки до роботи. Усі аркуші повинні бути скріплені та пронумеровані.

Додаток Б

Графік розподілу капіталовкладень (базовий)

№ п/п Види робіт Тривалість Собівартість Інтенсивність засвоєння Робочі місяці, дні Трудомісткість Кількість виконавців
Січень Лютий
               
Підготовчий період q1 =1   N1 =10            
Земляні роботи 8,5 1,42                   q2 =1,42   N2 =2
Улаштування фундаментів 36,6 2,61                   q3 =2,61     N3 =10
Графік розподілу капіталовкладень по періодам будівництва  
 
 


1,0

4,03 2,61 Σθі  
                                               

Примітка.Графік розподілу капіталовкладень розроблюється на основі базового календарного плану без урахувань обмежень інвестора (замовника).При узгоджені календарного плану з інвестором, або при тендерних торгах необхідно буде урахувати вимоги інвестора (замовника), підрядчика і графік фінансування інвестора, так аби собівартість БМР була найнижчою при повному урахуванні графіка фінансування.

 

Додаток В

Форма № Н-6.01

 

Міністерство освіти та науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Харківський НАЦІОНАЛЬНИЙ університет

Будівництва та архітектури

(ХНУБА)

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Управління будівництвом»

на тему: Управління будівництвом в умовах фінансових обмежень

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

м. Харків – 2013рік

Література

1. Дикман Д. Т. Организация строительного производства.-М.: АВС, 2003.

2.Дружинин А.В., Евтушенко В.А. Снижение себестоимости в строительстве. -К.: Будівельник,1989.

3. Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование.-М.: Высш. Шк.,1989.

4. Державні будівельні норми України. Організація будівельного виробництва. ДБН А.3.1-5-96.-К.:Держбуд України, 1996.

5. Гаевой А.Ф., Усик С.А. Курсовое и дипломное проектирование промышленных и гражданских зданий.-Л.: Стройиздат. Ленинградское отделение. 1987.

6. Ушацький С.А. та інш. Організація будівництва.-К.: „Кондор”, 2007.

7. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ (ДБН А.3.1.5-96 «Организация строительного производства». Часть 1 и 2. АП НИИСП.-Киев,1997.

8. Дружинин А.В., Давиденко О.А. Методичні вказівки до комп'ютерного проектування організації та управління будівництвом на основі програми MS Project. Харків. ХДТУБА, 2002.

9. Соломенцев М.Н. Организация строительного производства. Часть 1 и 2. Учебно-методическое пособие. –Харьков.- ХГТУСА, 1999.

10. Методичні вказівки до оформлення курсових та дипломних проектів. Харків ХДТУБА, 2000.

11. Правила визначення вартості будівництва. ДБН. Д 1.1-1-2000 зі змінами станомна 01.05.2008 року. –К: «Іппроект»/Збірник «Ціноутворення в будівництві», №6.- 2003,№3-2008, 6-2009.

12. ДБН Д.2.2-99. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (РЕКН). Київ: Держбуд України, 1999.

13. ДБН Д.2.7-2000. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів (РКНЕМ). –Київ: Держбуд України, 2000.

14.Макет кошторисної документації.-К.:«Іппроект»/Збірник «Ціноутворення в будівництві», №7.- 2002.

15.Кирнев А.Д. Организация строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование.–Ростов на дону: »Феникс»,2006.

16. ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення , погодження та затвердженняпроектної документації. – К.: ДержкомбудархУкраїни, 2004.

 


Додаток А

Розрахунок фактичної собівартості робіт Таблиця А.1

№ п/п Найменування видів робіт Одиниця виміру Об'єм робіт Залежність прямих витрат від часу і об'ємів робіт   Тривалість робіт, дні (ti) Трудоміст-кість робіт Нормативна тривалість роботи Nmin / Nmax Фактична змінність робіт в день
А В С
Підготовчий період у.о. - t=------- N * B 10/10
Планування майданчика грубе, бульдозером м3 8,74 34,218- 424,013*tод+2893,522* t2од--5938,06* t3од+4183,267* *t4од - / 16,2 1/3
Розробка грунту екскаватором з вантаженням у машини м3 2,86 3579,191-548,681*tод+46,321* t2од-1,176* t3од+0,010249* *t4од 15,5/34,7 1/4 1¸2
Розробка грунту вручну з переміщенням грунту тра-нспортером м3 0,25 1467,947-254,259*tод+24,253* t2од-0,696* t3од+0,00685 *t4од 113/10,5 2/ 1¸2

