Здавалка
Главная | Обратная связь

Максимальды балл – 100.

В130200 – Стоматология

Пән –хирургиялық стоматология

 

2014-2015 оқу жылына арналған

«Хирургиялық стоматология» пәні бойынша интернатураның

СИЛЛАБУСЫ

Оқу сағаттарының көлемі –270 сағат.

Дәрістер – 5 сағат

Тәжірибелік сабақтар– 85сағат.

Интерннің өзіндік жұмысы(ИӨЖ) – 90 сағат.

 

 

Семестр:11, 12

Бақылау түрі: тестілеу, практикалық дағдыларды бағалау.

 

 

Алматы

 

Құрастырушы м.ғ.н., профессор Р.С. Ибрагимова

Мемлекеттік тілге аударған м.ғ.к., доцент Ж.Ж.Айтбаев

Силлабус типтік оқу бағдарламасының негізінде құрастырылған ( 2012)

 

Силлабус стоматология бойынша интернатура кафедрасының мәжілісінде талқыланған

_____хаттама «_____»_________________201____ж.,

 

Кафедраныңмеңгерушісі м.ғ.д., профессор__________________Жартыбаев Р.Н.

 

 

1. Жалпы мәлімет:

1.1 ЖОО-ның аты: С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университеті

1.2 Модуль- хирургиялық стоматология

1.4 Мамандық - Жалпы-тәжірибелік стоматолог дәрігер

1.3 Пән – хирургиялық стоматология

1.5 Оқыту сағатының ұзақтығы – 270 сағат.

 

1.6 Мұғалімдер жайлы мәлімет:

Аты-жөні Лауазымы Ғылыми дәрежесі  
 
1. Жартыбаев Рахмет Нүкейұлы   Профессор   Медицина ғылымының докторы  
2. Ибрагимова Роза Сафиулловна Профессор Медицина ғылымының докторы  
3. Айтбаев Жаңабай Жұмабекұлы Доцент Медицина ғылымының кандидаты  
4. Аханов СерикболсынӘбдахметұлы Ассистент Медицина ғылымының кандидаты  
5. Қойбаров Мұрат Ендалұлы Ассистент Медицина ғылымының кандидаты  

1.7 Байланысу мәліметтері:

Модульдің мекен жайы: Алматы қ., Сейфулин д-лы 543, 101- бөлме.

Телефон: 264-75-36

Модулдінэлектрондықмекен жайы:kazbrit_gng_s@mail.ru

Интернатурада хирургиялық стоматологияны оқыту мақсаты.

Мақсаты:компетентті, білімді, хирургиялық стоматологиядан тәжірибесі мол және қолынан іс келетін, өз бетінше хирургиялық стоматология ауруларына мамандандырылған көмек көрсете алатын, сонымен қатар дәлелдеу медицинаның қағидаларын білетін, заманауи емдік диагностикалық технологияларды қолдана алатын, әрдайым өз мамандығын жетілдіріп отыратын дәрігерді дайындау.

Тапсырмалар:

- ЖБА негізгі хирургиялық аурулардың этиологиясын, патогенезін, клиникасын тереңдетіп білу;

- хирургиялық ауруларды дифференциалды диагностикалау және диагностикалау дағдыларын жетілдіру;

- заманауи лабораториялық және инструменталды зерттеу әдістерін таңдау дағдыларын тереңдету және интерпретациялау;

- хирургиялық стоматологиялық ауруларға дәлелдеу медицина мен ем-диагностикалық технологияларға сүйене отырып, жедел көмек көрсету және кешенді ем жүргізу;

-топта жұмысты істеу дағдыларын, диагностика және ем үрдістерін басқару дағдыларын жетілдіру;

- жеке-дара нақты науқасты емдеуге интеграциялық білім және игеру дағдыларын жетілдіру;

- дәлелдеу медицина қағидаларын қолдана отырып профессиональдық шешім қабылдауды үйрену;

- профессиональдық қызмет кезінде келесі қағидаларды ұстануды қалыптастыру: альтруизм, жаныашу, жауапкершілік, адалдық және т.б.;

- адамдар мен отбасылардың салауатты өмір салтын қалыптастыру әдістерін және қағидаларын біліп, жетілдіру;

- профессиональды қызмет кезінде өзінің кәсіби білімін үздіксіз жалғастырып отыру;

- медициналық есеп-қисап құжаттарын жүргізу дағдыларын жетілдіру.

Сабақ жүргізу методологиясы:

Жанаспалы сағаттар тестілеу, блиц сұрау, кіші топтарда жұмыс жасау, жұппен жұмыс жасау, іскерлік ойын, кейс-стади, дискуссия, науқастарды теориялық және клиникалық талдау.

ОИӨЖ- хирургиялық кабинетте науқастарды амбулаторлы қабылдау, стационарда науқастарды курациялау, операцияларға қатысу, қабылдау бөлімінде, жара таңу кабинетінде жұмыс жасау, ауыр науқастардың косилиуміне, консультацияларға қатысу, амбулаторлы медициналық карталарды толтыру, ауру тарихын жазу, клиникалық жағдайларды талдау, конспектілеу, презентациялау, ИӨЖ, және т.б.

