Здавалка
Главная | Обратная связь

учасника ХІ науково-практичної конференції

Копію оплати організаційного внеску .

Організаційний внесок, передбачений на організацію конференції і друк матеріалів конференції - 120 грн. в т.ч. ПДВ 20,00 грн. (за кожного учасника)

просимо перерахувати на р/р 26008619993692 у ПАТ Промінвестбанк МФО 300012 ЗКПО 21651635 (Одержувач Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, призначення платежу – оргвнесок за участь у конференції).

 

Текст доповіді.

 

Копію платіжного документу необхідно направити разом з текстом доповіді. Без попередньої оплати доповідь друкуватися не буде.

Матеріали конференції будуть надруковані за підсумками роботи конференції.

Можлива дистанційна участь у конференції ( друк тез).

Вимоги до оформлення матеріалів доповідей

 

ü Мова - англійська;

ü українською мовою анотаціяна початку тексту (до 10 рядків);

ü подаються у вигляді електронного файлу у форматі Microsoft Word; на дискеті 3,5’ або СD-диску ( якщо відправляються поштою) або

електронною поштою assoc@kyiv.e-u.in.ua

ü + 2 екземпляри на папері ( якщо надсилається поштою );

ü обсяг 1-3 стор. машинописного тексту ( без нумерації) через 1,5 інтервали; 14 кегль, шрифт Times New Roman;

ü поля: зліва – 30 мм, знизу – 25 мм, вгорі – 20 мм, праворуч - 10 мм;

ü назву доповіді друкувати великими літерами симетрично тексту;

ü під назвою доповіді праворуч через 1,5 інтервали – ім’я та прізвище;

Під прізвищем автора через один інтервал надрукувати маленькими літерами повну назву навчального закладу, ще через два інтервали - анотацію, після анотації – текст.

Зразок

 

APPROACHES TO MANAGING OPERATIONS

AS ASPECTS OF HOTEL COMPETITIVENESS

Ruslan Chaban

European University

 

( анотація до 10 рядків українською мовою)

( текст англійською мовою)

AТексти доповідей друкуються за редакцією авторів.

aВідповідальність за зміст, граматичну та стилістичну правильність текстів доповідей несе науковий керівник.

bТексти доповідей підготовлені з невиконанням вказаних вимог, без електронної версії – не приймаються і не друкуються.

BАнкету, тексти доповідей, копію квитанції про оплату можна надіслати поштою або електронною поштою або привезти в дирекцію Асоціації (03115, м. Київ, бульвар Вернадського, 16-в., к. 301) .

b Для участі у секційних засіданнях конференції з собою обов’язково мати примірник тексту доповіді подану до друку ( для виступу).

b Квитки на зворотній шлях просимо придбати заздалегідь.

 

· Цей лист є запрошенням на конференцію, анкета-заявка – підтвердженням Вашої участі та згоди на друк доповідей і обробку наданих у анкеті даних.

Реєстрація учасників конференції проводиться 22 березня 2013 року з 9.00 до 10.00 в приміщенні Європейського університету (03115, м.Київ, бульвар Вернадського, 16-в.)

Їхати від станції метро "Святошин" дві зупинки автобусом № 97, маршрутками № 202, 97 до зуп."Університет").

 

Програма конференції:

Березня 2013 р.

9.00 –10.00 - Реєстрація учасників.
10.00 - 12.00 - Пленарне засідання.
12.30 -15.00 - Секційні засідання.
15.00 -16.00 - Підсумкове засідання, нагородження переможців.

 

 

З повагою, Виконавчий директор   О.О.Зінченко  

 

 

Додаток 1

  Оргкомітету ХІ науково-практичної конференції "Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку" ("ECONOMICS: CURRЕNT AFFAIRS AND DEVELOPMENT PROSPECTS ") ( 22 березня 2013 р.) (03115, м. Київ, бульвар Вернадського,16-в, к. 301 Тел. (044) 452-76-55, E-mail:assoc@ kyiv.e-u.in.ua

АНКЕТА-ЗАЯВКА

учасника ХІ науково-практичної конференції

"Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку"

"ECONOMICS: CURRЕNT AFFAIRS AND DEVELOPMENT PROSPECTS "

( 22 березня 2013 р.)

 

_________________________________________________________________________

(назва секції )

 

________________________________________________________________________

( тема доповіді українською мовою)

 

 

________________________________________________________________________

( тема доповіді англійською мовою)

 

_________________________________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові повністю українською мовою )

 

_________________________________________________________________________

( прізвище, ім’я повністю англійською мовою )

 

__________________________________________________________________________________

(Адреса для листування, поштовий індекс, контактний телефон (мобільний )

електронна пошта )

 

___________________________________________________________________________

 

 

___________________________________________________________________________

( назва навчального закладу повністю , поштовий індекс, адреса, телефон )

 

__________________________________________________________________________________

 

 

___________________________________________________________________________

(студент – факультет, курс, спеціальність, аспірант - кафедра, спеціальність)

 

________________________________________________________________________________

( прізвище, ініціали, вчене звання, посада наукового керівника)

 

 

Проректор з наукової роботи

______________________ П.І.Б.

М.П.
( підпис)

 

 

Науковий керівник

( або завідувач кафедри) ______________________ П.І.Б.

( підпис)

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.