Здавалка
Главная | Обратная связь

Які можливостінадає«Системареалізаціїконфіскованоготаарештованого майна»Підсистема інформаційних повідомлень про публічні торги з реалізації арештованого (та конфіскованого) майна надає можливості користувачам отримувати деталізовану інформацію про умови торгів, лоти та майно, що виставлені на торги та результати проведених торгів.

Система надає неавторизованому користувачу наступні можливості:

На головній сторінці сайту ознайомитись з останніми (новими) повідомленнями про прилюдні торги, з повідомленнями про результати проведення прилюдних торгів та з повідомленнями про майно для безоплатної передачі.

Отримати та переглянути повний перелік повідомлень про торги, повідомлень про результати торгів та повідомлень про майно для безоплатної передачі.

Виконати пошук інформаційних повідомлень за різноманітними критеріями пошуку.

Переглянути будь-яке зі знайдених інформаційних повідомлень про торги, про результати торгів або про майно для безоплатної передачі, у тому числі отримати повну інформацію про умови участі в торгах, про майно, що реалізується тощо.

Можливість створити та опублікувати повідомлення про торги, повідомлення про результати торгів та повідомлення про майно для безоплатної передачі надано лише авторизованим користувачам Системи.

Інформація в Системі представлена у вигляді інформаційних повідомлень.

Інформаційні повідомлення можуть бути різних типів:

інформаційне повідомлення про торги;

інформаційне повідомлення про результати;

інформаційне повідомлення про майно для безоплатної передачі з датою кінцевого терміну звернення, більшою, ніж поточна календарна;

інформаційне повідомлення про майно для безоплатної передачі з датою кінцевого терміну звернення, меншою, ніж поточна календарна;

інформаційне повідомлення про майно для безоплатної передачі з зазначеними даними завершення прийому.

Інформаційне повідомлення про торги містить відомості про спеціалізовану організацію – організатора прилюдних торгів, дату та місце проведення торгів, умови участі в торгах, відомості про лоти, що реалізуються, а також іншу інформацію, корисну та необхідну для потенційних учасників торгів.

Інформаційне повідомлення про результати торгів містить відомості про спеціалізовану організацію – організатора прилюдних торгів, дату та місце проведення торгів, відомості про лоти, що реалізуються, а також результати проведення прилюдних торгів та результати продажу кожного з лотів.

Інформаційне повідомлення про майно містить відомості про орган ДВС – службу, яка розміщує повідомлення про безоплатну передачу майна; дату та час розміщення повідомлення; перелік майна для безоплатної передачі; дані про завершення прийому звернень.

Інформація про лот, виставлений на продаж на торгах, містить детальні відомості про об’єкт або групу об’єктів арештованого державними виконавцями майна, що входять до лоту, у тому числі стартову ціну лоту, дату та місце ознайомлення з майном, а також іншу важливу інформацію про лот.

Інформація про лот, що входить до інформаційного повідомлення про результати торгів, також містить відомості про результат продажу даного лоту: ціну продажу лоту, переможця торгів тощо.

Інформаційне повідомлення та лоти, що входять до даного повідомлення, одразу після публікації повідомлення на веб-ресурсі мають стан «Опубліковано».

Якщо опубліковане інформаційне повідомлення (або лот, що входить до опублікованого повідомлення) з певних підстав було видалено з сайту, таке повідомлення (або лот) відображається на веб-ресурсі зі станом «видалено» (лише для авторизованих користувачів).

Якщо лот був знятий з реалізації – такий лот відображається на веб-ресурсі зі станом «Знято з реалізації».

Система надає можливість користувачу веб-ресурсу отримати інформацію про дату та час публікації, зміни або видалення інформаційного повідомлення, а також відомості про дату та час публікації, зміни, зняття з торгів або видалення кожного лоту.

 

 

Запровадження СЕТАМ | Печать |

 