Дәрігер интерн міндетті

білу:

· Жалпы тәжірибелі стоматологтың жұмысын ұйымдастыру;

· Стоматологиядағы менджмент және маркетинг сұрақтары;

· Стоматологиядағы заңды құқығы, этикалық және құқықтық қалыптар;

· Жақ-бет аймағының топографиялық анатомиясы, тістердің, жақсүйектерінің, жұмсақ тіндерінің, лимфа түйіндерінің, сілекей бездерінің және самай-төменгі жақсүйегі буынының морфо-функциональді және анатомиялық ерекшелігі;

· Жақ-бет хирургиясындағы жалпы және жергілікті жансыздандыру ерекшеліктері;

· Стоматологиялық сырқаттардың, соның ішінде, жақ-бет аймағының жарақаттарын және зақымдануларының клиникалық симптомы, нақтамалау қағидалары, салыстырмалы нақтамасы, емі;

· Стотматологиялық сырқаттары кезіндегі, дәрігерлік-еңбек сараптамасы сұрақтары;

· Стоматологиялық тәжірибедегі дәлелді медицина;

· Жедел жағдай кезінде, нақтамалау және жедел көмек көрсету негізігі;

· Хирургиялық стоматологиялық сырқаттарының алдын алу әдістері;

· Халыққа амбулаторлы стоматологиялық көмектің барлық түрлерінің көлемі, соның ішінде, ауруханаға дейінгі кезеңде, ауруханаға жатқызу көрсеткіштері.

· Стоматалогиялық аурулардың амбулаторлы және ауруханалық реабилитация қағидалары;

· Заманауи жағдайда стоматологигялық науқастарды диспансеризациялауды ұйымдастыру және жүргізу;

· Жедел жағдайларды нақтамалау, халыққа жедел эпидемиялық жағдайларда медициналық көмек көрсету қағидалары.

Білу:

· Стоматологиялық бөлменің, бөлімшесінің, клиниканың жұмысын ұйымдастыру;

· Есеп-тірекеу құжаттарын жүргізу;

· Дәлелді медицина негізінде хаттамаларды қолдану;

· Жақ-бет аймағының хирургиялық ақауы бар науқастарға зерттеулер жүргізу;

· Зертханалық, функциональді, көмекші, визуальді және басқа да зерттеу әдістерін дұрыс тағайындау және оларды адекватты талдау;

· Жақ-бет аймағында жергілікті жансыздандырудың барлық түрлерін жүргізу;

· Жақ-бет аймағының зақымданулары мен сырқаттары кезінде, тәжірибелі және арнайы стоматологиялық көмек көрсету;

· Анафилактикалық шок, коллапс, тыныс жолдарының жедел бұзылуы кезінде (асфиксия), гипертониялық криз, қан кету кезінде жедел көмек көрсету;

· Жедел жағдайларды нақтамалау, халыққа жедел эпидемиялық жағдайларда медициналық көмек көрсету қағидалары.

· денсаулық сақтау заңнамасына сай, медициналық құжаттарды толтыру;

· стоматологиялық патологиясы бар, уақытша жұмысқа жарамсыздығы бойынша экспертиза жүргізу, медико-әлеуметтік экспертизаға, еңбекке жарамдылық көрсеткіштерін анықтау, еңбек шарттарын жеңілдету, санаторлы-курортқа бағыттау;

машықтарын жетілдіру:

· жақ бет аймағындағы жергілікті жансыздандырудың барлығын жүргізу

· тістерді типтік және атипиялық әдістермен жұлу;

· периостотомия;

· тіс түбір ұшын кесу, гемисекция, тіс түбірін кесу, реплантация, цистоэтомия, цистотомия операцияларын жүргізу

· жоғарғы жақсүйегі қойнауының перфоррациясы кезінде, ұяшығы кесу;

· жақ-бет аймағының және мойынының шиқандарын, іріңді лимфаденитін және аденофлегмонасын тіліп ашу;

· жақ-бет аймағының жарақаттарына тігіс салу;

· жақ-бет аймағының операциялық жарақаттарынан тігісті алу;

· жақ-бет аймағының жарақаттарын таңу;

· сілекей бездерінің өзектерін жуу, сілекей безінің өзектерінен тастарды алу;

· самай-төменгі жақсүйегі буынының және бет нервісінің сырқаттары бар науқастарды қарап тексеру;

· ісікті үрдіске қауіп қатер кезінде биопсия үшін материал алу;

· ауыз қуысынан және беттің жұмсақ тіндерінен қатерсіз жаңа түзілістерді алу;

· пародонт сырқаттарын хирургиялық емдеу әдістерін орындау;

· ауыз қуыс кіреберісінің, тіл үзеңгісінің және еріннің пластикасы;

Коммуникативті машықтарын меңгеру:

· ем қорытындысы нәтижелі болуы үшін, науқаспен/туыстарымен алғашқы байланысты және кейінгі қарым қатынасты қалыптастыру;

· науқасты нақтамалау және емдеу үрдісіне қатыстыру, науқастың компетенциясын құру;

· қарап тексеру және емдеу шараларымен байланысты, науқастардың көзқарасы, науқастың агрессиялық көңіл күйін бақылау, конфликтті жағдайды басқару;

· жоспарланған зерттеулер немесе хирургиялық араласулардың сипатын, көлемін, науқасқа сенімді, байыппен түсінікті ақпараттандыру;

· қызметтестерімен және медициналық қызметкерлермен, кәсіби қарым қатынастар;

· қызметтестерімен, оң моральді-психологиялық қарым қатынасын қалыптастыру;

