Здавалка
Главная | Обратная связь

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова та співголова оргкомітету:

Новіков О.Є.д.е.н., професор, проректор МНАУ

Шебаніна О.В.д.е.н., професор, декан факультету менеджменту МНАУ

Єрмаков О.Ю. – д.е.н., професор кафедри аграрної соціології і розвитку села Національного університету біоресурсів і природокористування України

Данилко В.К. - д.е.н., професор кафедри економіки Житомирського державного технологічного університету

Члени оргкомітету:

1. Котикова О.І. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємств МНАУ

2. Фаїзов А.В. – к.е.н., доцент кафедри гуманітарних дисциплін ЧІПБ Тернопільського національного економічного університету

3. Безп’ята І.В. – к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств МНАУ

4. Іваненко Г.М. – к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств МНАУ

5. Крилова І.Г. – к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств МНАУ

6. Мамалюк О.А. – к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств МНАУ

7. Мельник І.О. – к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств МНАУ

8. Христенко О.А. – к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств МНАУ

 

Довідки за контактами:

Мельник Ірина Олегівна – к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств МНАУ

(066) 46-00-711

Поточилова Ірина Сергіївна – асистент кафедри економіки підприємств МНАУ

(066) 65-42-099


ЗАЯВКА

На участь у

Всеукраїнській інтернет-конференції молодих вчених і студентів

 

“ Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку регіональної економіки ”

 

Прізвище__________________________________

Ім’я ______________________________________

По-батькові________________________________

Науковий ступінь, вчене звання_______________

Місце роботи (навчання)_____________________

Посада____________________________________

Назва доповіді_____________________________

Номер секції_______________________________

Електронна адреса _________________________

На конференцію приймаються матеріали: викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, докторантів, слухачів магістратури, представників органів державного і місцевого самоврядування, підприємств, фінансових та інших установ, чия діяльність має відношення до тематики конференцій.

Сподіваємось на

Вашу участь у конференції

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.