27.08.2014 12:42
Розпорядження Кабінету Міністрів України № 710-р від 06 серпня 2014 року «Про внесення змін до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 року № 332», Херсонська область з 06 серпня 2014 року бере участь у проведенні експерименту із запровадження нової системи реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів. Пунктом 2 наказу Міністерства юстиції України від 16.04.2014 № 656/5 «Про проведення експерименту із запровадження реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів» затверджено Тимчасовий порядок реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів.   1. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях: арештоване майно (далі - майно) - рухоме або нерухоме майно боржника (крім земельних ділянок та майна, зазначеного в частині восьмій статті 57 Закону України «Про виконавче провадження»), на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації; веб-сайт електронних торгів (далі - Веб-сайт) - електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронних торгів (далі - Система), на якому розміщуються організаційно-методичні матеріали, інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, здійснюються реєстрація учасників, подача заяв на участь в електронних торгах, забезпечується доступ спостерігачів електронних торгів та проводяться електронні торги. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам мережі Інтернет. Інформація на Веб-сайті розміщується державною мовою, за винятком випадків, коли використання літер та символів українською мовою призводить до спотворення розміщуваної інформації (зокрема при написанні адрес сайтів у мережі Інтернет, зазначенні реєстраційних номерів тощо). Засобами Системи через Веб-сайт одночасно може проводитися декілька електронних торгів. гарантійний внесок - грошовий завдаток, який за одним лотом сплачує фізична або юридична особа - учасник електронних торгів, розмір якого визначений, виходячи зі стартової ціни лота, та дорівнює сумі винагороди організатору електронних торгів (далі - Організатор) за надані ним послуги з реалізації майна; електронні торги - прилюдні торги, що здійснюються в електронній формі в Системі; заявник - фізична особа або уповноважений представник юридичної особи, які подали заявку на участь в електронних торгах через Веб-сайт засобами Системи; крок електронних торгів - фіксована Організатором електронних торгів надбавка, на яку під час торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота. Крок електронних торгів становить 5% від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 1 грн до 10 000 грн включно; 3% від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 10 001 грн до 100 000 грн включно; 2% від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 100 001 грн до 1 000 000 грн включно; 1% від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 1 000 001 грн та більше; лот - одиниця майна, що виставляється для продажу на електронних торгах; Організатор - державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України та уповноважене відповідно до законодавства на забезпечення здійснення заходів із створення та супроводження програмного забезпечення Системи, технологічного забезпечення, збереження та захисту даних, що містяться у Системі, здійснення організації та проведення електронних торгів, забезпечення збереження майна, виконання інших функцій, передбачених цим Порядком; Особистий кабінет - розділ Веб-сайту, доступ до якого має тільки зареєстрований учасник, що авторизується за допомогою особистих ідентифікаторів доступу до Особистого кабінету (далі - логін та пароль), у якому розміщуються інформаційні повідомлення про електронні торги та результати їх проведення, у яких він бере участь, через який здійснюється подача заявок на участь в електронних торгах, проводяться торговельні сесії електронних торгів, роздруковуються необхідні учаснику матеріали; прилюдні торги - продаж майна, за яким його власником стає покупець, який під час торгів запропонував за нього найвищу ціну; продажна ціна лота - фактична ціна реалізації лота на торгах; реєстраційний номер лота - номер лота, який формується автоматично Системою при розміщенні інформаційного повідомлення про електронні торги; Система - інформаційна система, що забезпечує здійснення в електронній формі процесів подання й обробки заявок на участь в електронних торгах, проведення електронних торгів з реалізації арештованого державними виконавцями майна, обробку інформації про електронні торги; спостерігач електронних торгів - будь-який користувач мережі Інтернет, який безоплатно спостерігає за проведенням електронних торгів через Веб-сайт без можливості подавати свої цінові пропозиції; стартова ціна лота - ціна, яка формується, виходячи з вартості майна, що виставляється на електронних торгах, зазначеної у заявці державного виконавця на реалізацію майна; учасник електронних торгів (далі - учасник) - фізична особа, що має повну дієздатність, та юридична особа в особі представника, уповноваженого виступати від її імені, яка сплатила гарантійний внесок та допущена Організатором до участі в електронних торгах відповідно до вимог цього Порядку. 2. Організатор забезпечує постійний доступ органам державної виконавчої служби, учасникам та спостерігачам до Системи з метою отримання відомостей про хід електронних торгів. ІІ. Передача майна на реалізацію 1. Реалізація майна здійснюється після визначення його вартості (оцінки) відповідно до статті 58 Закону України «Про виконавче провадження». 2. Державний виконавець у строк не пізніше п’яти робочих днів після закінчення 10-денного строку подачі заперечень сторін виконавчого провадження проти визначення вартості (оцінки) майна або у разі відсутності таких заперечень готує для проведення реалізації майна документи, передбачені Інструкцією з організації примусового виконання рішень і направляє їх до відповідного органу державної виконавчої служби. У разі звернення стягнення на майно, яке знаходиться на території областей, що беруть участь в експерименті, та в місті Києві в межах виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні у відділі примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України, документи передаються державним виконавцем цього відділу начальнику відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України. У разі проведення рецензування звіту про оцінку майна зазначені документи готуються та направляються (передаються) не пізніше трьох робочих днів з дня закінчення 10-денного строку на оскарження у судовому порядку сторонами виконавчого провадження оцінки, визначеної за результатами рецензування такого звіту. 3. Керівник регіонального органу державної виконавчої служби, начальник відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України після отримання документів щодо передачі майна на реалізацію у строк до п’яти робочих днів перевіряє ці документи на відповідність вимогам законодавства, наявність відомостей про місце зберігання й демонстрації майна та у разі виявлення порушень надає доручення щодо їх усунення у строк до п’яти робочих днів. У разі якщо реалізації підлягає предмет іпотеки, відповідальний працівник не пізніше наступного робочого дня направляє Організатору заявку на публікацію повідомлення, зазначеного в пункті 5 розділу ІІІ цього Порядку. 4. Державний виконавець призначає зберігача у порядку, встановленому статтею 59 Закону України «Про виконавче провадження». Зберігачами можуть бути боржник, член його сім’ї або інші особи, у тому числі Організатор та/або особи, визначені головними управліннями юстиції у місті Києві та областях, що беруть участь в експерименті, шляхом проведення відкритого конкурсу. Зберігач зобов’язаний забезпечити зберігання майна у приміщенні, яке відповідає торговельно-технологічним, санітарно-гігієнічним і протипожежним нормам, його демонстрацію та передачу переможцю електронних торгів. Зберігачем нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва та іншого майна, яке не потребує передачі на зберігання з об’єктивних причин (верстати, механізми, станки, устаткування тощо), призначається боржник або член його сім’ї, які забезпечують зберігання майна безоплатно. В інших випадках з метою забезпечення схоронності майна це питання врегульовується відповідною угодою між зберігачем, регіональним органом державної виконавчої служби та Організатором. У цьому разі оплата послуг зберігача здійснюється Організатором у межах коштів, отриманих як винагорода Організатору. У разі якщо зберігачем є Організатор, угода укладається між регіональним органом державної виконавчої служби та Організатором. При передачі майна складається акт приймання-передавання, який є невід’ємною частиною угоди. ІІІ. Підготовка до проведення електронних торгів 1. Винагорода Організатору за організацію та проведення електронних торгів встановлюється у відсотковому відношенні до продажної ціни лота. 2. Розмір винагороди за організацію та проведення електронних торгів становить з урахуванням витрат, пов’язаних зі зберіганням, організацією та проведенням реалізації майна, 5% від вартості реалізованого майна. У разі якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, Організатор здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна та зазначає у протоколі електронних торгів суму винагороди, яку покупець повинен додатково сплатити, а також рахунок Організатора, на який необхідно сплатити ці кошти. У разі уцінки майна у зв’язку з його нереалізацією пропорційно зменшується розмір винагороди Організатору. 