· кәсіби тәртібі – сенімділік, жауапкершілік, өз-өзін бағалау, пікірлерге адекватты жауап беру;

· стресттік жағдайларда, кәсіби тәртібі

Құқықтық компетенциясы:

Арнайы машықтарын қалыптастыру:

· хирургиялық стоматологиялық бөлменің, бөлімшенің, ұйымның және жұмыс кестесіне қойылатын санитарлы-гигиеналық талаптар;

· аппараттармен жұмыс кезіндегі техника қауіпсіздік ережесі және ержелері;

· хирургиялық стоматологиялық бөлімшедегі, дәрігерлер мен медициналық қызметкерлердің іс әрекеттерін, олардың құқықтарын, міндеттерін ҚР заңдарына, нормалық құқықтық және реттеуші құжаттарына сай жүргізу;

· хирургиялық стоматологиялық және жақ бет хирургиясы іс әрекетін қалыптастырудың құқықтық негіздерін тәжірибеде қолдану;

· тәжірибеде медико-экономикалық хаттамаларын қолдану;

· медициналық есептік тіркеу құжаттарын толтыру;

· науқастың құқығын қорғау;

· кәсіби этканың қағидалары мен қалыптарын, дәрігерлік этика мен деонтологиясы;

Өз бетінше білім алу, өз-өзін жетілдіру

Машықтарын жетілдіру

· өз бетінше кәсіби әдебиет көзімен, электронды ақпарат көзімен жұмыс;

· ЖОО оқуы кезінде алынған, негізгі және кәсіби білімін, қолдана отырып, алынған ақпараттарды сараптау;

· Дәлелді медицина көзқарасынан, ақпаратты талдау;

· хирургиялық стоматология аймағында, ғылыми зерттеулерді жоспарлау және жүргізу

· творчестволық презентацияларды дайындау, семинарларда, конференцияларда сөйлеу, аудиториямен жұмыс істеу машықтарын қалыптастыру;

· креативті ойлау қабілетін қалыптастыру;

· жалпы интеллектуальді деңгейін, кәсіби сөйлесу, этикалық қалыптар мәдениетін жетілдіру

Дәрістердің тақырыптық жоспары (5 сағат )

Тақырып Дәріс ұзақтығы
Стоматологиядағы жедел жағдайлар. Хирургиялық стоматологияның менеджменті және маркетингі. Хирургиялық стоматологиядағы деонтологияның негіздері 1 сағат
Жақ-бет аймағындағы іріңді-қабыну ауруларының асқынулары. Инфекция таралу жолдары. Диагностика алгоритмі. Дәрігердің іс-қимылы. Алдын алу. 1 сағат
Сілекей бездерінің қабыну және дистрофиялық аурулары. Диагностикасы және ем алгоритмі. 1 сағат
Жақ-бет аймағының жарақаты. Диагностика алгоритмі. Жедел жәрдем және ем алгоритмі. 1 сағат
Стоматологиялық тәжірибеде қателіктер мен асқынулар. Алдын алу жолдары. 1 сағат
Қорытынды : 5сағат

 

Тәжірибелік сабақтардың тақырыптық жоспары( 174 сағат)