 

Продовження таблиці А.1

Улаштування монолітних фундаментів, V до 5 м3 м3 1,65 39103,59-579,886*tод+13,789* t2од-0,099* t3од+0,00024206* *t4од 517/ - 5/ 20 1¸2
Обмазувальна гідроізоляція фундаментів бітумом за 2 рази м2 4,1 708,348-317,592*tод+155,269* t2од-22,828* t3од+1,15214* *t4од 33,6 5/ 10
Монтаж колон прямокутного перетину Р до 8т шт 0,41 33610,15-1897,44*tод+97,143* t2од-1,496* t3од+0,0079049* *t4од 5/
Монтаж підкранових балок, l= 12000 шт 0,36 48943,61-1132,45*tод+24,334* t2од-0,157* t3од+0,00034881* *t4од 5/
Монтаж з/б кроквяних ферм , l= 24000 шт 0,22 40477,08-1850,2*tод+91,173* *t2од-1,351* t3од+0,0068732* *t4од 5/
Монтаж плит покриття розміром 12000*1500 шт 5,76 24507,96-1442,04* *tод+113,296*t2од-2,677* *t3од+0,021711016 *t4од 5/
Цегляна кладка зовнішніх стін м3 642,763-1592,21* *tод+10403,12*t2од-20440,7* *t3од+13787,3829 *t4од 4,23 2/ 1¸2

 

Продовження таблиці А.1

Цегляна кладка внутрішніх перегородок м3 271,337-1637,62* *tод+11627,53*t2од-24827,4* *t3од+18198,232 *t4од 2/ 1¸2
Улаштування покрівлі, 3 шт., склоруберойду м2 51,8 4008,51-785,2*tод+1037,999* t2од-412,671* t3од+56,3218* *t4од 37,6 6/
Улаштування утеплення з мінераловатних плит м2 51,8 2374,122-869,297*tод+ +1211,472* t2од-507,643* *t3од+73,014327 *t4од 42,5 6/
Улаштування цементної стяжки   м2 51,8 879,439-865,697*tод+ +923,102* t2од-296,04* *t3од+32,59394 *t4од 14,3 6/
Скління віконних блоків м2 5,99 3072,017-451,016*tод+84,434* *t2од-4,753* t3од+0,091846* *t4од 45,3 2/6
Монтаж віконних блоків, воріт м2 6,42 17290,74-1383,66*tод+ +358,283*t2од-27,899* *t3од+0,745790633*t4од 5/
Вапняна побілка з підготовкою з/б конструкцій м2 111,7 153,288-432,615*tод+ +931,821*t2од-604,109* *t3од+134,52639*t4од 4,6 2/

Продовження таблиці А.1

Штукатурні роботи м2 3,12 2091,364-904,968*tод+ +266,814*t2од-23,657* *t3од+0,720031155*t4од 2/
Масляне фарбування вікон та воріт м2 9,42 190,796-389,731*tод+ +2716,164*t2од-5692,69* *t3од+4095,733*t4од 42,6 2/
Ущільнення грунту підлоги м2 51,8 293,872-1110,14*tод+ +4958,683*t2од-6660,77* *t3од+3071,389*t4од 7,19 2/
Улаштування бетонної підготовки м3 5,18 16876,85-1247,64*tод+ +312,761*t2од-23,578* *t3од+0,6101742*t4од 2/
Улаштування підлоги з асфальтобетону м2 51,8 1050,349-744,142*tод+ +761,72*t2од-234,479* *t3од+24,778015*t4од 30,9 2/
Пусконалагод-жувальні роботи і здача об'єкта замовнику у.о.   t =---------- 250*5       1¸2

Фактична трудомісткість ( стовпець 10): θі=Ni * tф*8 *Азм

ti

Тривалість виконання одиниці об'єму робіт: tод=--------

Vi


Навчальне видання©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.