3. Організатор проводить електронні торги протягом двох місяців з дати внесення інформації про лот у Систему. У разі якщо державним виконавцем призначено зберігачем іншу особу, ніж Організатор, Організатор забезпечує оплату витрат зберігача, пов’язаних зі зберіганням майна, з одночасним повідомленням регіонального органу державної виконавчої служби. 4. Інформаційне повідомлення про електронні торги розміщується на Веб-сайті Системою автоматично не пізніше ніж за один місяць до дати завершення електронних торгів. 5. Підготовка, організація та проведення електронних торгів з реалізації предмета іпотеки здійснюються з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про іпотеку». Організатор зобов’язаний не пізніше ніж за 15 днів до початку проведення електронних торгів з реалізації предмета іпотеки опублікувати принаймні в двох місцевих (за місцем розташування предмета іпотеки) друкованих засобах масової інформації повідомлення про проведення електронних торгів. У повідомленні зазначаються інформація про дату і час проведення електронних торгів, опис предмета іпотеки, що підлягає продажу, місце, де можна отримати додаткову інформацію про умови проведення електронних торгів, та інша необхідна інформація. Не пізніше дня публікації повідомлення про проведення електронних торгів у засобах масової інформації Організатор письмово повідомляє державного виконавця, іпотекодавця, іпотекодержателя та всіх осіб, що мають зареєстровані у встановленому законом порядку права та вимоги на предмет іпотеки, про день та час проведення електронних торгів та про початкову ціну продажу майна. 6. Зміст інформаційного повідомлення про електронні торги повинен містити: 1) загальну інформацію про електронні торги: відомості про Організатора (найменування, контактні телефони, електронна адреса); відомості про зберігача (прізвище, ім’я, по батькові (найменування), контактний телефон, електронна адреса (за наявності); порядок оформлення участі в електронних торгах, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення; кінцевий термін прийому заявок для участі в електронних торгах; дату і час початку електронних торгів; час закінчення електронних торгів (завершення подачі цінових пропозицій); строки сплати та розмір гарантійного внеску, реквізити рахунку, на який вноситься гарантійний внесок (найменування банку, МФО банку, номер рахунку, призначення платежу); строк для підписання протоколу проведення електронних торгів; реквізити рахунку, контактні телефони органу державної виконавчої служби, на який у разі визначення переможцем електронних торгів необхідно перерахувати кошти за придбане майно, строки сплати таких коштів. Інформація, зазначена у цьому підпункті, автоматично формується Системою; 2) інформацію про майно (лот): реєстраційний номер лота; вид майна; найменування майна; відомості про майно, що виставляється на електронних торгах, його склад, характеристики, опис; місцезнаходження майна; фотографічне зображення майна; відомості про обтяження майна; розмір гарантійного внеску; стартову ціну продажу; крок електронних торгів; порядок ознайомлення з майном. Інформаційне повідомлення про електронні торги містить інформацію тільки про один лот. 7. Якщо продажу підлягає транспортний засіб, в інформації про майно додатково зазначаються: марка; рік випуску; об’єм двигуна; вид пального; пробіг; комплектація;колір;додаткові відомості. 8. Якщо реалізації підлягає єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ, в інформації про майно додатково зазначаються: обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної; кількість та склад робочих місць;відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано єдиний (цілісний) майновий комплекс підприємства;додаткові відомості. 9. Якщо реалізації підлягає житловий будинок, квартира або інше житлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються: розмір жилої та нежилої площі будинку, квартири, іншого житлового приміщення; місце розташування чи місцезнаходження; встановлені обмеження; відомості про земельну ділянку, на якій розташований будинок (її правовий режим та розмір); кількість поверхів будинку, поверх, на якому розташована квартира, інше житлове приміщення;кількість кімнат, площа кожної кімнати; інформація про допоміжні, підсобні приміщення та споруди. 10. Якщо реалізації підлягає нежитлове приміщення, в інформації про майно додатково зазначаються:розмір площі; місцезнаходження; призначення об’єкта; встановлені обмеження;відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір). 11. Інформація про майно, включене до лота, виставленого на електронні торги, вноситься згідно з документами, наданими відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку. 12. Інформаційне повідомлення про електронні торги може включати інші додаткові відомості, необхідні для проведення електронних торгів. IV. Порядок реєстрації учасників електронних торгів 1. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та забезпечує можливість безперервної реєстрації учасників до початку проведення електронних торгів. 2. Для участі в електронних торгах учасник проходить процедуру реєстрації на Веб-сайті, сплачує гарантійний внесок у розмірі 5% від стартової ціни лота на рахунок Організатора, подає заявку на участь в електронних торгах за формою, розміщеною на Веб-сайті, та виконує інші вимоги, визначені цим Порядком. 3. З метою реєстрації через Веб-сайт заявник надає такі дані: 1) для фізичної особи: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього); адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системи та Організатора; номер контактного телефону; логін та пароль; 2) для уповноваженого представника юридичної особи: найменування юридичної особи;код за ЄДРПОУ; прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи; адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системи та Організатора; номер контактного телефону уповноваженої особи; логін та пароль. 4. Заявка на участь в електронних торгах подається через Веб-сайт в електронному вигляді. Заявка на участь в електронних торгах повинна містити такі відомості: для фізичної особи: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього) заявника, серію та номер документа, що посвідчує особу заявника; для уповноваженого представника юридичної особи: найменування юридичної особи; код за ЄДРПОУ; прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи; серію та номер документа, що посвідчує особу уповноваженого представника; реквізити документа, що підтверджує його повноваження; адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системи та Організатора; номер контактного телефону;поштову адресу; реквізити рахунку заявника, на який має бути повернуто гарантійний внесок; реквізити документа про сплату гарантійного внеску; реєстраційний номер лота, щодо якого подається заявка. 5. Заявка на участь в електронних торгах подається виключно по обраному лоту. Подана заявка на участь в електронних торгах по обраному лоту не є дозволом для участі в електронних торгах за іншими лотами. 6. Заявці на участь в електронних торгах, поданій через Веб-сайт, Системою автоматично присвоюється унікальний реєстраційний номер та фіксуються дата і час її подання. 7. Система забезпечує наявність у кожного зареєстрованого учасника Особистого кабінету, доступ до якого здійснюється з використанням логіна та пароля такої особи. В Особистому кабінеті учасника відображається інформація про електронні торги, у яких він бере участь, відповідно до його прав. 8. Прийом заявок на участь в електронних торгах починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується не раніше ніж за три дні до початку проведення електронних торгів. Кінцевий строк подачі заявок на участь в електронних торгах з реалізації предмета іпотеки визначається не раніше ніж за одну годину до початку проведення електронних торгів, при цьому заявник забезпечує сплату гарантійного внеску для участі в цих електронних торгах не пізніше ніж за одну добу до початку проведення електронних торгів. 