Здавалка
Главная | Обратная связь

Управлінська стратегія

1. … - це система організаційних рішень, які забезпечують реалізацію місії і цілей фірми.

а) тактика

б) контроль

в) управлінська структура

г) управлінська стратегія

2. Система організаційних рішень, які забезпечують реалізацію місії і цілей фірми – це

а) повноваження

б) управлінська стратегія

в) тактика

г) контроль

3. … – це сукупність управлінських рішень, які відображають найкращий варіант реалізації стратегії на середньому та низовому рівнях управління.

а) організаційна структура

б) тактика

в) управлінська стратегія

г) розпорядження

4. Сукупність управлінських рішень, які відображають найкращий варіант реалізації стратегії на середньому та низовому рівнях управління – це

а) розпорядження

б) організаційна структура

в) тактика

г) управлінська стратегія

5. Який з названих елементів не входить до стратегії

а) система цілей

б) правила здійснення управлінських дій

в) забезпечення ресурсами

г) пріоритети розподілу ресурсів

6. Який вид стратегії відображає способи здійснення місії організації

а) генеральні

б) функціональні

в) спеціальні

г) немає правильної відповіді

7. Які стратегії розробляються окремо для функціональних підрозділів

а) генеральні

б) функціональні

в) спеціальні

г) немає правильної відповіді

8. Який вид стратегії розробляється на випадок надзвичайних ситуацій

а) генеральні

б) функціональні

в) спеціальні

г) немає правильної відповіді

9. На якій стадії формування стратегії відбувається формулювання цілей, оцінка ринкових можливостей і ресурсів організації; створюються загальна концепція стратегії і в її рамках набір варіантів

а) розробки

б) доводки

в) стратегічного вибору

г) немає правильної відповіді

10. На якій стадії формування стратегіївідбувається доопрацювання варіантів до потрібної кондиції

а) розробки

б) доводки

в) стратегічного вибору

г) немає правильної відповіді

11. На якій стадії формування стратегіївідбувається аналіз і оцінка варіантів, в результаті найкращий з них приймають як базовий, і він є основою для створення спеціальних і функціональних стратегій

а) розробки

б) доводки

в) стратегічного вибору

г) немає правильної відповіді

12. Яка стратегія функціонування орієнтує організацію на отримання додаткового прибутку за рахунок економії на постійних витратах

а) стратегія лідерства у низьких витратах

б) стратегія диференціації

в) стратегія фокусування

г) портфельна стратегія

13. Як називається стратегія функціонування, коли фірма концентрує свої зусилля на декількох приоритетних напрямках, де вона намагається досягти переваги над іншими за рахунок унікальності своєї продукції.

а) стратегія лідерства у низьких витратах

б) стратегія диференціації

в) стратегія фокусування

г) портфельна стратегія

14. Яка стратегія функціонування основана на виборі одного із сегментів (частки) галузевого ринку і досягненні там безумовних конкурентних переваг шляхом реалізації однієї з двох вище описаних стратегій.

а) стратегія лідерства у низьких витратах

б) стратегія диференціації

в) стратегія фокусування

г) портфельна стратегія

15. Яка стратегія функціонування передбачає орієнтацію на виробництво достатньо широкого асортименту товарів і послуг, які знаходяться на різних стадіях життєвого циклу.

а) стратегія лідерства у низьких витратах

б) стратегія диференціації

в) стратегія фокусування

г) портфельна стратегія

16. Який тип стратегії розвитку характеризується швидким нарощенням масштабів, притаманний молодим фірмам

а) стратегія зростання

б) стратегія помірного зростання

в) стратегія скорочення

г) комбінована стратегія

17. … – це сукупність наукових методів.

а) прогнозування

б) стратегія

в) тактика

г) немає правильної відповіді

18. Сукупність наукових методів - це

а) прогнозування

б) стратегія

в) тактика

г) немає правильної відповіді

19. Система аргументованих уявлень про напрямки розвитку і майбутній стан організації та її оточення – це

а) тактика

б) контроль

в) прогноз

г) стратегія

20. . – це система аргументованих уявлень про напрямки розвитку і майбутній стан організації та її оточення

а) стратегія

б) тактика

в) контроль

г) прогноз

 

Відповіді до тестів на тему:

«Управлінська стратегія»

1. г

2. б

3. б

4. в

5. в

6. а

7. б

8. в

9. а

10. б

11. в

12. а

13. б

14. в

15. г

16. а

17. а

18. б

19. в

20. г

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.