Тақырып Сабақ мазмұны Жүргізу уақыты ИӨЖО (СРИП)
1 Хирургиялық стоматологияда науқасты тексеру ерекшеліктері Дәрігер хируг-стоматологтың жұмысын ұйымдастыру. Дәрігер хируг-стоматологтың құқығы мен міндеттері. Хирургиялық стоматологияда дәлелді медицина негіздері. Есептік құжаттарды жүргізу.   Коммуникативті дағдылар. Асептика және антисептика. Хиуругиялық аурулары бар науқастарды тексеру ерекшеліктері. Клиникалық тексеру әдістері. Лабораториялық және арнайы тексеру әдістері. ЖБА заманауи визуализация әдістері. Морфологиялық зерттеу әдістері. Диагноздың жалпы методологиясы. Диагностикалық үрдіс кезеңдері. 1,5 1,5
Хирургиялық стоматологияда жансыздандыру Жергілікті жансыздандыру әдістері. Анатомиялық негізделуі, нысана көзі, бағыт беруші, әдістері. Жергілікті анестетиктердің фармакологиялық сипаттамасы. Созылмалы және қосалқы аурулары бар науқастарға жергілікті анестетиктерді таңдау ерекшеліктері. Жергілікті жансыздандыру кезінде асқынулар мен қателіктер. Асқынулар кезінде дәрігер іс-қимылы. Күшейтілген жергілікті жансыздандыру. Ауыз қуысына және бет-әлпеті операциясында қолданылатын жалпы жансыздандырудың ерекшеліктері мен көрсеткіштері. 4.0 4.0
Тісті жұлу операциясы Көрсеткіштер мен қарсы көрсеткіштер. Тісті жұлу операциясының тәсілдері, құралдары. Жеке тістер топтары мен түбірлерді жұлу ерекшеліктері. Элеваторлардың әр түрлі типін қолдану. Тісті жұлғаннан кейінгі жараны күту. Ұяшықтың жазылуының ерекшеліктері мен кезеңдері. 4.0 4.0
Периодонтит.Хирургиялық емдеу әдістері МКБ-10 бойынша жіктелуі. Клинико-диагностикалық сипаттары (критериі). Периодонтитті хирургиялық емдеу әдістері. Көрсеткіштері және қарсы көрсеткіштері, әдістері, асқынулары, болжамы. 4.0 4.0
Тістердің жарып шығу аурулары. Тістердің дистопиясы, ретенциясы. Тістердің қиналып шығуы. Клиникасы, диагностикасы, емдеу қағидалары. Асқынулары мен алдын алу. Дәрігердің іс-қимылы. 4.0 4.0
Периостит. Жақсүйек остемиелиті. МКБ-10 бойынша жіктелуі. Клиникалық көрінісі, диагностикалық сипаттары (критерийлері). Емдеу алгоритмі. Жіктелуі. Жақ сүйегінің остеомиелиттері? ,жіктелінуі жедел, созылмалы остеомиелит. Патогенезі, клинико-диагностикалық талаптар, нақтамалануы. Асқынулары мен болжамы. Емдеу қағидалары. Патогенетикалық емнің алгоритмі. Дәрігер-стоматологтың іс әрекеті. 4.0 4.0
Одонтогенді жоғарғы жақ синуситі. Жіктелуі. клинико-диагностикалық сипаттары (критерийлері), нақтамалауы. Асқынуы мен болжамы. Емдеу принциптері. Дәрігердің қағидалары. Жоғары жақсүйек қуысының тесілуі мен жыланкөздері. 4.0 4.0
Жоғары жақсүйегі маңында орналасқан шелді кеңістіктерінің абсцестері мен флегмоналары Жіктелуі. Кеңістіктердің топографиялық анатомиясы. клинико-диагностикалық сипаттары (талаптары), дифференциальды диагностика. Асқынуы мен болжамы. Емдеу қағидалары. Операция жолдары. Дәрігердің іс-қимылы. 4.0 4.0
Төменгі жақсүйегі маңында орналасқан шелді кеңістіктерінің абсцестері мен флегмоналары Жіктелуі. Кеңістіктердің топографиялық анатомиясы. Клинико-диагностикалық сипаттары (критерийлері), дифференциальды диагностикасы. Асқынуы мен болжамы. Емдеу қағидалары. Операция жолдары. Дәрігердің іс-қимылы. 4.0 4.0
Ауыз қуысы түбі, тіл, мойынның абсцестері мен флегмоналары. Жіктелуі. Кеңістіктердің топографиялық анатомиясы. Іріңді-некротикалық флегмоналар. Клинико-диагностикалық сипаттары (критерийлері), дифференциальды диагностикасы. Асқынуы мен болжамы. Емдеу қағидалары. Операция жолдары. Дәрігердің іс-қимылы. 4.0 4.0
ЖБА одонтогенді емес қабыну аурулары. Алдын алу. Беттің шиқаны мен фурункулдары. Нома. ЖБА күйдіргінің көрінісі клинико-нақтамалық сипаттары (критерийлері), нақтамалауы. Асқынуы мен болжамы. Емдеу қағидалары. Дәрігердің іс-қимылы. Алдын алу. 4.0 4.0
Сілекей бездерінің аурулары. Жіктелуі. клинико-диагностикалық сипаттары (критерийлері), нақтамалануы. Асқынуы мен болжамы. Емдеу қағидалары. Дәрігердің іс-қимылы. 4.0 4.0