9. Система перевіряє відповідність заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним цим Порядком, виконання розміщених в інформаційному повідомленні про електронні торги вимог до учасника та надходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора. У разі відповідності заявки зазначеним вимогам Система автоматично реєструє заявника як учасника електронних торгів. У разі невідповідності заявки на участь в електронних торгах вимогам, визначеним цим Порядком, зазначення відомостей не в повному обсязі, ненадходження гарантійного внеску на вказаний в інформаційному повідомленні про електронні торги рахунок Організатора Система не реєструє заявника на участь в електронних торгах із зазначенням відповідної підстави. Заявник не пізніше ніж у строки, визначені у пункті 8 цього розділу, може усунути невідповідність заявки на участь в електронних торгах. 10. Інформація про результати розгляду поданих заявок розміщується в Особистому кабінеті учасника, а у разі нереєстрації заявника відповідна інформація надсилається на електронну пошту заявника. 11. Інформація про кількість учасників електронних торгів із зазначенням унікальних реєстраційних номерів заявок оприлюднюється на Веб-сайті. Інформація про учасників електронних торгів може бути надана у порядку та на умовах, визначених законодавством. V. Проведення електронних торгів 1. Реалізація майна здійснюється шляхом проведення Організатором електронних торгів. 2. Електронні торги розпочинаються у визначений в інформаційному повідомленні про електронні торги день. Електронні торги проводяться протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години. Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, визначеного в абзаці першому цього пункту, електронні торги автоматично продовжуються на 30 хвилин від часу подачі останньої цінової пропозиції. Загальна тривалість такого продовження не може перевищувати шести годин. 3. Усі учасники, що були зареєстровані Організатором, мають доступ до ходу електронних торгів. Учасники висувають свої цінові пропозиції по лоту. Цінова пропозиція подається через Веб-сайт електронних торгів з кроком підвищення ставки, зазначеним у повідомленні про електронні торги. Перша цінова пропозиція може бути рівною стартовій ціні лота. Кожна наступна цінова пропозиція має містити ціну, на встановлений Організатором крок вищу за попередню. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент відправки учасником цінової пропозиції засобами Системи. У разі коли ціна лота становить від 100 000 грн і більше, цінова пропозиція повинна бути підписана за допомогою електронного цифрового підпису учасника, що запропонував її. Моментом подачі цінової пропозиції вважається зафіксований Системою момент підпису цінової пропозиції засобами електронного цифрового підпису. 4. В Особистому кабінеті діє розділ з активними на даний момент електронними торгами, у яких бере участь учасник, інформацією про хід електронних торгів, що містить відомості про останню цінову пропозицію щодо лота, найвищу на даний момент. Інформація про хід електронних торгів оновлюється одразу після внесення одним із учасників наступної цінової пропозиції. В Особистому кабінеті учаснику забезпечується можливість підвищення відображеної пропозиції на крок аукціону шляхом подання цінової пропозиції. 5. Переможцем електронних торгів визнається учасник, від якого на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція. Якщо один із учасників запропонував придбати майно за стартовою ціною і пропозицій щодо купівлі майна від інших учасників не надійшло, майно продається за стартовою ціною. 6. Якщо до часу завершення електронних торгів не надійшла жодна цінова пропозиція, електронні торги вважаються такими, що не відбулися. 7. Система забезпечує постійний та відкритий доступ спостерігачів електронних торгів до Веб-сайту з метою спостереження за проведенням електронних торгів. VI. Оформлення результатів електронних торгів 1. Після закінчення електронних торгів на Веб-сайті відображаються відомості про завершення електронних торгів. Система автоматично формує та розміщує на Веб-сайті протокол електронних торгів по лоту у день проведення таких електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня. До протоколу вноситься така інформація: дата і час початку та завершення електронних торгів;реєстраційний номер лота;назва лота; стартова ціна та продажна ціна лота, цінові пропозиції учасників; сума сплаченого гарантійного внеску; розмір винагороди Організатору, яку переможець електронних торгів повинен додатково сплатити у разі реалізації майна за ціною, вищою від стартової, та реквізити рахунку для її сплати; відомості про переможця електронних торгів (унікальний реєстраційний номер учасника, який під час електронних торгів запропонував найвищу ціну); дата, до якої переможець електронних торгів повинен повністю сплатити ціну лота; реквізити рахунку органу державної виконавчої служби, на який необхідно перерахувати кошти за придбане майно. Система у день проведення електронних торгів або не пізніше наступного робочого дня розміщує аналогічний протокол електронних торгів по лоту з повною інформацією про переможця електронних торгів в Особистому кабінеті переможця. У разі визнання електронних торгів такими, що не відбулися, у протокол електронних торгів вноситься відповідна підстава. До протоколу електронних торгів можуть бути внесені й інші відомості. 2. Протокол електронних торгів роздруковується переможцем електронних торгів із Особистого кабінету, підписується та передається особисто або через представника Організатору або надсилається засобами зв’язку на поштову адресу Організатора. У разі підписання протоколу за допомогою електронного цифрового підпису протокол надсилається переможцем із Особистого кабінету на електронну адресу Організатора. Підписаний протокол має надійти до Організатора не пізніше семи робочих днів з дати отримання протоколу переможцем в Особистому кабінеті. Не пізніше наступного робочого дня після надходження від переможця електронних торгів підписаного протоколу його копія направляється Організатором до відповідного органу державної виконавчої служби. У разі продажу предмета іпотеки копії протоколу надсилаються Організатором іпотекодавцю, всім іпотекодержателям протягом п’яти днів з дня його підписання. 3. У разі якщо Організатор електронних торгів не отримав підписаний протокол у строки, встановлені в пункті 2 цього розділу, або переможцем не внесено усієї належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 розділу VIII цього Порядку, переможцем електронних торгів визнається учасник, який запропонував ціну, на крок нижчу від ціни, запропонованої переможцем, що відмовився від підписання протоколу електронних торгів або сплати належної грошової суми за придбане майно. При цьому попередні цінові пропозиції переможця, що відмовився від підписання протоколу електронних торгів або сплати належної грошової суми за придбане майно, не враховуються. У цьому разі Організатор вносить відповідні відомості до Системи й засобами Системи формує новий протокол електронних торгів, який повинен містити, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього розділу, також інформацію про непідписання протоколу електронних торгів попередньо визначеним переможцем електронних торгів або невнесення ним належної грошової суми та про визнання наступного учасника цих електронних торгів новим переможцем електронних торгів. Цей протокол розміщується Системою на Веб-сайті та в Особистому кабінеті наступного учасника цих електронних торгів, визначеного новим переможцем електронних торгів. У разі ненадсилання підписаного протоколу наступним учасником, визначеним новим переможцем електронних торгів, у строки, визначені в пункті 2 цього розділу, або невнесення ним усієї належної грошової суми в установлені пунктом 1 розділу VIIІ цього Порядку строки відповідні дії повторюються для наступного учасника, що запропонував ціну, на крок нижчу від ціни, запропонованої переможцями, що відмовилися від підписання протоколу електронних торгів або сплати належної грошової суми за придбане майно. У разі відсутності такого наступного учасника електронні торги вважаються такими, що не відбулися, про що Організатор вносить відомості у Систему та формує відповідний протокол, який розміщується Системою на Веб-сайті. VII. Порядок уцінки (повторної уцінки) майна 1. У разі якщо електронні торги не відбулися, нереалізоване майно (лот), яке (який) виставлялося (виставлявся) на електронні торги, підлягає уцінці (повторній уцінці). 