Здавалка
Главная | Обратная связь

ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Донецький національний університет МОН України

Юридичний факультет

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Донецький регіональний науковий центр НАПрН України

Міжнародна асоціація господарського права

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Круглого столу «Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства»,що відбудеться 14-15 травня 2015 р. за адресою: 21021, Україна, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21.

Напрями роботи Круглого столу:

· правове забезпечення інноваційної модернізації української економіки, її інтеграція у світове господарство;

· правове регулювання використання та збереження природно-ресурсного потенціалу.

Для участі у заході запрошуються провідні науковці, представники органів державної влади та місцевого самоврядування та інші фахівці.

За результатами Круглого столу буде видано збірник матеріалів.

В рамках Круглого столу планується розширене засідання відділення екологічного, господарського та аграрного права НАПрНУ.

РАДІ БУДЕМО ВАС БАЧИТИСЕРЕД УЧАСНИКІВ КРУГЛОГО СТОЛУ!! Для включення до програми Круглого столу і публікації матеріалів необхідно надіслати до 5 травня 2015 року на електронну пошту: elf.fcl@donnu.edu.ua1) заявку за встановленою формою; 2) тези доповіді. У назві файлу слід вказати прізвище учасника із вказівкою для заявки – Zayavka, для тез – Tezy.Наприклад: • Kovalenko_Zayavkа • Kovalenko_Tezy

ЗАЯВКА УЧАСНИКА КРУГЛОГО СТОЛУ

 

Прізвище: ______________________________________ Ім’я: __________________________________________

По батькові:

_______________________________________________

(особисті дані повністю в називному відмінку)

Місце роботи (повністю): _______________________________________________

Посада (повністю): _______________________________________________

Науковий ступінь: _______________________________________________

Вчене звання: _______________________________________________

Тема доповіді (повідомлення): ___________________________________________

Контактні телефони: _______________________________________________

E-mail: _______________________________________________

Чи планується приїзд і особиста участь у роботі круглого столу (так, ні)?

_______________________________________________

Чи є необхідність у готелі (так, ні)?

_______________________________________________

У разі прийняття особистої участі в Круглому столі, зазначте дату й час приїзду та від’їзду

_______________________________________________

Витрати на проживання та проїзд здійснюються за рахунок сторони, що відряджає.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

- тези доповідей мають бути наданими в електронному (редактор Microsoft Office Word) вигляді шрифтом Тіmеs New Roman № 14, міжрядковий інтервал -1,5, поля сторінки: ліворуч - 3,0 см, праворуч - 1,5 см, угорі - 2,0 см, знизу - 2,0 см;

- перший рядок – прізвище, ім’я, по батькові автора (шрифт напівжирний, вирівняний по правій стороні), другий рядок – науковий ступінь, посада, навчальний заклад (установа, організація) (шрифт звичайний, вирівняний по правій стороні);

- нижче великими (прописними) літерами вказати назву доповіді (шрифт напівжирний, вирівняний по центру);

- обсяг тез із заголовком та відомостями про автора не має перевищувати 4-х сторінок;

- мова тез – українська, російська.

 

Контактний телефон:

+80957071383 - відповідальний секретар організаційного комітету – доцент кафедри цивільного права і процесу Амелічева Лілія Петрівна

 

Зразок оформлення тез доповіді:

 

Захарченко А.М.,

к.ю.н., доцент, доцент

кафедри господарського права

Донецького національного університету

(м. Вінниця, Україна)

 

ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Текст доповіді

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.