Парадонт аурулары   Семинар № 1 Жақ бет аймағының іріңді –қабыну және дистрофиялық аурулары   Жіктелуі. Клинико-диагностикалық сипаттары (критерийлері). Емдеу қағидалары. Кешенді ем хирургиялық әдістері. 4.0 4.0
Тістердің шығуы мен сынуы. Бет сүйегі мен оның доғасының сынуы.   Клинико-диагностикалық талаптар. Емдеу алгоритмі. Рентгенологиялық тәсілдердің маңызы. Ауруханаға дейінгі кезеңдегі алғашқы көмек көрсету шаралары. Емі. 4.0 4.0
Жоғары және төменгі жақ сүйек сынықтары. Жіктелуі. Клиникасы, диагностикасы. Рентген зерттеуінің маңызы. Жақсүйектерді уақытша бекіту. Госпитальге дейінгі кезеңде алғашқы көмек көрсету. Дәрігер іс-қимылы. Емі. 4.0 4.0
Бейбіт өмір мен соғыс уақытындағы ауыз қуысы, бет жұмсақ тіндерінің зақымданулары. Жіктелуі. ЖБА жаралары ерекшеліктері. ЖБАнда біріншілік хирургиялық өңдеу ерекшеліктері. 4.0 4.0
Беттің нейростоматологиялық аурулары. Жіктелуі. Үшкіл нервтің невралгиясы. Қанат-таңдай түйінінің невралгиясы. Тіл-жұтқыншақ нервінің невралгиясы. Бет нервінің зақымдалуы. Осы ауруларды диагностикалауда және емдеуде хирург-стоматологтың ролі. 4.0 4.0
ШБ аурулары. Қабыну және дистрофиялық аурулары. Жіктелуі.ШБ қызыметінің бұзылуы Жіктелуі.ШБ ның қабыну және дистрофиялық аурулары. Тасбуын. Төменгі жақтың қарысуы. Клинико-диагностикалық талаптар. Тактика врача Дәрігер стоматолог-хирургтың тактикасы.Емдеу алгоритмі. ШБ ның қызыметінің бұзылыстары. 4.0 4.0
Шықшыт буынының ауырмалы дисфункция синдромы   Семинар №2 Нейростоматологиялық ауруларды нақтамалау Шықшыт буынының ауырмалы дисфункция синдромы. Клинико-диагностикалық сипаттары (критерийлері). Хирург-стоматологтыңемдік іс-шаралары. 4.0 4.0
ЖБА-да ісік аурулары бар науқастарға арнайы көмек көрсетуді ұйымдастыру.   Эпидемиологиясы. Ісіктердің халықаралық жіктелу қағидалары (ІХГЖ). Онкосақтанушылық қағидалары. Дәрігер-стоматологтың ісіктерді ерте нақтамалауда және алдын алуда алатын орны. 4.0 4.0
ЖБА қатерсіз ісіктер және ісік тәрізді түзілістер. Жақсүйек кисталары: одонтогенді және одонтогенді емес ісіктері. Жақсүйектің остеогенді ісіктері. Жақсүйектердің ісіктәрізді түзілістері: нақтамалауда заманауи визуализация әдістері. Тері, беттің жұмсақ тіндері, ауыз қуысы ағзалары, қан мен лимфа тамырларының, беттің перифериялық нервтерінің ісіктері мен ісіктәрізді түзілістері. Альвеола өсінідісі ісіктәрізді түзілістері. Сілекей және шырыш бездерінің қатесіз ісіктері- аденома, полиморфты, мономорфты-аденолимфома. Шырышты қабат безі, ерін, тіл, тіласты аймағы, май бездері ретенционды кисталары. Тіласты, төменгі жақасты, құлақмаңы сілекей безінің кисталары. Бет, мойынның туа пайда болған кисталары мен жыланкөздері. Дермоидты кисталар. Клинико-диагностикалық сипаттары (критерийлері). Дифференциальды диагностикасы. Дәрігер іс-қимылы. 4.0 4.0
Бет терісінің , төменгі еріннің, ауыз қуысы ағзаларының, жақ сүйектердің қатерлі ісіктері.   Бет терісі, ерін, ауыз қуысы шырышты қабатының обыралды аурулары. Бет терісінің қатерлі ісіктері (базалиома, жалпақклеткалық рак). Жақсүйектердің қатерлі ісіктері (біріншілік, екіншілік). Жоғарғы жақ ісігі. Қатерлі ісік-мукоэпидермиодты ісік, аденокистозды карцинома. Себептері. Клинико-диагностикалық сипаттары (критерийлері). Дифференциальды диагностикасы. Емдеу қағидалары. Дәрігер-стоматолог іс-қимылы. Жақсүйектер мен бетті протездеу. Реконструктивті және пластикалық операция уақыты. Хирургиялық емнен кейін реабилитация және диспансерлік бақылау. Сілекей безінің эпителиальды ісіктері - қатерсіз- аденома, полиморфты, мономорфты-аденолимфома. 4.0 4.0
ЖБА туа пайда болған және жүре пайда болған ақаулары мен деформациялары. ЖБА туа пайда болған және жүре пайда болған ақаулары мен деформациялары. МКБ-10 жіктелуі. Клинико-диагностикалық сипаттары (критерийлері). ЖБА қалыптандыру хирургия міндеттері, стоматологияның басқа бөлімдері мен байланысы. Көрсеткіштер мен қарсы көрсеткіштер, операция жүргізу уақыты. Пластикалық операцияның негізгі әдістері. ЖБа хирургиясында трансплантаттарды және исплантаттарды қолдану. Хирург-стоматологтың іс-қимылы   4.0 4.0
Қорытынды: 175   87,5 87,5