2. Уцінка (повторна уцінка) майна проводиться відповідно до статті 62 Закону України «Про виконавче провадження», уцінка предмета іпотеки проводиться відповідно до статті 49 Закону України «Про іпотеку». 3. Товари, на які згідно із законодавством установлено мінімальні ціни, можуть бути уцінені лише до розміру мінімальної ціни. 4. Не пізніше наступного робочого дня після проведення уцінки (повторної уцінки) майна державний виконавець направляє інформацію про проведення уцінки (повторної уцінки) та копію відповідного акта до регіонального органу державної виконавчої служби (відповідальному працівникові відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України) для внесення інформації про проведення повторних (у разі реалізації предмета іпотеки других (третіх)) електронних торгів у Систему у строк до п’яти робочих днів. 5. Повторні електронні торги проводяться в місячний строк з дня проведення уцінки (повторної уцінки) майна згідно з вимогами, визначеними цим Порядком. Вартість майна, зазначена в уцінці (повторній уцінці), є стартовою ціною реалізації майна на повторних електронних торгах. 6. Другі (треті) електронні торги предмета іпотеки проводяться в місячний строк з дати проведення перших (других) електронних торгів відповідно. VIII. Порядок розрахунків за придбане на електронних торгах майно та перехід права власності 1. На підставі копії протоколу переможець електронних торгів протягом десяти банківських днів з дня підписання протоколу здійснює розрахунки за придбане на електронних торгах майно в такому порядку: зазначена в протоколі електронних торгів сума коштів, яка дорівнює різниці між продажною ціною придбаного лота і сумою винагороди Організатору за цим лотом, перераховується переможцем на рахунок органу державної виконавчої служби; сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок Організатора, визнається частиною оплати переможцем придбаного ним на електронних торгах майна і залишається Організатору в рахунок оплати наданих ним послуг з проведення електронних торгів; різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди Організатору перераховується переможцем на рахунок Організатора, у разі якщо майно реалізовано за ціною, вищою від стартової. 2. Гарантійний внесок переможця електронних торгів зараховується до ціни продажу. Іншим учасникам внесена сума гарантійного внеску повертається протягом трьох робочих днів після отримання від органу державної виконавчої служби повідомлення про повний розрахунок переможця електронних торгів за придбане майно. Якщо електронні торги не відбулися або майно знято з реалізації відповідно до пункту 6 розділу ІХ цього Порядку, гарантійний внесок підлягає поверненню учасникам цих електронних торгів протягом трьох робочих днів з наступного дня після визнання електронних торгів такими, що не відбулися, за винятком випадків, передбачених пунктом 3 цього розділу. 3. Гарантійний внесок не повертається учаснику, який став переможцем електронних торгів, у разі: невнесення всієї належної грошової суми в строки; непідписання протоколу у строки 4. Після повного розрахунку переможця за придбане майно на підставі протоколу про проведення електронних торгів та копій документів, що підтверджують розрахунок за придбане майно, державний виконавець протягом п’яти робочих днів складає акт про проведені електронні торги або акт про реалізацію предмета іпотеки і затверджує його у начальника відділу, якому він безпосередньо підпорядкований. Не пізніше наступного робочого дня з дня затвердження акта про проведені електронні торги державний виконавець виносить постанову про зняття арешту з майна. Копії постанови державного виконавця про зняття арешту з майна надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення переможцю та відповідному органу (установі) для зняття арешту. У разі ненадходження всієї належної грошової суми на рахунок органу державної виконавчої служби у строки, визначені пунктом 1 цього розділу, регіональний орган державної виконавчої служби не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє Організатора про несплату переможцем електронних торгів належної грошової суми за придбане майно, що є підставою для вжиття відповідних заходів Організатором. 5. В акті зазначаються: ким, коли і де проводилися електронні торги; коротка характеристика реалізованого майна; прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи) - переможця електронних торгів; сума, внесена переможцем електронних торгів за придбане майно; прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи) - боржника, його місце проживання (місцезнаходження або місце розташування); дані про правовстановлювальні документи, що підтверджують право власності боржника на майно. 6. Затверджений акт державний виконавець надсилає переможцеві електронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дня його затвердження. 7. Копія акта надсилається стягувачу, боржнику та Організатору. 8. Акт про проведені електронні торги є документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, у випадках, передбачених законодавством. У випадку придбання нерухомого майна документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, є свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, яке видається нотаріусом на підставі акта про проведені електронні торги. 9. У разі придбання рухомого майна акт про проведені електронні торги є підставою для отримання майна у зберігача. Цей акт підтверджує виникнення права власності у особи, що придбала рухоме майно. 10. Переможець електронних торгів зобов’язаний отримати майно у зберігача не пізніше семи робочих днів з дати отримання акта. У разі отримання майна пізніше семи робочих днів з дати отримання акта витрати на зберігання майна в період, що перевищує вказані вище сім робочих днів, покладаються на переможця електронних торгів. 11. У разі реалізації предмета іпотеки державний виконавець складає акт про реалізацію предмета іпотеки відповідно до вимог Закону України «Про іпотеку» та не пізніше наступного робочого дня надсилає його Організатору. Протягом п’яти робочих днів з дня надходження від державного виконавця акта про реалізацію предмета іпотеки Організатор видає цей акт переможцю електронних торгів (покупцю), нотаріально засвідчені копії акта надсилає іпотекодержателю та іпотекодавцю. IX. Визнання електронних торгів такими, що не відбулися, зупинення електронних торгів та зняття майна з реалізації 1. Електронні торги вважаються такими, що не відбулись, у разі: відсутності учасників електронних торгів; відмови всіх учасників, що надали цінові пропозиції й поетапно були визначені переможцями електронних торгів, від підписання протоколу електронних торгів або сплати належної грошової суми; ненадходження від жодного учасника цінової пропозиції. 2. Підставою для зупинення електронних торгів в цілому або по окремому лоту є: рішення суду щодо зупинення реалізації арештованого майна; зупинення виконавчого провадження у випадках, визначених Законом України «Про виконавче провадження»; наявність технічних підстав, що унеможливлюють роботу Системи. 3. За наявності підстав, визначених у пункті 2 цього розділу, Організатор негайно зупиняє електронні торги в цілому або по окремому лоту, про що складає акт про зупинення електронних торгів з фіксацією підстави та рішення про їх зупинення. Цей акт засобами Системи автоматично розміщується на Веб-сайті. У разі усунення підстав для зупинення електронних торгів, визначених у пункті 2 цього розділу, Організатор з дотриманням вимог цього Порядку засобами Системи здійснює заходи щодо відновлення електронних торгів у цілому або по окремому лоту із збереженням попередніх умов їх проведення та без уцінки майна. Інформація про відновлення електронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дня відновлення засобами Системи розміщується на Веб-сайті та надсилається усім учасникам в Особистий кабінет. Інформація про відновлення електронних торгів обов’язково має містити підстави для відновлення електронних торгів та дату і час їх початку. 4. Якщо електронні торги не відбулися, Організатор не пізніше наступного дня повідомляє про це регіональний орган державної виконавчої служби. 5. Наслідки визнання електронних торгів такими, що не відбулися, визначені статтею 62 Закону України «Про виконавче провадження» та статтею 49 Закону України «Про іпотеку». 6. У день надходження від державного виконавця постанови, в якій зазначено про зняття арешту з майна, Організатор зобов’язаний припинити електронні торги та зняти майно з реалізації. Х. Вирішення спорів   Спори, пов’язані з реалізацією майна, вирішуються в судовому порядку.     Начальник відділу Я

