Здавалка
Главная | Обратная связь

Основні напрямки роботи конференції

Програмний комітет

Воробієнко П.П. голова, д.т.н., проф., ректор ОНАЗ ім. О.С. Попова
Каптур В.А. заступник голови, к.т.н., проректор з наукової роботи ОНАЗ ім. О.С. Попова
Стрелковська І.В. заступник голови, д.т.н., проф., директор ННІ ІКПІ ОНАЗ ім. О.С. Попова
Балан М.М. к.т.н., доцент кафедри інформаційної безпеки та передачі даних ОНАЗ ім. О.С. Попова
Беркман Л.Н. д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Державного університету телекомунікацій
Бобровнича Н.С. к.е.н., доц., завідуюча кафедрою управління проектами та системного аналізу ОНАЗ ім. О.С. Попова
Бондаренко О.В. д.т.н., проф., проректор з навчальної роботи, зав. каф. Волоконно-оптичних ліній зв'язку ОНАЗ ім. О.С. Попова
Васіліу Є.В. д.т.н., директор Навчально-наукового інституту Радіо, телебачення та інформаційної безпеки ОНАЗ ім. О.С. Попова
Захарченко Л.А. к.е.н., проф., директор Навчально-наукового інституту Економіки та Менеджменту ОНАЗ ім. О.С. Попова
Калінчак О.В. к.е.н., доц., завідуюча кафедрою економічної теорії ОНАЗ ім. О.С. Попова
Климаш М.М. д.т.н., професор кафедри Телекому­нікації Національного університету „Львівська політехніка”
Корчинський В.В. к.т.н., доц., доцент кафедри Інформаційної безпеки та передачі даних ОНАЗ ім. О.С. Попова
Леонов Ю.Г. д.ф.-м.н., професор кафедри інформаційних технологій ОНАЗ ім. О.С. Попова
Лемешко О.В. д.т.н. професор кафедри телекомунікаційних систем ХНУРЕ
Лісовий І.П. д.т.н., професор кафедри телекомунікаційних систем ОНАЗ ім. О.С. Попова
Ложковський А.Г. д.т.н., проф., завідувач кафедрою комутаційних систем ОНАЗ ім. О.С. Попова
Нікітюк Л.А. к.т.н., проф., завідуюча кафедрою мереж зв’язку ОНАЗ ім. О.С. Попова
Орлов В.М. д.е.н., проф., завідувач кафедрою економіки підприємства та корпоративного управління ОНАЗ ім. О.С. Попова
Поповський В.В. д.т.н., проф., завідувач кафедрою телекомунікаційних систем та ме­ре­ж ХНУРЕ
Проценко М.Б. д.т.н., проф., завідувач кафедрою технічної електродинаміки та систем радіозв’язку ОНАЗ ім. О.С. Попова
Семенко А.І. д.т.н., професор кафедри телекомунікаційних систем Державного університету телекомунікацій
Сукачов Е.О. д.т.н., професор кафедри технічної електродинаміки та систем радіозв’язку ОНАЗ ім. О.С. Попова
Сундучков К.С. д.т.н., професор кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж НТУУ «КПІ»
Тіхонов В.І. д.т.н., професор кафедри мереж зв’язку ОНАЗ ім. О.С. Попова
Уривський Л.О. д.т.н., проф., завідувач кафедрою телекомунікаційних систем Інституту телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ»

Організаційний комітет

Бабіч Ю.О. ст.викл. каф. Мереж зв’язку ОНАЗ ім. О.С. Попова
Бондаренко О.М. к.ф.н., доц., відповідальна за наукову роботу ННІЕМ ОНАЗ ім. О.С. Попова
Ларін Д.Г. к.т.н, доц. кафедри інформаційних технологій ОНАЗ ім. О.С. Попова
Розенвассер Д.М. відповідальний за наукову роботу ННІ ІКПІ ОНАЗ ім. О.С. Попова
Степанов Д.М. к.т.н., доц. каф. Волоконно-оптичних ліній зв'язку ОНАЗ ім. О.С. Попова
Чорний Ю.П. ст.викл. каф. Комп'ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництва ОНАЗ ім. О.С. Попова

Основні напрямки роботи конференції

Секція Назва Голова
Сучасні системи мобільного зв’язку та широкосмугового радіодоступу д.т.н., проф. Cукачов Е.О.
Мультисервісні засоби телекомунікацій та телекомунікаційні мережі д.т.н., проф. Ложковський А.Г.
Інформаційні мережі та технології к.т.н., проф. Никітюк Л.А.
Програмне забезпечення мереж зв’язку та телемедицина к.т.н., доц. Тігарєв А.М.
Телекомунікаційні системи д.т.н., проф. Лісовий І.П.
Інформаційна безпека д.т.н., проф. Васіліу Є.В.
Програмна інженерія д.ф.-м.н., проф. Леонов Ю.Г.
Проблеми економіки та управління у сфері інфокомунікацій к.е.н., проф. Захарченко Л.А.

 

ЗАЯВА-ДОГОВіР

 

на участь в 5-ій міжнародній науково-практичній конференції

" Інфокомунікації – сучасність та майбутнЄ"

Прізвище, ім’я, по-батькові

Місце роботи/навчання

Посада

Наукова ступінь, вчене звання

Адреса

Тел/факс

E-mail:

Номер секції ____________________________

Тема доповіді

Форма участі

(очна, заочна)

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.