ИӨЖ тақырыптық жоспары

Өзіндік жұмыс түрі ИӨЖ жүргізу түрі мен тапсыру уақыты Тапсыру уақыты Сағат саны
ИӨЖ көрсетілген сұрақтарды талқылауға қатысу Талқылау үшін презентация тақырыптары: 1. Хирургиялық стоматологиядағы менеджмент және маркетинг 2. Стоматологияда жергілікті жансыздандырудың инновациялық технологиясы. 3. Жергілікті жансыздандырулар кезіндегі кездесетін асқынулар мен қателіктер. Алдыналу. Асқынулар кезіндегі дәрігердің іс шаралары. 4. Тіс жұлу операциясын орындаудағы инновациялық технология. 5. Қосалқы және созылмалы аурулары бар науқастарда тіс жұлу операциясын жүргізу әдістері. 6. Аурухананы алмастыратын заманауй технологиялар. 7. ҚР стоматология саласында құқықтық норматвтік реттеуші құжаттар. 8. ЖБА лимфадениті. Жіктелуі. Диагностикалау мен емдеу алгоритмі. 9. Жедел периодонтит, периостит, остеомиелит дифференциальды диагностикасы 10.Ауыз қуысы жаралы зақымдануларының салыстырмалы диагностикасы. 11. Бет күйіктері. Термиялық, химиялық. Электрожарақаттар. 12. Хирургиялық стоматологиядағы науқастарды реабилитациялау.Түрлері.ЕДШ,ДЕСК, ДКК қызметтері. 13. Хирургиялық стоматологиялық аурулары бар науқастарды емдеуде қолданылатын физиотерапиялық әдістер. Әсер ету механизмі,көрсеткіштері. ИӨЖ на қарастырылған сұрақтарды талқылау үшін семинарларға қатысу Семинар № 1. Бет жақ сүйек аймағы шел кеңістіктерінің іріңді қабыну дистрофиялық аурулары 1.Созылмалы жайылмалы пародонтиттің оперативтік емдеу тәсілдері. Көрсеткіштері. 2. Репаративтік регенерация үрдістеріне әсер ететін заттарда қолданып, қолданбай жасалатын қиықтық операциялар. 3. Этиотропные методы хирурги-ческого лечения заболеваний Пародонт ауруларының хирургиялық емінің этотрпиялық тәсілдері. 4.Жоғары жақсүйегі маңында орналасқан шел кеңістіктерінің абсцестері мен флегмоналарын емдеудің анатомо топографиялық негізделуі 5.Төменгі жақсүегі маңындағы орналасқан шел кеңістіктерінің абсцестері мен флегмоналарын емдеудің анатомо топографиялық негізделуі 6.Тіл,ауыз қуысы түбі және мойын шел кеңістіктерінің абсцестері мен флегмоналарын емдеудің анатомо топографиялық негізделуі Семинар №2. Нейростоматологиялық аурулардың салыстырмалы диагностикасы. 1. Үшкүл нерв невралгиясы , диагностика,этиология, клиника. 2. Үштік нерв невралгиясы, заманауи емдеу әлістері. 3. Тілжұтқыншақ нервінің невралгиясы, салыстырмалы нақтамасы. 4. Мигрень және бас аурулары. 5. ШБ ауырмалы дисфункция синдромы. 6. Бет нервінің әр түрлі дәрежесіндегі бұзылыстарының салыстырмалы нақтамасы. Ескерту. Басқа оқу базаларында сабақ өтіп жатқан интенрдер ЖБА жарақаттарынан оқу материалының игерілуіне бақылау тапсырады.   Кітапханада әдебиеттермен,электрондық ақпараттық құралдармен, оның ішінде ғаламтордың медициналық порталдарында жұмыс жасау, жеке компьютерлермен жұмыс жасауды жетілдіру.Материалдарды мультимедиялық көрсетілімдер түрде дайындау.   №2 №2 №2 №3 №3 №4 №4 №5 №6 №11 №14 №23 №23 №13 №17
Ғылыми тәжірибелік конференцияларға қатысу, оның ішінде интерндердің конференцияларында сұрақтар талқылап, оған көрсетілімдер дайындау.     Интерндердің конференцияларында талқыланатын баяндамалардың тақырыптары. - Тіс ақаларын имплантаттарды пайдаланып қалыпқа келтірудің хирургиялық кезеңінің технологиясы. - Стоматологиядағы жергілікті жансыздандырулардың инновациялық технологиялары. - Стоматологиядағы жергілікті жансыздандырулар кезінде жіберілетін қателіктер мен асқынулар. - Пародонт ауруларының хирургиялық емдеу тәсілдері - Пародонт ауруларының пародонт тіндеріне бағыттаушы регенерация пластикалық элементтерін қолданып хирургиялық емдеу тәсілдері. - Бет жақ аймағының іріңді –қабыну ауруларының асқынулары мен қателіктері. - Нейростоматологиялық аурулардың асқынулары мен жіберілетін қателіктері. - Стоматологиялық тәжірибеде САНиПИН нің талаптары. - Стомалогиядағы шұғыл жағдйлар.   Кітапханада әдебиеттермен, электрондық ақпараттық құралдармен жұмыс жасау, Материалдарды мультимедиялық көрсетілімдер түрде дайындау.     Конференцияның тақырыбы мен № (барлығы - 5):   1. Тіс қаттарының ақауларын қалыпқа келтірудің инновациялық технологиялары:   2. Стоматологиялық тәжірибедегі жансыздандыру мен ауру сезім: 3. Пародонт аурулары бар науқастарды емдеу:     4. Стоматологиялық тәжірибедегі қателіктер мен асқынулар.   5. Стоматологиялық көмектің ұйымдастырылу мәселері. қыркүйек 2014 ж. қараша 2014 ж. ақпан 2015 ж. наурыз 2015 ж. мамыр 2015 ж.
Хирургиялық емдеу әдісінің алгоритмін құру: - созылмалы периодонтит; - пародонт аурулары. БЖА онкологиялық аурулары бар науқастарды қарап тексеру алгоритмін құрастыру. Кітапханада әдебиеттермен, электрондық ақпараттық құралдармен жұмыс жасау. № 4 сабақ   № 13 сабақ   № 22 сабақ
Санитарлы-ағартушылық жұмыс Науқастар арасында санитарлы-ағартушылық жұмыстарды жүргізу.  
  Қорытынды     90 сағат

ОҚУ БАРЫСЫНДА ИНТЕРНДЕРГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Пәннің политикасы оқу барысын мақсатты және ізділікті жүргізу. Мұғалімдердің интерндерге қойылатын талаптары медициналық ЖОО-ның оқыту жалпы қағидаларына негізделген

1) Тәжірибелік сабақтарға үнемі және міндетті қатысу.

2) Сабаққа кестеге сәйкес кешігусіз келу.

3) Оқу барысына белсенді қатысу (теориялық материалдарды дайындау, ситуациялық есептерді және тест сұрақтарын шешу, мультимедиялық форматта презентация дайындау, клиникалық жұмысты орындау, емханалық карталарды толтыру, медициналық есеп-қисап құжаттарды толтыру, профессор және доценттердің кеңестеріне қатысу), ҚазҰМУ-де бекітілген барлық компетендияларды қалыптастыру.