 

 

Реформи в ДВС – нові підходи до забезпечення прав боржників і стягувачів

Реалізація арештованого та конфіскованого майна шляхом електронних торгів, яку широко використовують у багатьох країнах, з 1 травня стартувала і в Україні. Тепер на спеціальному сайті http://torgi.minjust.gov.ua/ кожен українець може обрати товар і запропонувати свою ціну за нього. Із впровадженням електронних торгів, обіцяють в Державній виконавчій службі України, буде ліквідовано корупційні схеми, а гроші вже не проходитимуть повз державну скарбницю. Про цю та інші реформи у виконавчій системі Бюлетню розповів Голова ДВС Дмитро Сторожук.

- Донедавна торгівля митним конфіскатом та арештованим майном була прибутковим бізнесом для певних осіб. Корупція, зловживання службовим становищем, порушення закону – ті речі, з якими раніше ототожнювалась Державна виконавча служба. Ви взяли на себе зобов’язання докорінно змінити репутацію служби. Розкажіть про головний на сьогодні проект ДВС.

- Справді, мушу констатувати той факт, що найвразливішою зоною у виконавчій системі довгий час була реалізація арештованого та конфіскованого майна. Саме у цьому сегменті відбувалося найбільше зловживань, застосовувалися корупційні схеми, грубо порушувалися права громадян. Тому не дивно, що одним із перших і найважливіших завдань, яке поставив переді мною Міністр юстиції після призначення на посаду, стало забезпечення прозорого і відкритого механізму реалізації майна. Так і розпочалось впровадження проекту «Система електронних торгів арештованим майном» (СЕТАМ). Починали ми з чотирьох регіонів, а сьогодні проект охопив практично всю країну.
Така Система не нова для світу, ми аж ніяк не «вигадали велосипед». Створюючи цю схему роботи, ми орієнтувалися на вже багаторічний досвід європейських країн-сусідів: Грузії, Білорусії, Молдови та інших. Зауважу, що коли ми ініціювали реформування системи, зокрема в частині запровадження нового механізму продажу арештованого майна, ми передбачали певну реакцію з боку «прибічників» старого режиму і дуже серйозний супротив з їхнього боку справді був. Проте це не завадило нам реалізувати задумане. І от сьогодні маємо результат – за два місяці он-лайн торгів продано лотів на 100 мільйонів гривень.

- Але як так сталося, що інформація про торги (тоді ще публічні) приховувалась? Яку вигоду з того мали попередні керівники ДВС?

- Електронні торги майном – це абсолютно відкритий ринок, який може проконтролювати кожен через Інтернет, переглянувши хід торгів, або узяти в них участь. Публічні аукціони раніше організовували так, щоб мати змогу маніпулювати результатами. Наприклад, щоб стати на них спостерігачем, потрібно було сплатити внесок. Та й це не завжди гарантувало, що потенційному учаснику повідомлять адресу проведення аукціону і він зможе на ньому побувати. Та й самі торги вели з порушеннями. Якщо організаторів не влаштовував переможець, його просто змушували вийти. Довести свою правоту було фактично неможливо, адже під час торгів не вели відеофіксації (її запроваджено з ініціативи ДВС лише у 2014 році), порядок складання протоколу не вирізнявся прозорістю. Коли люди переглядали протоколи, то з’ясовувалося, що там не було зазначено їхніх ставок. Тіньова схема, яка працювала роками, виглядала приблизно так: майно спочатку оцінювали на 70% дешевше, ніж воно насправді коштувало, його купували «свої», щоб потім перепродати вже за ринковими цінами. А про задоволення інтересів боржників та стягувачів торговельні організації разом з деякими посадовцями зовсім не думали. Боржник як був винен, так і залишався, ще й майно втрачав.
Система ж електронних торгів максимально прозора. Ми звели людський фактор, а саме участь державного виконавця у цих процесах, до мінімуму. Все, що він повинен зробити, наклавши арешт на майно, сфотографувати його, описати і внести у базу електронної системи. Після цього він навіть не зможе внести зміни до цієї бази. Система автоматично встановлює час і дату проведення торгів. Майно перебуває у відповідного зберігача. Під кожним лотом є номер телефону, за яким можна подзвонити, щоб дізнатися докладнішу інформацію про лот, особисто оглянути його і прийняти рішення. Все ясно і доступно.

- А підтвердження фактів зловживань та порушень закону щодо реалізації конфіскованого та арештованого майна вдалося знайти?

- Так, звісно. Я назву кілька цифр, які говорять самі за себе: за останні півроку відкрито 58 таких кримінальних проваджень. З них по 8 справах уже винесені вироки судів про притягнення до кримінальної відповідальності. Ще 8 справ знаходяться у судах і по 28 – триває слідство. Це при тому, що за весь минулий рік в органах ДВС було відкрито лише 4 кримінальних провадження щодо зловживань з боку посадових осіб законом. Йдеться про хабарі у великих розмірах, випадки, коли підробляли документи, а майно з ліквідністю десятки тисяч доларів описували як металобрухт і продавали за копійки. Наприклад, на новий автомобіль складали акт, де зазначали, що він розбитий і розкомплектований. Таким чином, один з автомобілів митною вартістю 146 тис. грн було продано всього за 2 тис. грн.
Крім того, наразі вже є п’ять рішень суду, за якими встановлено, що торги відбувалися з порушенням чинного законодавства, зокрема із заниженням вартості майна. Крім того, розпочато кримінальні провадження щодо торговельних організацій. Так, за даними Генеральної прокуратури, розпочато одразу кілька кримінальних проваджень за фактом порушення закону однією з приватних торговельних організацій. Більше того, наразі до ДВС подано близько 1 тис. заяв від громадян, які впевнені, що під час проведення публічних торгів їхні права були порушені. Думаю, будуть ще нові й нові рішення суду про порушення прав громадян. За час роботи СЕТАМ до нас не дійшло жодної скарги.
Тут варто також додати, що за час перевірок ми оновили керівний склад територіальних органів ДВС на 25%, звільнивши тих людей, які не хотіли працювати по-новому і не підтримували антикорупційних реформ. Усього проведено 12 перевірок в обласних організаціях. В інших областях перевірки ще тривають або ж заплановані.

