Здавалка
Главная | Обратная связь

Участь у конференції – безкоштовна.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЯКОСТІ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас21-22 травня 2015 року взяти участь у роботі

Шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів

"СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ, МЕТРОЛОГІЇ ТА ЯКОСТІ"

До участі у конференції запрошуються педагогічні працівники, науковці, аспіранти, докторанти та студенти. віком до 35 років

Важливі дати:

До 03 травня 2015 р. – прийом матеріалів та заявок на участь у конференції;

21-22 травня 2015 р. 10001700 – робота конференції

Організатори конференції:

- Міністерство освіти і науки України

- Департамент технічного регулювання та метрології Мінекономрозвитку

- Міжнародна Академія Стандартизації

- ВГО "Союз споживачів України"

- Міжнародна Академія інформаційних технологій

- Асоціація "Укрінтерстандарт"

- Технічний комітет стандартизації України ТК 163 «Якість освітніх послуг»

- ВАТ «Одесакабель»

- Одеська державна академія технічного регулювання та якості

- Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

- Херсонський національний технічний університет

Програмний комітет

Голова:

Коломієць Леонід Володимирович, д.т.н., проф., ректор ОДАТРЯ, перший віце-президент Міжнародної Академії Стандартизації, Заслужений працівник сфери послуг України, м. Одеса

Члени комітету:

Боряк Костянтин Федорович,д.т.н., доцент, директор ВСП "Науково-дослідний інститут проблем стандартизації, сертифікації та експериментальної метрології", завідувач кафедри метрології та метрологічного забезпечення, ОДАТРЯ, м. Одеса.

Величко Олег Миколайович, д.т.н., проф., завідувач кафедри нановимірювань та вимірювальної техніки ОДАТРЯ, м. Одеса.

Квасніков Володимир Павлович, д.т.н., проф., завідувач кафедри інформаційних технологій НАУ, м. Київ.

Новіков Володимир Миколайович, д.ф.-м.н., проф., директор ВСП «Інститут підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики» ОДАТРЯ, м. Київ.

 

Оргкомітет конференції

Голова:

Коломієць Леонід Володимирович, д.т.н., проф., ректор ОДАТРЯ, перший віце-президент Міжнародної Академії Стандартизації, Заслужений працівник сфери послуг України, м. Одеса

Заступники Голови:

Братченко Геннадій Дмитрович, д.т.н., с.н.с., проректор ОДАТРЯ з наукової роботи та міжнародних зв’язків, м. Одеса

Дяченко Олександр Феодосійович, к.т.н., проф., проректор ОДАТРЯ з навчальної та виховної роботи, м. Одеса

Члени оргкомітету:

Волков Сергій Леонідович, к.т.н., доц., декан факультету МІВТП ОДАТРЯ, м. Одеса.

Гордієнко Тетяна Богданівна, к.т.н., доц., завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, м. Одеса

Янковський Олег Георгійович, к.т.н., доц., завідувач кафедри загальнотехнічної та фундаментальної підготовки ОДАТРЯ, м

Кісельова Ольга Ігорівна, к.п.н., завідувач кафедри соціально-гуманітарної підготовки ОДАТРЯ, м. Одеса.

Манзарук Марія Олександрівна,начальник науково-дослідної частини

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська

Тематика секцій конференції:

СЕКЦІЯ 1. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ.

СЕКЦІЯ 2. МЕТРОЛОГІЯ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

СЕКЦІЯ 3. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН. НАНОПРИСТРОЇ .

СЕКЦІЯ 4. ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ.

СЕКЦІЯ 5. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ ОСНОВА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МЕТРОЛОГІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Участь у конференції – безкоштовна.

За матеріалами конференції буде видано збірник наукових праць. Вартістьдруку статей у збірнику 30 грн за одну сторінку. Видання матеріалів планується до початку конференції (програма конференції + збірник наукових праць конференції). Можлива доповідь у формі презентації.

 

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ, АСПІРАНТИ, СТУДЕНТИ!

Для участі у науково-практичній конференції просимо до 03 травня 2015 року

подати до оргкомітету конференції:

1. Реєстраційну картку учасника конференції у вигляді файлу (файл "РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ОДАТРЯ.doc" додається). Назва файлу реєстрації повинна відповідати прізвищу першого співавтора. Наприклад: «Рetrov rk.doc».

2. Оформлену відповідно до викладених вимог статтю в 1 екз. (екземпляр рукопису повинен бути підписаний всіма авторами з вказівкою контактних телефонів).

3. Електронний варіант статті (назва файлу повинна відповідати прізвищу першого співавтора. Наприклад: «Рetrov.doc» або «Рetrov.rtf»).

4. Копію (або відскановану електронну копію) квитанції про сплату вартості друку.

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.