4) Таза, үтіктелген хирургиялық киімі, ақ халаты, бас киімі, алмастыратын аяқ-киімі, маскасы, қолғабы болуы қажет.

5) ПМҰ-на, көмекші персоналға, науқастарға және студенттерге силастық көзқараста болу қажет.

6) Шатақты жағдайларды мұғалімнің, завучпен және модуль меңгерушісімен топтарда ашық талдау.

 

Теориялық білімдерін бағалау, сонымен қатар тақырыпқа сәйкес науқастарды тәжірибелік сабақта талқылау(тақырып бойынша клиникалық жағдайларға презентация жасап талқылау, сырқатнамаға пікір беру).

Медициналық қужаттарды толтыру сапасын бағалау – аптасына 1 рет.

Комуникативтік дағдылауды бағалау -циклде 1 рет өткізіледі.

Құқықтық компетенцияны бағалау -циклде 1 рет өткізіледі.

Санитарлық-ағарту жұмысын бағалау - циклде 1 рет өткізіледі. Санитарлық-ағарту жұмысына 1-2 дәріс және әңгімелесу, информациялық парақ, санбюллетень шығару жатады.

 

Жұмыстар орындалмаған жағдайдағы өтеу шаралары

1. Себепсіз сабақты жібергені үшін 0 бал. Интерннің әр бір кешіккені үшін, сабақтың теориялық бөлімінің бағасынан сәйкесінше балл алынады.

2. Тапсырманы орындамауы (мысалы, конференцияға жоспарланған баяндамасын, семинарда талдау үшін сұрақтарын дайындамады) 0 балл.

3. Жоғарыда аталған, кафедра саясатының қағидаларын ұстанбағаны үшін, айыптық балл енгізіледі.

Негізгі және қосымша әдебиеттер:

Негізгі:

1. Безруков В.М. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в 2-х тт. М:2000 (776с., 488с)

2. Робустова Т.Г. с соавт. Хирургическая стоматология. - М., Медицина, 2001-666 с.

Қосымша:

1. Безруков.В.М. Амбулаторная хирургическая стоматология. М: 2002-75 с.

2. Безруков в.М., семкин В.А., Григорьянс Л.А., Рабухина Н.А. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава. Учебное пособие.-Москва: Издательский дом «ГЭОТАР-МЕД», 2002. – 48 с.3. Бернадский Ю.И. Основы челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. М.: 2003-416с.

4. Бернадский Ю.И. Травматология и восстановительная хирургия челюстно-лицевой области. - Москва, 1999 г.

5. Ибрагимова Р.С. Синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (патогенез, клиника, диагностика, лечение). Учебно-методическое пособие. – Алматы, изд-во «Эффект»,170 с.

6.Кенбаев В.О. Травматология челюстно-лицевой области.- Шымкент, 2006г.

7. Кенбаев В.О., Дюсупов К.Б. Жақ-бет аймағындағы жұмсақ тіндердің қабынулары.Учебное пособие, 2010 г.

8. Кенбаев В.О. Сборник ситуационных задач по челюстно-лицевой области.Учебное пособие, 2007 г.
9. Международная классификация стоматологических болезней на основе МКБ – 10. – Женева: МББ - С. – 1997.

10. Мирзакулова У.Р. Воспалительные и дистрофические заболевания слюнных желез. Алматы, 2002.-112 с.

11. Оразалин Ж. Б., Төлеуов К.Т. Хирургиялық стоматология. – Алматы, «Білім», 1998-368 бет

12. Оразалин Ж. Б., Төлеуов К.Т., Нұрғожаева Б.Н. Хирургиялық стоматология. (Оқу қөралы), I-II бөлімі – Алматы, 1996 г.

13. Привес М.Г. и др. Анатомия человека.- М., Медицина, Спб. Гиппократ, 2000. -704 с.

14. Русанов В.П. Хирургические методы лечения заболеваний пародонта. Алматы, 1994.

15. Сагындықов Х. Л., Ревюк И. С., Айтбаев Ж.Ж. Стоматологиялық тәжірибедегі қауіпті жағдайлар мен бет-жақ аймағының жедел қабыну аурулары және жарақаттары кезінде көрсетілетін жедел көмектер: Оқу әдістемелік нұсқау. – Астана: ҒТАО, 2006.-118 бет.

16. Талимов К.К., Атабаев С.А. – Пародонт ауруларын хирургиялық жолмен емдеу тәсілдері. – Оқу әдістемелік нұсқау. Алматы 2002 ж.

17. Трегубова Т.В. Местное обезболивание в амбулаторной хирургической стоматологии. Учебное пособие. - Алматы., 2007, 144 с..

18. Уразалин Ж.Б., Ибрагимова Р.С., Нуркеева С.С., Мирзакулова У.Р., Талимов К.К. Лечебная физкультура в стоматологии (учебное пособие). Алматы, 1999.

19. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Национальное руководство под.ред.А.А.Кулаков, Т.Г.Робустовой, А.И.Неробеева. – М.: ГЭТАР-Медиа, 2010-928 с. –(серия «Национальные руководства»)

20. Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания тканей челюстно-лицевой области и шеи. ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. -271 с.

Білімді бағалау

Қорытынды бақылау:Тестілеу, блиц сұрақ, ауру тарихын экспертті бағалау (амбулаторлы картаны), кіші топтарда жұмысты бағалау, іс ойындарын бағалау, науқастарды клиникалық талдау, өзіндік жұмыстардың нәтижелерін бағалау, науқасты курациялау, медициналық құжаттарды толтыру, клиникалық және мануальды дағдыларды, коммуникативті, құқықтық дағдаларды бағалау. Критерийлері чек-парақтарда көрсетілген.