- Чи вдасться виконати намічений план реалізації майна у 2014 р.? На яку суму станом на сьогодні реалізовано майна і скільки планується?

- Такий план у нас звісно є. Для його реалізації сьогодні ми працюємо у напруженому режимі: державні виконавці вносять до системи електронних торгів дуже великі обсяги інформації – майже все арештоване і конфісковане майно по всій країні. До бази внесено вже близько 7,6 тис. лотів. Кожного тижня ми складаємо план-графік щодо внесення майна та звіт за кожен день проведених торгів.
Наразі до СЕТАМ внесено арештованого майна на суму понад 1,5 млрд. грн. Ще на суму 6 млрд грн. буде внесено майна у найближчі місяці. Якщо ж говорити про перші результати, то протягом липня-серпня ми продали майна вже на 100,7 млн грн.

- Чи існує певний індикатор за обсягами реалізації, на який протягом певного терміну Ви плануєте вийти?

- Ми поставили собі оптимістичну задачу – збільшити продажі в два рази. Якщо орієнтуватися на досвід сусідніх країн, то максимальні продажі сьогодні – це 70-75%. Ми плануємо вийти на цей рівень до кінця наступного року. Це об’єктивний показник, оскільки процес продажів завжди супроводжується рішеннями судів, зокрема, про зупинення реалізації майна та заборону вчиняти певні дії, в деяких випадках частина товару виявляється неліквідною.
Потрібно ще раз наголосити, що успіх першого місяця торгів був настільки очевидним, що Уряд одноголосно дав добро на впровадження СЕТАМ майже на всю територію України. Сьогодні ми ще жодного разу не пошкодували про це рішення. Проект реалізував себе на всі 100%.

- Які ще реформи сьогодні впроваджує ДВС?

- Ми працюємо сьогодні над оптимізацією виконавчої системи загалом. Серед іншого – це автоматизація роботи, яка дасть змогу зекономити багато часу державному виконавцю і зробити його дії максимально ефективними.
Так, уже запроваджено електронний обмін даними з низкою державних структур: з Пенсійним фондом України, Державними авіаційною, реєстраційною і прикордонною службами. Завдяки цьому державні виконавці здійснюють направлення електронних запитів щодо отримання інформації про майно і місцезнаходження боржників, та отримують оперативні відповіді в електронній формі. У цьому самому напрямі продовжується робота і з Департаментом ДАІ МВС України стосовно надання державним виконавцям інформації про зареєстровані транспортні засоби. Аналогічна співпраця здійснюється і з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку стосовно отримання даних щодо зареєстрованих за боржниками цінних паперів. Нарешті ми наближуємося до європейських стандартів роботи.
Ще одна дуже важлива частина реформ – підвищення соціального статусу державного виконавця. Іншими словами, ми розробляємо нову систему мотивації і заохочення посадовців до виконання своїх обов’язків чесно і результативно. Йдеться про новий алгоритм преміювання виконавців, а також нову схему фінансування діяльності органів ДВС у бік збільшення.
Наша основна мета – зробити систему примусового виконання рішень максимально дієвою, відкритою і доступною для кожного як для боржника, так і стягувача. Але найважливіше – змусити її працювати виключно в полі закону.

Опубліковано в журналі "Бюлетень Міністерства юстиції України", № 10(157), 2014.

 

 

ВДВС Ковельського міськрайонного управління юстиції доводить до Вашого відому, що управлінням державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Волинській області отримало можливість вносити інформацію про майно для його продажу шляхом електронних торгів з 29.08.2014 у зв'язку із розміщенням у списку областей в розділі "Регіон" на відповідному сайті.
Після одержання листа Державної виконавчої служби 01.09.2014 №3-14/3.1/1002 "Про реалізацію майна" щодо внесення інформації до Системи, відповідальними особами управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Волинській області розпочато розміщення інформації про
майно.
У зв'язку з цим, зобов'язано начальників територіальних органів державної виконавчої служби Волинської області тримати на особистому контролі підготовку та надсилання матеріалів щодо реалізації майна шляхом розміщення в СЕТАМ. Порядок підготовки, вимоги і строки щодо підготовки документів для проведення реалізації майна та їх надсилання визначено у розділі ІІ Тимчасового порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 16.04.2014 №656/5 (далі – Тимчасовий порядок). Матеріали щодо реалізації майна повинні містити документи передбачені пунктом 4.5. Інструкції з організації примусового виконання рішень та відповідних підпунктів; пункту 3.2. Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна; пункту 3.1 Порядку реалізації арештованого майна; пункту 5.11 глави 5, підпункту 5.12.5 пункту 5.12 глави 5 Інструкції про проведення виконавчих дій та інші передбачені законодавством документи.
Крім цього, при передачі на реалізацію житлових приміщень, слід керуватись листом управління ДВС Головного управління юстиції у Волинській області від 03.09.2013 №03-25/3487 "Щодо реалізації житлових приміщень" (передача на реалізацію нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти), а також листами від 20.08.2014 № 03-25/3069 "щодо мораторію на реалізацію нерухомого житлового майна" та від 26.08.2014 №03-25/3109 "про мораторій на примусове стягнення".
Звертаємо увагу, що Тимчасовим порядком визначено термін "арештоване майно", яке підлягає продажу через електронні торги – рухоме або нерухоме майно боржника (крім земельних ділянок та майна зазначеного в частині восьмій статті 57 ЗУ "Про виконавче провадження"), на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації.
Згідно ч. 3 ст. 63 Закону України "Про виконавче провадження" разом з житловим будинком стягнення звертається також на прилеглу земельну ділянку, що належить боржнику. Відповідно до п. 3 ст. 78 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку розповсюджується на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових,
виробничих та інших будівель і споруд. Статтею 120 цього кодексу також визначено, що у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці
об'єкти. До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.
У зв'язку з тим, що діючим Тимчасовим порядком поки що не врегульовано можливість реалізації земельних ділянок, тому і нерухомість, яка на ній розташована та є невід'ємною частиною земельної ділянки, теж не може бути розміщена в Системі для її продажу шляхом електронних торгів.
Дане повідомлення скеровано сторонам виконавчого провадження та учаснику - Ковельській міжрайонній прокуратурі, у зв"язку з виконанням виконавчиого листа № 2-998/2010 від 11.10.2010, що видав Ковельський міськрайонний суд Волинської області про стягнення боргу з Дейнеки А.В. солідарно, з метою роз"яснення правової поведінки державного виконавця, так як майно, що передане в іпотеку ( майновий комплекс ( три об"єкти нерухомого майна в м. Ковелі по вул. Ватутіна,51) і земельна ділянка в межах Дубівської сільської ради, що прилягає до них) описані, призначено спеціаліста оціночної діяльності для визначення вартості майна, проте ці дії не мають логічного продовження через недосконалість законодавчої бази.