Рубежді бақылау:мини-клиникалық экзамен жәнетесттік тапсырмаларды шешу(ситуациялық есептер), клиникалық жағдайды қорғау.

Қорытынды бақылау: тестілеу, клиникалық емтихан және тәжірибелік дағдыларды бағалауды қосатын емтихан.

Қорытынды бақылау 3 кезеңде жүргізіледі:

1) Клиникалық емтихан

2) Қорытынды тестілеу

3) ОҚКЕ технологиясы бойынша тәжірибелік дағдыларды бағалау.

Есепті қорғау (портфолио - презентациялар, рефераттар, клиникалық талдаулар, клиникалық жағдайлар, орындалған дағдылар мен манипуляциялар тізімі, оқылған әдебиеттің тізімі) – қорытынды аттестацияға жіберу.

 

Дағдыларды, білімді бағалау үшін бақылау-өлшеу құралдары:

әр деңгейдегі білімді бағалау критерийлері мен бағамы:


ИНТЕРНДЕРДІҢ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРЫН БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ

КОМПЕТЕНЦИЯЛАР БАҚЫЛАУ ӘДІСТЕРІ БАҚЫЛАУ ҚҰРАЛДАРЫ
1. Конгнитивтік (білім) 1.Ауызша сұрау 2. Тестілеу 3. Жағдайлық есеп, іскерлік ойын 4. Науқастарды теориялық/коиникалық талқылау Бағалау чек парағы: - ауызша сұраудың; - клиникалық жағдайдың сараптамасының бағасы.
2. Операциялық дағдылар 1. Операциялық дағдыларды тікелей қадағалау. Бағалау үшін чек парақтар: - науқастың анамнезін жинастыру және объективті зерттеу; - тістердің, пародонттың, жақ сүйектерінің қабыну және дистрофиялық аурыларында рентген суреттерін талдау; - бет қаңқасының сүйектері жарақаттанғанда рентген суреттерін талдау; - капиллярлық қанның зерттеу нәтижелерін талдау; - жергілікті жансыздандыру жүргізу; - тіс жұлу операциясын жүргізу; - периостотомия жүргізу; - науқасты емдеу жоспарын құруды бағалау; - сырқатнама жазуды.
3. Аксиологиялық (коммуникативтік дағдылар) 1. Коммуникативтік дағдыларды тікелей қадағалау. Коммуникативтік дағдыларды бағалау чек парағы
4. Құқықтық білім мен дағдылар 1. Дәрежені бағалау : - ҚР денсаулық сақтау облысында нормативті құжаттарды білу және оларды жұмыс барысында қолдану; - медициналық құжаттарды толтыру дағдылары ; - дәрігерлік қателіктерді талдау және оларды алдын-алу жолдарын іздестіру дағдылары. Бағалау чек парағы: - құқықтық компетенция; - амбулаторлық карта толтыру; - клиникалық жағдайды талдауды бағалау ; - тестілеу.
5. Өзбетінше жетілу Бағалау: - қосымша әдебиетпен жұмыс істеуді (конспект жазу, аннотация беру, реферат жазу ); - сұрақтар мен тапсырмаларға өзбетінше жауап іздеу дағдысын қалыптастыру үшін заманауи компьютерлік технологияларды қолдану. Бағалау чек парағы: - мультимедиялық түрде презентацияны.

ЧЕК-ПАРАҚ

Бағалау критерийлері Деңгейі
керемет Қабылданады Түзерту керек Қабыл-данбай-ды                                        
1. Тақырыпты түсіну деңгейі 11.25 7,5                                        
2. Логикалық ойлау қабілеті 11,25 7,5                                        
3. Берген жауабы қойылған сұраққа сәйкес келуі                                        
4. Жауапта барлық қажетті теориялық мәліметтердің болуы 7,5 5,0                                        
5. Жауапиллюстациясы дұрыс мысалдармен келтірілген 7,5 5,0                                        
6. Сөйлеу мәдениеті 7,5 5,0                                        
7. Профессиональды терминологияны қолдану 7,5 5,0                                        
8. Негізделген қорытынды жасай білу 7,5 5,0                                        
Қорытынды :                                        

Ауызша сұрау бағалау критерийлері

Максимальды балл – 100.

Оқытушы қолы ________________

ЧЕК-ПАРАҚ

Бағалау критерийлері Деңгейі                              
керемет қабылданады Түзерту керек Қабыл-данбай-ды                                        
1. Тақырыпты түсіну деңгейі 11.25 7,5                                        
2. Логикалық ойлау қабілеті 11,25 7,5                                        
3. Берген жауабы қойылған сұраққа сәйкес келуі                                        
4. Жауапта барлық қажетті теориялық мәліметтердің болуы 7,5 5,0                                        
5. Жауап иллюстрациясы дұрыс мысалдармен келтірілген 7,5 5,0                                        
6. Сөйлеу мәдениеті 7,5 5,0                                        
7. Профессиональды терминологияны қолдану 7,5 5,0                                        
8. Негізделген қорытынды жасай білу 7,5 5,0                                        
Қорытынды :                                        

Ауызша сұрау бағалау критерийлері

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.