Исновки

Виконавче провадження – завершальна стадія господарського судового процесу. Воно також завершує все господарське провадження і є метою, заради якої розпочинається судочинство. Взагалі всі норми Господарського процесуального кодексу, зокрема ті, які стосуються судового виконання, є логічними і врегульовують найважливіші питання цієї стадії процесу. Чітко визначені органи примусового виконання, суб'єкти, їх процесуальні права і обов'язки, підстави виконання, виконавчі документи, процесуальні строки пред'явлення виконавчих документів до примусового виконання та інші. Але мені хотілося б подивитись на цю специфічну стадію цивільного та господарського провадження через призму застосування положень законодавства України про виконавче провадження на практиці.

На жаль, виконання судових рішень дуже часто супроводжується затягуванням, порушенням строків виконання, недостатньою компетентністю державних виконавців. Трапляються випадки коли судові рішення зовсім не виконуються. Невиконання або неналежне виконання рішень суду є причиною незадоволення діяльністю судової влади в цілому з боку громадян та юридичних осіб, які звертаються до суду за захистом своїх законних прав та інтересів. Це також призводить до підриву авторитету судової влади та зводить нанівець всі спроби держави зробити судовий захист прав, свобод та інтересів громадян універсальним. Такий стан речей непокоїть і потребує реформування нині існуючого механізму виконання судових рішень, що набрали законної сили.

Влітку 2009 року в Україні почули критику ради Європи про незадовільний стан справ із виконанням рішень судів. З цього приводу екс-міністр юстиції Микола Оніщук розповів про наміри свого відомства виправити ситуацію. Міністр ініціює зміни до законодавства і закликає Верховний Суд узагальнити практику порушення справ за невиконання судових рішень. Європейський суд з прав людини щороку отримує в середньому 4,5 тисячі справ українських громадян. З них близько сотні рішень виноситься на користь позивачів. «За період з 2001 по 2009 роки Європейський суд з прав людини розглянув і постановив 550 рішень, – повідомив міністр. – Це рішення, де відповідачем є Україна». Більшість заяв стосуються двох питань, а саме: тривале невиконання рішень українських судів та затягування слідства або судового розгляду.

Отже, через недосконалість законодавства підприємства деяких галузей, зокрема паливно-енергетичного комплексу, можуть дозволити собі зволікати із виконанням відповідних судових рішень.

До ВРУ поданий новий проект закону «Про виконавче впровадження», який передбачає додаткові заходи, які можна застосувати до керівників підприємств і всіх тих, в компетенції кого є виплата заробітної плати, у вигляді адміністративного арешту.

Також необхідно узагальнити судову практику щодо порушення кримінальних справ за невиконання судових рішень, більш активно застосовувати заборону виїзду за кордон посадовим особам і керівникам підприємств, які добровільно не виконують рішення судів. А насамперед треба розширити права судових виконавців, тому, що зараз виконавці фактично позбавлені можливості ефективно вплинути на боржника і змусити виконати вчасно рішення суду.

Я переконана, що запропоновані заходи мають позитивно вплинути на стан справ із виконанням судових рішень. Проте докорінно змінити ситуацію в Україні може лише повномасштабна реформа судочинства.

 

 

Література

1. Конституція України від 25.06. 1996 р. № 254к/96-ВР

2. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991 № 1798-XII

3. Закон України "Про державну виконавчу службу" від 24.03. 1998 р. № 202/98-ВР

4. Закон України "Про виконавче провадження" від 21.04.99 року N 606-XIV

5. Закон України “Про заставу” від 2.10 1992 р. №2654-ХІІ

6. Закон України «Про державну службу» вiд 16.12.1993 № 3723-XII

7. Закон України «Про звернення громадян» вiд 02.10.1996 № 393/96-ВР

8. Інструкція про проведення виконавчих дій, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 р. № 74/5

9. Наказ МВС і МЮ України "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів внутрішніх справ України та органів державної виконавчої служби при примусовому виконанні рішень судів та інших органів" від 25.06. 2002 N 607/56/5

10. Наказ МЮ України "Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень" від 20.05. 2003 N 43/5

11. Наказ МЮ України "Про затвердження Примірного положення про відділ державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі" від 12.06. 2007 № 384/5

12. Наказ МЮ України "Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна" N 68/5 від 27.10.99

13. Положенням про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 р. № 1448.

14. Фуpса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні. Навч. посіб. - К., 2002. - С.111.

15. Білоусов Ю.В., Виконавче провадження. Навчальний посібник (рек. МОН України), Издательство: Прецедент, c. 192, 2004 г.

16. Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.

17. Роїна О.М. Господарський процес. Практичний посібник, Издательство: КНТ, с. 180, 2007 г.

18. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права України: Навчальний посібник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. - 220 с.

19. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України (www.zakon.rada.gov.ua)

20. Офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України (www.minjust.gov.ua)

21. Карпеев О.В Хозяйственное производство на Украине // "Юрист" №8 2002, 64с.

22. Вісник господарського судочинства, № 6, 2008, С. 145--149.

 

[1] Ст. 115 Господарсько-процесуального кодексу України, www.zakon.rada.gov.ua

[2] Ст. 12 Закону України "Про виконавче провадження" від 21.04.99 року N 606-XIV, www.minjust.gov.ua

[3] Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.

[4] Стаття 10 Закону України «Про виконавче провадження»,

[5] Білоусов Ю.В., Виконавче провадження. Навчальний посібник (рек. МОН України), Издательство: Прецедент, c. 192, 2004 г.

[6] Білоусов Ю.В., Виконавче провадження. Навчальний посібник (рек. МОН України), Издательство: Прецедент, c. 192, 2004 г.

[7] Фуpса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні. Навч. посіб. - К., 2002. - С.111.

[8] - Роїна О.М. Господарський процес. Практичний посібник, Издательство: КНТ, с. 180, 2007 г.

[9] Господарський процесуальний кодекс України вiд 06.11.1991 № 1798-XII

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.